המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
שר החוץ הירדני, אל-צפדי: "חמאס היא רעיון, ורעיון אינו מתכלה"
9/11/2023


שר החוץ הירדני: "חמאס היא רעיון, ורעיון אינו מתכלה"


סגן ראש הממשלה ושר החוץ הירדני, איימן אל-צפדי, אמר בכינוס שקיימה עיריית עמאן ב-8.11.23, כי "[תנועת] חמאס היא רעיון, ורעיון אינו מתכלה", זאת בהתייחסו להצהרותיה של ישראל כי מטרת המלחמה היא חיסול חמאס. לדבריו, ללא הקמת מדינה פלסטינית והיענות לזכויות הפלסטיניות, לא ישררו יציבות וביטחון, אדרבא "נחזור למלחמה כל 5-6 שנים". הוא ציין גם כי הדיפלומטיה הירדנית פועלת בימים אלה להפרכת הנרטיב הישראלי לגבי המלחמה.

 

דברים אלה מצטרפים לדבריה של מלכת ירדן ראניה בראיון ל-CNN ב-24.10, בהם פקפקה באמיתות הזוועות שביצעו מחבלי חמאס במתקפת הטרור בעוטף עזה.[1]

 

יצוין כי מי שהנחה את הכנס בעיריית עמאן במהלכם נשא שה"ח אל-צפדי את דבריו, היה העיתונאי הירדני, עבד אל-האדי ראג'י אל-מג'אלי, המרבה להביע עמדות קיצוניות בטורו ביומון הירדני הממסדי אל-ראי: אלה כוללות דברי שבח והערצה למחבלים ולפיגועים שביצעו נגד ישראלים, לנעיצת "סכינים בראשי הישראלים", לשיגור רקטות מעזה אל ישראל, שבחים לשהאדה ולמסירות הנפש.[2] זאת ועוד, במאמר שפרסם ב-8.10. למחרת מתקפת הטרור של חמאס, אל-מג'אלי שיבח את המתקפה, הגדירה "ניצחון" והוסיף: "הבוקר הזה [ה-7.10] לא היה ככל בוקר. טעם ספל הקפה היה מתוק יותר... נשימותיי וליבי היו עמם [עם פעילי החמאס]. עזה פתחה לנו בבוקר הזה אשנב כדי שדרכו נוכל לראות כבוד, מצפון וניצחון..."[3]

 

למעשה, העיתונות הירדנית בכללה הביעה תמיכה בחמאס ובמתקפת הטרור שביצעה למן ההתחלה. היומון הממסדי אל-ראי פרסם מאמרים שבירכו על מתקפת הטרור, הצדיקוה וכינוה ין היתר "פעולה איכותית", ו"חלק טבעי ממהפכת השחרור הנצחית..."[4]. כותב אחד אף  טען כי ה-7 באוקטובר הוא "יום לאומי והומני מובהק... משום שכל מה שמכאיב לכיבוש משמחנו..."[5], כותב אחר הגדיר את מתקפת חמאס "זכות לגיטימית, הומנית ואף משפטית המעוגנת באמנות והסכמים בינ"ל,[6]]

 

שר החוץ הירדני, איימן אל-צפדי [7]


 

דוח זה יציג חלק מדבריו של אל-צפדי בכינוס בעיריית עמאן:

 

בהתייחסו להצהרות שישראל וגורמים נוספים מקדמים בדבר הצורך בחיסול חמאס, אמר שה"ח הירדני איימן אל-צפדי כי "חמאס היא רעיון, ורעיון איינו מתכלה. מי שרוצה [ליצור] מצב שונה [מהקיים] עליו להיענות לצרכים ולזכויות של העם הפלסטיני ולשלום הכולל. אם הקהילה הבינ"ל לא תלך בכיוון הזה ולפי תכנית שתממש את השלום, את המדינה הפלסטינית ואת הזכויות של עמה, אזי אנו נחזור למלחמה כל 5-6 שנים, ואף אחד לא יהיה עד ליציבות ולביטחון שהעולם כולו דורש".

 

אל-צפדי שב והדגיש את עמדת ירדן לפיה גירוש של העם הפלסטיני מאדמתו לעבר ירדן הוא בבחינת הכרזת מלחמה על ירדן "ואנו נצא נגד זה בכל הכוח..."

 

אל-צפדי הבהיר כי ירדן מתנגדת לכל הדיבורים והתרחישים שמשמיעים כמה גורמים באשר לשלב שלאחר המלחמה בעזה, וטען כי תרחישים אלה "לא מציאותיים, פסולים וירדן לא מתייחסת אליהם..." לדבריו, ירדן מתנגדת לכל הדיבורים על "ניהול עזה לאחר המלחמה באמצעות כוחות ערביים או לא ערביים".

אל-צפדי אמר עוד כי ירדן מתעקשת על כך שיש "לטפל בבעיה הפלסטינית בהקשרה המלא, שכן אין פתרון חלקי, אלא פתרון מדיני ושלום כולל וצודק שיבטיח את זכויות הפלסטינים ואת הקמת מדינתם העצמאית על כל האדמה הפלסטינית הכבושה, ... [פתרון] שיטפל בשורשי הסכסוך מראשיתו לפני עשורים...".

 

כמו כן הוא ציין כי "הממלכה הירדנית והדיפלומטיה שלה התמודדו במלחמה הזו עם אתגר חסר תקדים והוא חשיפת הנרטיב הישראלי לגביה ושינוי דעת הקהל הבינלאומית. [היא עושה] זאת, על ידי הכנסת האירועים להקשר ההיסטורי שלהם [הכולל את] ההפרזה של ישראל בהפקעת הזכויות הפלסטיניות, סירובה לשלום ו[ולהגעה] להסדר, דחיפת הפלסטינים למצב של ייאוש, המשך הרחבת ההתנחלויות, כרסום האדמות וחיסול פתרון שתי המדינות..."[8]

 [3]  אל-ראי (ירדן), 8.10.2023

[4]  אל-ראי (ירדן), 10.10.2023

[5]  אל-ראי (ירדן), 8.10.2023

[6]  אל-ראי (ירדן), 15.10.2023

[8] https://petra.gov.jo, 8.11.2023