המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
המשטר הסורי בעקבות ועידת סוצ'י: "המנצח הוא שקובע את התנאים ואנחנו ניצחנו"
3/4/2018


המשטר הסורי בעקבות ועידת סוצ'י: "המנצח הוא שקובע את התנאים ואנחנו ניצחנו"

 

ב- 30.1.2018 התקיימה בעיר סוצ'י במערב רוסיה ועידת דיאלוג לאומי סורי בהובלתה של רוסיה, במסגרת מאמציה לקדם פתרון מדיני למשבר הסורי. שבוע לפני כינוס הוועידה, ב- 23.1, התקיימה בפריז פגישה בין שרי החוץ של ארה"ב, צרפת, בריטניה, סעודיה וירדן במהלכה גובש מסמך המציג חזון לפתרון מדיני בסוריה. המשטר הסורי ראה בכך ניסיון לשבש את ועידת סוצ'י ולהתערב בענייניה הפנימיים של סוריה.

 

פתיחת הוועידה בסוצ'י לוותה בחוסר סדר, שאפיין גם את ההכנות לכינוסה.[1] הדבר בלט במיוחד בעניין השתתפותם של נציגים מפלגי צבא סוריה החופשי הפועלים בצפון סוריה, בוועידה. תחילה מסרו הפלגים כי הם יחרימו את הוועידה, אולם בלחצה של תורכיה, פטרוניתם, הם נעתרו ובאו.[2] אלא שהם שבו והחליטו להחרימה משגילו עם בואם לשדה התעופה בסוצ'י, כי סמלה של הוועידה מכיל את דגל המשטר הסורי בלבד ללא דגל האופוזיציה לצדו, כפי שהובטח להם, לדבריהם. לאחר מו"מ שהתקיים בשדה התעופה בין נציגי הפלגים לבין גורמים רוסיים, לא הגיעו הצדדים להבנה ונציגי הפלגים עזבו בחזרה לאיסטנבול לאחר שעות המתנה רבות.

 

בנוסף, דווח על מחלוקות בין שליח האו"ם לסוריה, סטפן דה מיסתורה, לבין הנציגים הרוסים בוועידה (לגבי ועדת החוקה שעל הקמתה הוחלט במהלך הוועידה) ובין תורכיה לרוסיה (לגבי זהותם של כמה מן המשתתפים מטעם המשטר הסורי בוועידה), חילוקי דעות אשר גרמו לעיכוב בפתיחתה.[3]

 

האווירה העכורה ניכרה גם בתוך דיוני הוועידה. שליח היומון הלבנוני אל-אח'באר לסוצ'י, פראס אל-הכאר, מסר כי משתתפי הוועידה מטעם המשטר הסורי לא נתנו את הכבוד הראוי למשתתפים מטעם האופוזיציה והרבו להתפרץ לדבריהם ולטעון כי סוריה אינה מולדתם. בכך, לדבריו, הוכיחו הסורים כי הם "טרם למדו את יסודות הדיאלוג".[4]

 

בתום הוועידה, הביע המשטר הסורי חוסר שביעות רצון מתוצאותיה, בפרט בנושאי הצבא והחוקה הסוריים. הדבר ניכר בהבדלי הנוסח בין הודעת הסיום של הוועידה כפי שפורסם על ידי סוכנות הידיעות הרשמית של המשטר הסורי, לבין הנוסח שפרסם אתר משרד החוץ הרוסי.

 

היומון אל-שרק אל-אוסט היו"ל בלונדון, דיווח, כי בשל חתירתה של רוסיה להשיג הכשר בינ"ל לוועידה על ידי השתתפות האו"ם בה, נקבעו תוצאותיה של ועידת סוצ'י עוד טרם כינוסה במו"מ בין שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, לבין מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטיירש. לפי דיווח זה, מזכ"ל האו"ם הציב כמה תנאים להשתתפות האו"ם בוועידה, בהם: כינוסה יהיה חד פעמי; לא יוקמו בה ועדות ארגוניות; שליחו המיוחד של המזכ"ל, סטפן דה מיסתורה, יקבע את תפקידיה ומעמדה של ועדת החוקה ויבחר את חבריה מתוך רשימות שיגישו לו רוסיה, איראן ותורכיה; ולבסוף, הוועידה תאשר את 12 העקרונות הפוליטיים שהציג דה מיסתורה לסבב השמיני של שיחות ז'נבה מדצמבר 2017. לדברי אל-שרק אל-אוסט, רוסיה קיבלה תנאים אלה.[5]

 

כחודש לאחר סיומה של ועידת סוצ'י, דיווח אל-שרק אל-אוסט כי המשטר הסורי מסרב בשלב הנוכחי לדון בהסדר מדיני כי, לדבריו, "המנצח הוא מי שקובע את תנאיו ואנחנו ניצחנו". לכן הוא מסרב לתוצאות הוועידה ולאישור 12 העקרונות שניסח דה מיסתורה בוועידת ז'נבה וגם ליישום החלטת הוועידה להטיל על דה מיסתורה להקים ועדת חוקה ולקבוע את סמכויותיה.

 

רוסיה מנגד מעוניינת לכל הפחות ביישום החלטת מועבי"ט 2254[6] ובמסגרת זו היא שלחה את שליחו של הנשיא פוטין לסוריה, אלכסנדר לאברינטייב, לסוריה להיפגש עם הנשיא אסד, ובנוסף שר החוץ הרוסי, לברוב, סירב להיפגש עם היועצת הפוליטית של אסד, בות'יינה שעבאן, בעת ביקורה ברוסיה בסוף בפברואר.[7]  

 

דוח זה יסקור את תגובות המשטר הסורי והאופוזציה לוועידת סוצ'י ולמסמך חמש המדינות (מסמך פריז).

 

אסד המשמש כבובה של פוטין מנהל מו"מ עם עצמו בוועידת סוצ'י[8]מסמך חמש המדינות– ניסיון מערבי להקדים את סוצ'י ולהציג דרישות לגבי החוקה והבחירות

ב- 23.1 נפגשו בפריז שרי החוץ של ארה"ב, בריטניה, צרפת, סעודיה וירדן וניסחו מסמך עקרונות לא-רשמי הנוגע לפתרון מדיני למשבר הסורי. המסמך הועבר לידי שליח האו"ם לסוריה, סטפן דה מיסתורה, כדי להשפיע על סבבי השיחות המדיניות העתידיים בז'נבה.

 

לפי המסמך, כפי שהוצג בתרגום לא-רשמי לערבית באתרים שונים, המדינות החתומות המכונות "הקבוצה הקטנה" קוראות לשליח האו"ם למקד את מאמציו בשלושה נושאים: "תוכן החוקה המתוקנת; אמצעים מעשיים לבחירות בפיקוח האו"ם; ויצירת סביבה בטוחה וניטרלית בסוריה, שניתן לערוך בה את הבחירות הללו...". המסמך קורא לכל הגורמים החיצוניים הנוגעים לתהליך המדיני בסוריה, לעודד את המשטר הסורי ואת האופוזיציה, להתמקד בנקודות הללו "ולהניח בצד, לפחות בהתחלה, נושאים אחרים." בנוסף, חמש המדינות הביעו נכונותן לקחת חלק בתהליך השיקום של סוריה רק כאשר יהיה מעבר שלטון כולל ואמיתי בהתאם להחלטה 2254 של מועצת הביטחון והודעת ז'נבה 1.[9]

 

בהמשך הציע המסמך עקרונות כלליים לחוקה סורית חדשה, או לתיקון החוקה הקייימת, ובכלל זה צמצום סמכויותיו של הנשיא הסורי והרחבת הסמכויות של ראש הממשלה שמינויו שלו ושל חברי הממשלה לא יצריך עוד את אישור הנשיא. בנוסף הציע המסמך, לחלק את הפרלמנט הסורי לשתי מועצות. המועצה הראשונה לא נזכרה יותר במסמך. לגבי המועצה השנייה, נקבע שהיא תהיה על בסיס אזורי וישבו בה נציגים מכל אזורי סוריה והם יוכלו להשפיע על קבלת ההחלטות. כמו כן הוצע במסמך שלנשיא לא תהיה סמכות לפרק את הפרלמנט. עוד קרא המסמך להכפיף את מנגנוני הביטחון הסורים לרשות אזרחית ולסיים את המצב בו פעילי מנגנוני הביטחון יכולים לחמוק בקלות מהעמדה לדין.[10]

 

המסמך קבע שעד שהגורמים החיצוניים התומכים במשטר הסורי ובגורמי האופוזיציה בסוריה יגיעו להסכם, יוכל האו"ם לעסוק בניסוח חוקה, אם באמצעות הקמת ועדה של מומחים סורים שיבצעו זאת, או באמצעות שיח לאומי חופשי תחת פיקוח וניהול האו"ם כגורם מסייע לתהליך ז'נבה. עוד נאמר במסמך, כי המשטר הסורי התעלם מן החוקה הנוכחית והפר כמה פעמים את סעיפיה ולכן יש לנסחה מחדש. בשלב מוקדם של תיקון החוקה יהיה צורך בשינויים ניכרים בשלטון כדי ליצור סביבה שתבטיח קיום בחירות אמינות שכולם יוכלו להשתתף בהן, כאשר תנאי לכך הוא נסיגת המיליציות הזרות מהמדינה.[11]

 

האופוזיציה הסורית: מסמך חמש המדינות הוא מסמך רציני שיאפשר קידום חוקה חדשה

האופוזיציה הסורית התייחסה למסמך חמש המדינות בזהירות בהדגישה, כי אסור שהדיון על החוקה יקדים את הדיון על המעבר המדיני. ראש הרשות העליונה למו"מ, הגוף המייצג את האופוזיציה הסורית בשיחות המדיניות בז'נבה, נצר חרירי, אמר ליומון אל-שרק אל-אוסט היו"ל בלונדון, כי לצד תחושת שביעות הרצון מכך שארה"ב ומדינות אחרות חוזרות לפעול כדי לדחוף את תהליך ז'נבה קדימה, "אנחנו גם מודאגים וערניים, משום שההבטחות של הממשל האמריקאי הקודם לא התגשמו, אלא הפכו למצב שבו כל ההשלכות השליליות על הזירה הסורית הפכו למציאות."[12]

 

מאמרים אחרים בכלי התקשורת המזוהים עם האופוזיציה, הביעו אופטימיות מהמסמך של חמש המדינות וראו בו חזרה אמריקאית למעורבות בסוריה. סגנית יו"ר הקואליציה הלאומית של כוחות המהפכה והאופוזיציה הסורית, סמירה אל-מסאלמה, תיארה במאמר ביומון אל-חיאת את המסמך, כצעד רציני שיקדם את יישום את החלטות האו"ם באמצעות חוקה חדשה. לדבריה, מסמך זה מציב "חזון חדש שיקל על התהליך הדמוקרטי, על הפיתוח האזורי ועל ייצוגם הפוליטי של האזורים הסוריים השונים בפרלמנט ויאפשר את לידתה של הרפובליקה הסורית בפעם השלישית". התנגדות למסמך, טענה אל-מסאלמה, "תואמת את רצונו של המשטר [הסורי] להמשיך את אחיזת השלטון המרכזי במשאביה ובכל שטחה של סוריה, אותה אחיזה אשר גרמה למצב הקיפוח והעריצות הקיים ולפערים בין פיתוחם של האזורים הקרובים לעיר הבירה לבין פיתוחם של האזורים הרחוקים ממנה."[13]

 

משטר אסד: מסמך 5 המדינות חובר ע"י המדינות השותפות לשפיכות הדמים ולא שווה את הדיו שבו נכתב

כצפוי המשטר הסורי הביע התנגדות למסמך של חמש המדינות. שגריר סוריה באו"ם וראש משלחת המשטר הסורי לשיחות המדיניות בז'נבה, בשאר אל-ג'עפרי, טען בשיחות המדיניות שהתקיימו בווינה ב- 25-26.1.18, כי אין זה צירוף מקרים שהשיחות בווינה נערכו לאחר הדלפת המסמך הלא-רשמי של חמש מדינות, "שכולן שותפות לשפיכת הדם הסורי מאז תחילת המשבר". הוא הדגיש כי המשטר הסורי דוחה בתוקף את המסמך ש"אינו שווה את הדיו שבאמצעותו נכתב כי עמנו לעולם לא יסכים שהפתרונות יבואו אליו במצנחים או על גבי טנקים".[14]

 

מאמרים בכלי התקשורת המזוהים עם המשטר הסורי קבעו כי המסמך מהווה התערבות בענייניה הפנימיים של סוריה ופוגע בריבונותה. ודאח עבד רבה, עורך היומון הסורי אל-וטן המקורב למשטר הסורי, טען כי הציר העוין את סוריה אינו מתגייס רק להכשיל את ועידת סוצ'י אלא כל פתרון מדיני אפשרי בסוריה. לדבריו, "הכינוסים בפריז ובווינה וההתנצחויות בנושא [הנשק] הכימי נועדו להפעיל על סוריה לחצים נוספים כדי להשתיק את קולם של הסורים ולהכשיל את הדיאלוג הלאומי שלהם... מטרתה של ארה"ב בנוגע לסוריה כבר אינה מבוטאת באמצעות נוסחת 'הפלת המשטר', כפי שהייתה בשבע השנים שעברו, אלא היא הפכה לרצון או אשליה, לכפות חסות בינ"ל מטעם האו"ם על סוריה והסורים באמצעות כפיית חוקה חדשה וחלוקת הארץ לקנטונים...". עבד רבה הדגיש כי הסורים "דבקים בכל שעל מהאדמה הסורית, כולנו עומדים מאחורי צבאנו וכוחותינו החמושים כדי להביס את הטרור ואת הכובשים בכל מקום שהם נמצאים באדמת סוריה, אנחנו נקבע את עתידנו ואת גורלנו באמצעות חוקה שתנוסח בדמשק בידיים סוריות תחת חסות החוק הסורי והחוקה הנוכחית ולא תחת חסות האו"ם ובוודאי שלא בחסות ארה"ב והמדינות התומכות בה".[15]

 

גרסאות שונות להודעת הסיכום של ועידת סוצ'י

למרות שבאופן רשמי המשטר הסורי הקפיד לברך על ועידת סוצ'י ולהודות לרוסיה על שאירחה אותה, אמרו מקורות במשטר ליומון הסורי אל-וטן המקורב לו, כי שליח האו"ם דה מיסתורה ומאחוריו קבוצת המדינות בהובלת ארה"ב ניסו להכניס להודעה ביטויים "שמטילים ספק באמינות של המדינה הסורית והצבא הערבי הסורי במאבק בטרור".[16]

 

בכלי התקשורת של המשטר הסורי ושל האופוזיציה הופיעו גרסאות שונות של הודעת הסיום של הוועידה. כך, למשל, לגבי צבא סוריה, סוכנות הידיעות הרשמית של המשטר סאנא דיווחה, כי בוועידה הוסכם על "שמירה" על קיומו של הצבא והכוחות החמושים;[17] מנגד, באתרי אופוזיציה דווח כי הוחלט על "בניית" צבא לאומי חזק, מאוחד המבוסס על כישורי האנשים ויכולותיהם.[18] ואילו בהודעת הסיום הרשמית של הוועידה, שפרסם אתר משרד החוץ הרוסי, הנוסח הצטמצם ל"צבא לאומי חזק, מאוחד המבוסס על כישורי האנשים ויכולותיהם" בלא להכריע אם מדובר בשימור הצבא הקיים או ייסודו של צבא חדש.[19]

 

מקורות דיפלומטיים בדמשק טענו כי דה מיסתורה, רצה שהסעיף הנוגע לצבא ייפתח במילים "בניית צבא לאומי אמין", אך משתתפי הוועידה התנגדו לכך והמירו זאת בביטוי "שמירה על הצבא הלאומי בסוריה" בלא התוספת "אמין". לטענת המקורות, מאחורי הנוסח המקורי לא עמד דה מיסתורה אלא ארה"ב וצרפת שניסחו את מסמך חמש המדינות, ששליח האו"ם שאב ביטויים מתוכו, וכי ההודעה המדויקת של ועידת סוצ'י, היא זו שפרסמה "סאנא", סוכנות הידיעות של המשטר הסורי.[20]

 

נושא נוסף שנותר במחלוקת היה החוקה הסורית. לפי הודעת הסיום של סוצ'י שפרסם משרד החוץ הרוסי, המשתתפים הסכימו על הקמת ועדת חוקה שתכלול נציגים מהמשטר הסורי לצד ייצוג רחב של האופוזיציה הסורית, במטרה להכין טיוטת חוקה מוסכמת, שתקדם הסדר מדיני בחסות האו"ם ובהתאם להחלטת מועצת הביטחון 2254. בגרסת משרד החוץ הרוסי צוין כי החלטה סופית בעניין המנדט, הסמכויות, כללי ההליך ובחירת הקריטריונים להרכבת ועדת החוקה, יתקבלו בסבב השיחות בז'נבה וכי המשתתפים מבקשים כי שליח האו"ם לסוריה ימונה לסייע לעבודת ועדת החוקה שם.[21]

 

בהקשר זה אמר דה מיסתורה בתום הוועידה: "הנוכחים פה הסכימו על הרכבת ועדת חוקה שתכלול נציגים של ממשלת הרפובליקה הסורית-ערבית לצד נציגות רחבה מטעם האופוזיציה, וזאת על מנת לערוך טיוטה לרפורמה בחוקה. הסכמתכם [לכך] נועדה לתרום... להסדר המדיני תחת חסות האו"ם בהתאם להחלטה 2254 של מועצת הביטחון... אתם קבעתם שהסכמה סופית לגבי המנדט, האסמכתות, הסמכויות, הנהלים וההרכב של ועדת החוקה תושג בתהליך ז'נבה בהנהגת האו"ם. שמעתי את בקשתכם שמשימה זו תהיה של האו"ם כדי שתוקם ועדת חוקה..."[22]

 

יו"ר הרשות העליונה למו"מ שמייצגת את האופוזיציה הסורית בשיחות בז'נבה, שהחליטה להחרים את ועידת סוצ'י טרם תחילתה, נצר אל-חרירי, אמר בהתייחסו לנושא החוקה, כי "הגבלת נושא התהליך החוקתי לאו"ם הוא דבר טוב ואנחנו מחויבים לכך. התהליך החוקתי הוא חלק מהחלטת מעבי"ט 2254 ולא ניתן לחרוג ממנה או להעבירה למקום אחר."[23]

 

לעומת זאת, המשטר הסורי מקפיד לכנות את הוועדה עליה הוסכם בסוצ'י כ"ועדת דיון בחוקה" ומדגיש כי אין בסמכותה לשנות את החוקה הנוכחית אלא רק להגיש המלצות בעניינה, כגון שינוי נוסח של סעיף מסוים. יצוין כי בדיווח של סוכנות הידיעות הרשמית של המשטר על הודעת הסיום של ועידת סוצ'י החלק הנוגע לחוקה הסורית הושמט כולו.

 

המשטר הסורי: רוסיה, ארה"ב והאו"ם סילפו את הודעת הסיכום של סוצ'י

נוכח המשך הדיווחים בכלי תקשורת ערביים וסוריים כי האו"ם יהיה אחראי על הרכבת ועדת החוקה, החריף המשטר הסורי את התבטאויותיו. שגריר סוריה באו"ם וראש המשלחת מטעם המשטר לשיחות ז'נבה, בשאר אל-ג'עפרי, קרא לא לשגות בפירוש הודעת הסיום של הוועידה, והדגיש ש"המשתתפים בה לא נתנו לשליח המיוחד [של האו"ם] לסוריה שום מנדט, ייפוי כוח או סמכות באשר להקמת ועדת הדיון בחוקה. אנחנו בסוריה מחויבים למה שמשתתפי הוועידה הצביעו לגביו ואין לנו עניין בשום ועדה שירכיב גורם חיצוני כלשהו. לא נתייחס לתוצאות דיוניה ולא לשום דבר הקשור אליה..."[24]

 

עוזר שר החוץ הסורי, אימן סוסאן, האשים את שליח האו"ם דה מיסתורה ו"פרשנויותיו המסולפות", בבלבול הקיים בנושא ועדת החוקה. לדבריו, הסעיף שדיבר על מתן תפקיד לדה מיסתורה בנושא החוקה, הופיע בטיוטת הודעת הסיום של ועידת סוצ'י, אולם משתתפי הוועידה התנגדו לכך והוחלט ברוב קולות, להשמיט סעיף זה. סוסאן טען כי "המערב, ובראשו ארה"ב, ודה מיסתורה חותרים לבטל את תוצאותיה של ועידת סוצ'י ולהסתירן, למרות שזו הוועידה הראשונה שהייתה בה נוכחות גדולה של סורים שייצגו את חלקי [החברה] השונים. לכן אנחנו רואים אותם מצהירים הצהרות שסותרות את הודעת הסיום שהמשתתפים אישרו, ומנסים בהתמדה להציב את ההחלטה העממית הסורית תחת חסות האו"ם. הסורים בסוצ'י התנגדו לכך ובוודאי שאנחנו כמדינה מתנגדים לכך..."[25]

 

מאמרים בעיתונות הסורית הממסדית טענו גם הם כי דה מיסתורה וארה"ב ניסו לסלף את תוצאות ועידת סוצ'י. אחמד חמאדה, בעל טור ביומון הסורי הממסדי אל-ת'ורה, כתב, כי זהו "ניסיון להטעות את העולם ש[כביכול] סוריה לא התחייבה כלפי תוצאות ועידת סוצ'י, למרות שהיא מחוייבת כלפי מה שהוצבע עליו בוועידה זו, אך אינה מחויבת לשום ועדה שאינה סורית. הוא הדין לגבי ועדת החוקה שארה"ב החלה לשבש את [מהלך הקמתה] ולדון בעניינים שאינם כלולים בסעיפי [הודעת הסיום של] סוצ'י הנוגעים לה".[26]

כותב נוסף באל-ת'ורה, נאצר מנד'ר, ציין כי "ניסיונו של דה מיסתורה, למסמס את תוצאות סוצ'י, ובפרט את אלו הנוגעות לוועדת הדיון בחוקה, נועד להחליפן במסמך שהכינה מה שכונה 'קבוצת וושינגטון'... במטרה להציב את הנושא הסורי תחת חסות מערך התוקפנות [נגד סוריה], דבר שסוריה שללה בתוקף ושבה והדגישה שהחוקה היא נושא של הסורים בלבד..."[27]

 

חריף יותר היה בסאם אבו עבדאללה, בעל טור ביומון אל-וטן הסורי המקורב למשטר, שתקף הן את האו"ם והן את הרוסים כמי שאשמים בחוסר הבהירות סביב תוצאות הוועידה. אבו עבדאללה טען כי דה מיסתורה התעלם מן השינויים שהכניסו המשתתפים להודעת הסיום. הוא טען כי גם בנוסח שפורסם באתר משרד החוץ הרוסי לא מופיעים השינויים ובמקום זאת מופיעה שם "ההודעה המוסכמת בין רוסיה והאו"ם שנועדה להבטיח מטריה בינ"ל לוועידה."

 

לפיכך ראה אבו עבדאללה לנכון להעמיד כמה דברים על דיוקם: "(1) משתתפי ועידת סוצ'י מקרב כל מרכיבי העם הסורי לא הלכו לשם כדי לנהל מו"מ עם אף אחד על קביעת עתיד ארצם וסוג משטרם הפוליטי, החברתי והכלכלי, מה גם שכל ההחלטות הבינ"ל הדגישו את זכותו הבלעדית של העם הסורי בעניין זה; (2) הניסיונות להתנפל על הוועדה העוסקת ב'תיקונים חוקתיים', דבר השמור בלעדית לסורים, הם ניסיונות גלויים וידועים לשמצה. תפקידו של דה מיסתורה הוא להקל ולסייע ולא [לשמש] כמיופה כוח מטעם הסורים או נציב עליון שלהם שמנהל מו"מ בשמם ומרכיב להם ועדה לניסוח חוקה... זאת, בעוד שאנחנו הבנו שהוועדה נועדה לתקן את החוקה ולדון בחוקת 2012 בלבד, כפי שהבהיר במסיבת עיתונים בסוצ'י ראש הוועדה לעניינים חוקתיים בפרלמנט הסורי, אחמד אל-כזברי, כדי למנוע בלבול; (3) אי אזכור השינויים שהכניסו משתתפי הוועידה בהודעת הסיום... הוא בבחינת 'חוסר כבוד' כלפי הסורים שאינם תחת חסותו של אף אחד בעולם. הרצון להביא להצלחת ועידת סוצי אין פירושו שיש לעקוף את דיוניה... משתתפיה באו עם פתיחות, כדי להכשיר סביבה חדשה לפתרון מדיני ולא כדי לייפות את כוחו של איש לספק פתרונות במקום הסורים [עצמם]; (4) תפקידה, סמכותה ומספר חבריה של ועדת תיקון החוקה כבר הוגדרו ונקבע שהדבר ינוהל בידי המשתתפים בסוצ'י [קרי, הסורים]. לכן הדיון שמתנהל בחוגי דה מיסתורה לגבי סמכות שניתנה [להם] להקמת הוועדה מטעה והופך על פיהן את תוצאות הוועידה שהדגישו שהוועדה היא על טהרת הסורים בהרכבה, בראשותה ובדיוניה.

 

נותרה התהייה החשובה ביותר: האם יש ניסיון של האו"ם לכפות את חסותו בהתאם למה שהופיע במסמך החמישייה [מסמך פריז] האומלל? כלומר ניסיון להסמיך את דה מיסתורה להרכיב את ועדת החוקה ולנסח טיוטת חוקה, כפי שהוא עצמו אמר וכפי שמפיצים חוגיו האומרים ש'ועידת סוצ'י העניקה לו יותר ממה שחלם עליו'? אם אלו הן הכוונות, כי אז צפויה לנו מערכה פוליטית ודיפלומטית אכזרית...

 

אשר לחברים הרוסים, הם עומדים בפני שאלה שהם חייבים להשיב עליה בשקיפות...: לאן נעלמו השינויים של הסורים בהודעת [הנעילה] של סוצ'י! ומדוע הם [הרוסים] התעלמו מהם [בנוסח שפורסם על ידי משרד החוץ הרוסי]!"[28]

 

 

 [2] תורכיה, לצד רוסיה ואיראן, היא אחת מהמדינות נותנות החסות לשיחות הנוגעות לעניינים הצבאיים בסוריה אשר מתקיימות באסטנה. תורכיה תמכה בקיומה של הוועידה בסוצ'י לאחר סבב השיחות השמיני באסטנה ב- 22.12.2017

[3] www.alarabiya.net, 30.1.2018

[4] אל-אח'באר (לבנון), 7.2.2018

[5] אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 1.2.2018

[6]  החלטת מועבי"ט 2254 מ- 2015 קבעה כי סוריה תנוהל על ידי "ממשל אמין, כולל ולא עדתי". לפירוט ראו דוח ממרי: הקהיליה הבינלאומית מרככת עמדתה כלפי משטר אסד, 29.12.2015

[7]  אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 27.2.2018

[8] אל-ערבי אל-ג'דיד (לונדון), 30.1.2018

[9]  הודעת ז'נבה 1 מ- 2012 קבעה כי פתרון המשבר הסורי ייעשה על ידי הקמת גוף מעבר שלטוני בעל סמכויות מלאות על כל מוסדות הממשלה הסוריים. בהחלטה 2254 לא ברור אם מדובר באותו גוף שלטון מעבר מהודעת ז'נבה 1 או בגוף אחר. לפירוט על תוכן ההחלטות ראו דוח ממרי: הקהיליה הבינלאומית מרככת עמדתה כלפי משטר אסד, 29.12.2015

[10]  יובהר כי על פי חוק מ- 1969, לא ניתן להעמיד לדין גורם ביטחוני בסוריה ללא הסכמה של המפקד שלו

[11] אל-ערבי אל-ג'דיד (לונדון), 27.1.2018

[12] אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 4.2.2018

[13] אל-חיאת (לונדון), 2.2.2018

[14] www.sana.sy, 26.1.2018

[15] אל-וטן (סוריה), 28.1.2018

[16] אל-וטן (סוריה), 4.2.2018

[17] www.sana.sy, 31.1.2018

[18] orient-news.net, 31.1.2018

[19] http://www.mid.ru, 30.1.2018

[20] אל-וטן (סוריה), 4.2.2018

[21] http://www.mid.ru, 30.1.2018

[22] www.un.org, 30.1.2018

[23] אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 4.2.2018

[24] www.sana.sy, 14.2.2018

[25] www.sana.sy, 13.2.2018

[26] אל-ת'ורה (סוריה), 16.2.2018

[27] אל-ת'ורה (סוריה), 18.2.2018

[28] אל-וטן (סוריה), 15.2.2018