המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מנהיגי המוסלמים ברוסיה: המבצע באוקראינה "מכת מנע" רוסית מפני איום גרעיני של נאט"ו
20/3/2022


פתוא מטעם מנהיגי המוסלמים ברוסיה: "המבצע הצבאי" באוקראינה הוא "מכת מנע" שרוסיה נאלצה לבצע, כדי להגן על אזרחיה מפני "איום ממשי של הפעלת נשק גרעיני וביולוגי מצד נאט"ו ומדינות המערב"; מוסלמים שנהרגו במסגרת "המבצע" הם שהידים

 

בכינוס שהתקיים בעיר ולדיקווקאז ב-16.3.2022, פרסמו ראשי ארגוני הדת המוסלמים ברוסיה פתוא, שהביעה תמיכה מלאה במלחמה נגד אוקראינה והעניקה גיבוי מלא למדיניות ההנהגה הרוסית. בפתוא נטען כי הפעולה הצבאית הרוסית באוקראינה מותרת ומוצדקת על פי ההלכה האסלאמית, כיוון שמדובר ב"צעד מנע הגנתי שרוסיה נאלצה לנקוט בו" מול איום ממשי של הפעלת נשק גרעיני וביולוגי מצד נאט"ו ומדינות המערב. עוד קבעה הפתוא כי מוסלמים שנהרגו במסגרת המבצע הם שהידים שיזכו לגמול מאללה.

 

כינוס ראשי ארגוני הדת המוסלמים ברוסיה (16.3.2022)[1]

 


להלן תרגום הפתוא מרוסית:

 

"השבח לאללה ריבון העולמים, שלום וברכת אללה למכובד מבין הנביאים, נביאנו מוחמד, למשפחתו, לתומכיו ולהולכים אחריו עד יום הדין!

 

במהלך ההיסטוריה בת מאות השנים שלה, היו לרוסיה לא מעט תקופות קשות, אך עמנו הרב-לאומי תמיד התגבר בהצלחה על כל הקשיים שבהם נתקלה [רוסיה]. אירועי הימים האחרונים ממחישים בבהירות, כי עוצמתה של ארצנו היא דווקא באחדותם ובהתלכדותם של העמים החיים בה ובאהבתם למולדת, שאין דומה לה. רוסיה תמיד הייתה עשירה באנשים כנים, אדוקים ובעלי כוח רצון, שהגנו על מולדתם בגבורה ובמסירות נפש, כשהם משיבים לאויב מלחמה באופן ראוי.

בקוראן נאמר: 'כל השולח יד בכם, שילחו בו יד כפי ששלח הוא את ידו בכם' (194:2). אנו זוכרים את מעשי הגבורה של אבותינו בשנות מלחמת העולם הראשונה, המלחמה הגדולה למען המולדת [קרי, מלחמת העולם השנייה], [ואת] מגויסי דגסטן – אנשים רגילים, שבשנות ה-90, כשנתקלו בפלישה של טרוריסטים, התייצבו ללא היסוס כדי להגן על אדמתם.[2] [אנו זוכרים] את גבורתם, את אומץ ליבם ואת מאמציהם המדהימים להשגת ניצחון על האויב.

 

היום, מוסלמים ממחוזותיה השונים של ארצנו, לוחמים במסגרת הכוחות המזויינים של הפדרציה הרוסית, ומבטיחים שלום, ביטחון ושגשוג לאנשים בדונבאס. אנו מעניקים היום את הכבוד העמוק הראוי לבני ארצנו הגיבורים, שברגעים קשים מציבים את האינטרס של המולדת מעל ל[אינטרסים] האישיים. אנו רוצים גם להביע הערכה והוקרה להורים, על כך שחינכו בנים כאלה, שראויים לגאוותה של כל רוסיה.

 

חובה לציין, כי המצב כיום בעולם התלהט מאוד, וכי התחזקו האיבה, הלעומתיות והלחץ התקשורתי והכלכלי על מולדתנו מצד מדינות 'המערב הקולקטיבי', שמנצלות את המצב באוקראינה כדי לתקוף בגלוי את רוסיה, להפלות את אזרחיה למטרותיהן האנוכיות, ולהתחרות [בה] באופן לא ישר.

 

בהקשר זה, אנו, נציגי הארגונים המוסלמים ברוסיה, רוצים להצהיר על תמיכתנו בהנהגת הפדרציה הרוסית, ועל הסכמה מלאה עם תפיסת הדוקטרינה הצבאית שלה כהגנתית. הלאומנים, שמייצגים כביכול את העם האוקראיני [קרי, ממשלת אוקראינה], הפרו את הסכמי מינסק... במשך שמונה שנים, הנהגת אוקראינה רצחה תושבים שלווים ונערכה לבליצקריג, כדי להשמיד לחלוטין את אוכלוסיית הרפובליקות העממיות של דונצק ולוגאנסק, ולאחר מכן לקרב את נאט"ו ואת נשקו הגרעיני והביולוגי ישירות אל גבולות רוסיה, וליצור [בכך] איום ישיר על הביטחון הלאומי של כל ארצנו ושל כל אזרחינו.

 

אנו זוכרים כיצד 'המערב הקולקטיבי' השמיד מדינות כגון עיראק, לוב וסוריה באופן בלתי חוקי ובלתי אנושי, תוך הפרת כל הנורמות המוסריות והמשפטיות... לפיכך, מכת מנע, [שנועדה] למנוע חזרה על [ההפתעה של] שנת 1941 [קרי, מתקפת הפתע על ברית המועצות מצד הרייך השלישי], בתנאי הפעלת נשק להשמדה המונית [כך במקור], היא שיטה חוקית, מוסרית ומוצדקת לניהול מדיניות הגנתית.

 

בהיסטוריה של האסלאם יש לא מעט דוגמאות לאישור (חלאל) ולהצדקה של מכת מנע כנגד תוקפן. פעולותיו הצבאיות של שליח אללה (יברכהו אללה וייתן לו שלום) היו הגנתיות, ולא מלחמות התקפיות. [בראשית האסלאם] היו גם מקרים של צעדי מנע לשם הגנה, שבוצעו לאחר שהתקבל אישור כי האויב הפר הסכם ומתמיד בבוגדנותו ובתוקפנותו. דוגמאות לכך [מבין המלחמות שניהל הנביא מוחמד] יכולות להיות המסע נגד בני אל-מוצטליק [בשנת 627], קרב תבוכ [בשנת 630], קרב ח'יבר [בשנת 628] וקרב מוא'תה [בשנת 629]. לכולם היה אופי מניעתי-הגנתי.

 

ברצוננו להזכיר כי ב-14.10.14 בעיר אופה, בתנאי איום צבאי על ארצנו מצד גרמניה, המופתי של האיחוד הרוחני המוסלמי האורנבורגי, מוחמד-יאר חזרת סולטאנוב, פרסם פתוא שבה נאמר: 'אנו המוסלמים, יחד עם כל העם הרוסי, חייבים לסייע למדינתנו בזמנים קשים אלה... בימי המלחמות הקודמות... המוסלמים הרוסים הפגינו יכולת עצומה להקרבה עצמית. אם ירצה אללה, הם שוב יוכיחו את הפטריוטיות שלהם מעל ומעבר לנדרש באירועי ההווה, שמתרחשים מולנו.' מילים אלה של הפתוא שומרות על האקטואליות שלהן גם בסיטואציה הנוכחית.

 

לאור הנאמר למעלה, ובהתבסס על הקוראן המקודש ועל הסונה של הנביא מוחמד (יברכהו אללה וייתן לו שלום), אנו מאשרים כי הפעולה הצבאית הרוסית באוקראינה לשם אילוץ התוקפן לשלום, הינה צעד מנע הגנתי שרוסיה נאלצה לנקוט בו כדי להבטיח את עצמה ועל כל אזרחיה מפני איום ממשי של הפעלת נשק גרעיני וביולוגי מצד נאט"ו ומדינות 'המערב הקולקטיבי'.

 

אללה יתעלה אומר בקוראן המקודש: 'אלה אשר היגרו וגורשו ממושבותיהם ואשר פגעו בהם בשל אמונתם בי, ונלחמו ונהרגו, כפר אכפר להם על עוונותיהם ואכניסם אל גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם, וזה שכרם מעם אלוהים. השכר נאה שמור אצל אלוהים' (195:3).

 

על סמך זאת, וכן על סמך הקונצנזוס של העולמאא' בנוגע למעמדם של שהידים, אנו מכריזים כי כל המוסלמים שנהרגו כשהם מאמינים באללה וכשהם מבצעים את חובתם להגן על מולדתם, הפדרציה הרוסית, ועל אזרחיה – הם שהידים. כמו כן, אנו מתייחסים בכבוד עמוק גם אל בני הדתות האחרות ברוסיה, שנהרגו בעת מילוי חובתם להגן על מולדתנו ועל אזרחיה, וסבורים כי גם להם צפוי פרס מאללה. אנו קוראים לכל מוסלמי רוסיה לחזק את האחדות [הלאומית], להסביר את עמדתם באופן אקטיבי יותר, להגן עליה ועל האינטרסים של מולדתם במסגרת שיח עם מוסלמים מארצות אחרות, ולהדוף את כל מי שמנסה להשחיר את גבורתם של אחינו. אללה עמנו! הניצחון יהיה שלנו! אללה אכבר!"[3]

 

     

 [2] הכוונה לפלישתם של כוחות צ'צ'נים בפיקוד שמיל בסאייב ואבן אל-ח'טאב לדגסטן בשנת 1999, מה שהוביל לפרוץ מלחמת צ'צ'ניה השנייה.

[3] http://www.interfax-religion.ru, 16.3.2022

בגרסה נוספת של הטקסט היו שינויים בניסוח, כולל הכותרת "פתוא" מעל שלוש הפסקאות האחרונות. https://kavtoday.ru, 16.3.2022