המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
האיחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים: לבצע ג'יהאד והקרבת נפש למען מסגד אל-אקצא
9/5/2021


האיחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים הממומן על ידי קטר ותורכיה

קורא לג'יהאד והקרבת נפש למען מסגד אל-אקצא

 


ערב חודש הרמדאן, במהלכו ולקראת ציון יום ירושלים ב-10.5.21, הייתה שורה של אירועים בעיר, שהתפתחו למהומות אלימות בעיר, לפיגועי ירי בשטחים ולשיגור טילים ובלוני תבערה מעזה. המדובר בהפצת סרטונים בטיק-טוק בהם נראים צעירים פלסטינים מתנכלים לחרדים ובתגובות נגד מצד ישראלים; בחסימת הגישה למדרגות בכניסה לשער שכם בידי המשטרה ובפינוי בתי פלסטינים בשיח' ג'ראח לטובת מגורי יהודים. לכל אלה נוסף ניצול ביטול הבחירות הפלסטיניות מצד מחמוד עבאס בידי חמאס, כדי להבעיר את השטח.


לנוכח ההסלמה זו, האיחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים, שנתמך על ידי קטר ותורכיה,[1] פרסם ב-6.5.21 הצעה לדרשת יום שישי, הכוללת תכנים מסיתים לאלימות, לג'יהאד ולהקרבת נפש, וכן מוטיבים אנטישמיים.

 

הדרשה שיבחה את "פעולות הג'יהאד ההרואיות" שמבצעים "לוחמי הג'יהאד בפלסטין" וכן את הצעירים הפלסטינים "העומדים בחזית המערכה" ברחבת מסגד אל-אקצא. בדרשה נאמר כי "חובתם הראשונה במעלה של המוסלמים היא לבצע ג'יהאד באמצעות הקרבת הנפש" וכי המוסלמים שאין ביכולתם להגיע למקום, צריכים לסייע לפלסטינים בכסף ובכך "להאיר את מסגד אל-אקצא" כפי שהוא מואר בדמם ובנפשם של הפלסטינים העומדים בחזית.

 

עוד נאמר בדרשה כי "הנביא מוחמד דיבר על הקרב לשחרור מסגד אל-אקצא מידי היהודים" וכן צוטט חדית' מפי הנביא מוחמד לפיו לפני יום הדין ילחמו המוסלמים ביהודים ויהרגום, ואלה מבין היהודים שיחפשו מקלט מאחורי אבנים ועצים יוסגרו על ידם לידי המוסלמים, להוציא עץ אחד [המכונה עץ הר'רקד].[2]

 

בימים האחרונים נשמעו קריאות דומות להגיע לירושלים ולהגן עליה גם מצד גורמים פלסטינים שונים בהם תנועת פת"ח[3] ודרשן מסגד אל-אקצא וחבר מועצת הנאמנים של האיחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים, השיח' עכרמה צברי.[4] גורמים בתנועת חמאס ובג'יהאד האסלאמי אף קראו להקרבת הנפש ולביצוע פיגועים.[5]

 

יצויין כי לצד היותו של חודש הרמדאן חודש המתייחד ביתר אדיקות דתית נתפס חודש זה גם כחודש הניצחונות והג'יהאד, שכן בחודש זה רשמו המוסלמים ניצחונות רבים לאורך ההיסטוריה במלחמות ג'יהאד למען אללה. עקב מעמד דתי זה של חודש הרמדאן, נוהגים גורמים קיצונים מוסלמים בחודש זה להסלים את פעולות ההסתה לאלימות, תוך הדגשת היותו חודש הג'יהאד ומסירת הנפש.[6]

 

ציוץ בטוויטר: לילה אינו מוקדש רק לאעתכאף,[7] הוא צריך להיות

לילה של עמידה בחזית המערכה, ג'יהאד, לחימה והגנה על אל-אקצא"[8]להלן קטעים מתורגמים מהדרשה שפורסמה באתר האיחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים:

 

"... הו עבדי אללה, הנה ימי הרמדאן חולפים במהירות, ואנו נמצאים בעשרת [הימים] האחרונים. ימים של חיזוק המאמץ והכוונה בעבודת האל ושל קיום לילות שימורים בתפילה. ככל שחולפים ימי הרמדאן המבורך, מתקרב מועד ההתקהלות הציונית הגדולה ביותר, שאותה מכינים כעת, כדי לפלוש למסגד אל-אקצא המבורך, ב-28 בחודש רמדאן המבורך [10.5.21, היום בו ישראל מציינת את יום ירושלים].

 

בימים אלו, בהם השעבוד לאללה מתבטא במשמעויותיו המובהקות ביותר, נזכיר כי אללה תיאר את הנביא מוחמד כעבד [שלו] בפסוק המסע [הלילי של הנביא מוחמד ממכה לירושלים], המדבר על כניסתו למסגד אל-אקצא בפעם הראשונה כפי שאמר אללה [בקוראן, 1:17]: 'ישתבח שמו של המסיע את עבדו בלילה מן המסגד הקדוש אל המסגד הקיצון [מסגד אל-אקצא], אשר נתנו את ברכתנו על סביבותיו, למען נראה לו את אותותינו, הוא שומע ומבחין.'

 

גם בראשית סורת 'המסע הלילי' כשדיבר על קרב הכניסה לירושלים אמר אללה [קוראן, 5:17]: '... שילחנו בכם את עבדינו גיבורי המלחמה...' [כלומר, אללה] תיאר את אלה שנכנסו למסגד בפעם הראשונה כעבדיו.

כאשר הנביא מוחמד דיבר על הקרב לשחרור מסגד אל-אקצא מידי היהודים, הוא הבהיר כי כותרת המערכה היא השעבוד לאללה. בקובץ החדית'ים המהימן של מוסלם נאמר כי הנביא מוחמד אמר: 'יום הדין לא יגיע עד אשר יילחמו המוסלמים ביהודים והמוסלמים יהרגו בהם עד שיהודי יסתתר מאחורי אבן או עץ, ואלה יאמרו: 'הו מוסלמי, הו עבדו של אללה, יש יהודי מאחוריי, בוא והרגהו', מלבד עץ הר'רקד, שהוא אחד מעצי היהודים'.

 

הדבר מבהיר כי הדרך לשחרור מסגד אל-אקצא מתחילה במימוש השעבוד לאללה באופן הנכון שבא ידי ביטוי בכניעות לו בלבד, בציות לציוויו, וביוזמה והיחפזות ליישום הוראותיו...

 

האמת הברורה כשמש לאור יום היא שמשא ומתן והידברות לא מפחידים את היהודים, אך הם רועדים מפחד מצעירים, שהתחנכו על עקרונות האמונה [המוסלמית] והוראות הקוראן. הצעירים לוחמי הג'יהאד בפלסטין הם הראיה הטובה ביותר לכך, משום שהם נתנו ליהודים לטעום את טעם האימה, הרעידו את ישותם [קרי, מדינת ישראל] באמצעות פעולות הג'יהאד ההרואיות. הם נשאו את הרובה ביד אחת ואת הקוראן ביד [השנייה] לאחר שנשאו את הקוראן כאמונה בליבם ו[אימצוהו] כדרך חיים...

 

הו עבדי אללה, הציונים מתקבצים כדי להכניס אלפי גזלנים ציונים לחצרות מסגד אל-אקצא המבורך ב-28 בחודש רמדאן המבורך [קרי 10.5.21, יום  ירושלים בישראל], והנה עבדי אללה הטהורים יוצאים למסע למסגד אל-אקצא המבורך והעומדים בחזית המערכה בחצרותיו וברחבותיו, כדי למנוע מעדרי המתנחלים לפלוש אליו. הם ממלאים [בכך] את חובתם, כפי שדרש מהם אללה יתעלה. השאלה הנשאלת כעת היא: האם הם מקיימים את מה שדרש מהם אללה, ומה דרש אללה מאיתנו לעשות עבורם ועבור מסגד אל-אקצא המבורך, כדי להתמודד עם הפלישה הנפשעת הצפויה הזו? חובתם הראשונה במעלה של המוסלמים היא לבצע ג'יהאד באמצעות הקרבת הנפש ובאמצעות ממונם, וכאשר האויב כובש ארץ מארצותיהם [של המוסלמים] ונבצר מהמוסלמי לצאת לג'יהאד של הקרבת הנפש, עליו לבצע ג'יהאד באמצעות ממונו. אללה אמר [בקוראן: 95:4]: 'המאמינים הנשארים לשבת בבתיהם, פרט לאשר יש בהם נכות, לא יישוו לקמים להיאבק למען אללה בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם. אללה רומם את מעלת הקמים להיאבק בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם, ונתנם מעל הנשארים לשבת. לכל אלה הבטיח אללה לגמול טובה, ואולם אללה רומם את הקמים להיאבק מעל ליושבים, בנותנו להם שכר כביר.'

 

דעו כי סיוע כספי ביד רחבה שנותן מוסלמי לאחיו לוחמי הג'יהאד המוראביטון [קרי, העומדים בחזית המערכה][9] במסגד אל-אקצא המבורך, הוא אינו תרומה, נדבה, חסד, או צדקה, אלא זהו מילוי אחת החובות המוטלות עליו... [וכי אחת] החובות החשובות ביותר [של המאמין] היא השפלת הציונים, חשיפת השקר והמזימות שלהם, באמצעות התקהלויות המוניות אם הדבר מתאפשר, באמצעות כלי התקשורת או קמפיינים ברשתות החברתיות. יש בכך גם השפלה של הציונים הגזלנים וגם חיזוק של המוראביטון...  

 

המוראביטון בירושלים ובמסגד אל-אקצא המבורך, מאירים [את המסגד] בדמם ובנפשם. על כל אחד מאתנו יהיה חייב לשאול את עצמו איזה מאמץ כספי ומורלי ישקיע ובאמצעות מה יאיר את מסגד אל-אקצא..."[10]

 

הדרשה באתר האיחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים


[1] יצוין כי במשך שנים רבות האיחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים, אשר הוקם ב-2004, ובמיוחד מייסדו ומי שעמד בראשו עד לא מזמן – השיח' יוסף אל-קרדאוי – מפיצים שיח המעודד ג'יהאד ופעולות טרור. ד"ר אחמד אל-רייסוני, העומד בראש האיחוד מאז נובמבר 2018, אמר בראיון לערוץ אל-ג'זירה ב-18.11.18 כי קטר תמכה באיחוד מאז הוקם ועודה תומכת בו וכי תורכיה תומכת כעת באיחוד ברמה כלכלית. הוא הוסיף: "אין בכך כל דופי ואנו לא מסתירים זאת, אדרבא, אנו גאים בכך וקוראים לכל המדינות ללכת בדרכן של שתי מדינות אלה." https://www.aljazeera.net, 18.11.2018.

[2] על המסורת המוסלמית ראה דוח ממרי: על האנטישמיות הערבית בימינו, 1.6.04

[3] http://wafa.ps, 8.5.2021

[7] אעתכאף – מנהג של שהייה רצופה במסגד תוך התמסרות לעבודת האל בעיקר בעשרת הימים האחרונים של חודש רמדאן. 

[9] המוראביטון הם לוחמים המוצבים בחזית המערכה. הפלסטינים מכנים כך בדרך כלל קבוצות של פעילים הנמצאים ברחבת מסגד אל-אקצא במטרה למנוע הגעת יהודים לאזור.