המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הממסד הדתי המצרי מתעקש שלא להאשים בכפירה את פעילי ארגוני הטרור האסלאמיים
11/3/2018


הממסד הדתי המצרי מתעקש שלא להאשים בכפירה את פעילי ארגוני הטרור האסלאמיים

 

על רקע המבצע הצבאי הנרחב שעורכים הצבא והמשטרה במצרים בימים אלה למיגור הטרור בסיני[1], התראיין סגן שיח' אל-אזהר, עבאס שומאן, לתוכנית טלוויזיה מצרית ואמר כי פעולות הצבא והמשטרה נגד הטרוריסטים הן חוקיות ועולות בקנה אחד עם ההלכה האסלאמית, אולם סירב להאשים בכפירה את ארגוני הטרור באומרו כי "אל-אזהר אינו יכול להאשים אף אחד בכפירה".

 

דברים אלה של סגן שיח' אל-אזהר הם ביטוי נוסף לעמדה הזהירה אותה נוקט מוסד אל-אזהר לאורך השנים בנוגע לנושא האשמה בכפירה של פעילי ארגוני הטרור ובראשם דאעש, שביצעו פיגועים רבים נגד מוסלמים ולא מוסלמים, במצרים בפרט, ובעולם הערבי והמערבי בכלל. בכירי אל-אזהר מתחו ביקורת חריפה על ארגונים אלה, טענו כי דאעש הוא ארגון טרור הסוטה מן האסלאם, וכן ביצעו פעולות הסברה כדי לקעקע את הלגיטימיות של ארגון זה. עם זאת, הם נמנעו מלהכריז על פעילי ארגוני הטרור כופרים, זאת למרות ביקורת חריפה שהוטחה בהם, גם מצד נשיא מצרים עבד אל-פתאח אל-סיסי.[2]

 

בכירי אל-אזהר מסבירים את עמדתם בכך שאדם הוא מוסלמי כל עוד לא חזר בו מהשהאדה, קרי ההכרזה כי אין אלוה בלעדי אללה ושמוחמד הוא נביאו, וכי מעשיהם של פעילי ארגוני הטרור הם נפשעים ויש להילחם בהם מלחמת חורמה, אך אין לפסוק שהם כופרים, היות שזוהי פסיקה הנתונה בידי שופט שרעי בלבד. נימוק נוסף שהועלה הוא שהאשמת ארגוני הטרור בכפירה, עלולה לפתוח תיבת פנדורה ולהוביל למלחמות פנימיות באסלאם. עוד נטען כי אם אל-אזהר יפסוק שפעילי דאעש וארגוני טרור אחרים הם כופרים, לא יהיה כל הבדל בין אל-אזהר לבין ארגוני טרור אלה, שלא מהססים להאשים את זולתם בכפירה.

 

אפשר שהימנעות אל-אזהר מלפסוק בנושא זה נובעת גם מהחשש מפני כניסה לעימות ישיר מול ארגוני הטרור וכן חשש שיעשה בפסיקה כזו שימוש גם מול האחים המוסלמים.

 

יצוין כי בקרב הממסד הדתי במצרים היו גם כמה שיח'ים שפסקו כי דאעש וארגוני הטרור האסלאמיים האחרים הם כופרים, אולם מדובר בקולות ספורים וחריגים.

 

להלן סקירה של הצהרות בכירי אל-אזהר בנושא, שחלקן פורסמו בעבר על ידי ממרי:

  

סגן שיח' אל-אזהר: אל-אזהר אינו יכול להאשים בכפירה את ארגוני הטרור

כאמור, על רקע המבצע הצבאי הנרחב שעורך צבא מצרים בימים אלה בסיני נגד ארגוני הטרור ובראשם דאעש, סירב סגן שיח' אל-אזהר עבאס שומאן להאשים את ארגוני הטרור בכפירה. בראיון לערוץ LTC ב-19.2 הוא אמר כי "אל-אזהר לא יכול להאשים אף אחד בכפירה" וטען כי "התיאור ההולם יותר עבור הטרוריסטים הוא שהם נלחמים באללה ובשליחו ומשחיתים את הארץ וכי דינם על פי האסלאם הוא מוות, צליבה וקטיעת ידיהם ורגליהם". שומאן הוסיף ואמר כי ארגוני הטרור משתמשים בהלכה האסלאמית ככסות לפשעיהם[3].

 

"לאל-אזהר אין סמכות בענייני האשמה בכפירה"

גם בראיון לתוכנית טלוויזיה מצרית ב-3.1.18 נדרש שומאן לנושא ואמר כי "השיח'ים אינם יכולים להאשים אף אחד בכפירה או לשלוט באמונתו של איש". לדבריו, "לאל-אזהר אין [סמכות] בענייני האשמה בכפירה, זו נמצאת בידי מערכת המשפט, לאחר חקירות [של המחבלים]...".  שומאן הסביר כי "[פעילי] הטרור לא יפסיקו את פשעיהם אם יואשמו בכפירה על ידי אל-אזהר, משום שהם מאשימים בכפירה את אל-אזהר עצמו, והאשמתם בכפירה היא בבחינת...מתנה עבורם." הוא אף טען כי האשמת הטרוריסטים בכפירה עלולה לסבך את המצב שכן "טרוריסט שיואשם בכפירה בעת שיישפט עלול לשקר [בחקירתו על מנת לחמוק מעונש] ולומר כי חזר לאסלאם ... במצב זה לא ניתן יהיה לבוא עמו חשבון משום שהחזרה לאסלאם מוחקת את מה שהיה קודם לכן". שומאן הוסיף: "שיח' אל-אזהר, ד"ר אחמד אל-טיב הדגיש כי הריגת טרוריסטים היא חובה הלכתית, אך זאת מבלי להאשימם בכפירה, משום שאין להם דת והם משתמשים בדת רק כדי לשכנע את הצעירים ברעיונותיהם".[4]


האשמת הטרוריסטים בכפירה תאפשר להם לחזור בתשובה ולחמוק מעונש ותפתח פתח לוויכוחים

במאמר שפרסם ב-17.1.18 ביומון המצרי הממסדי אל-יום אל-סאבע, פירט שומאן את הסיבות לכך שאל-אזהר אינו מאשים את הטרוריסטים בכפירה וטען כי הטרור שלהם לא יסתיים עם ההכרזה על כך שהם כופרים.  שומאן ציין כי חכמי ההלכה של אל-אזהר ובראשם שיח' אל-אזהר הדגישו בנסיבות שונות כי סוגית ההאשמה בכפירה היא סוגיה רצינית עם כללים מדעיים שמונעים מאל-אזהר לפרסם פסיקות בדבר האשמה בכפירה נגד פרטים או ארגונים מבלי לוודא שהתנאים לכך מתקיימים. הוא הוסיף: "נניח שהם [פעילי הטרור] מוסלמים, הרי שפסיקה כי הם כופרים משמעותה שהם מורתדון [מי שנטשו את האסלאם] ולפיכך... אין לרחוץ את גופותיהם או לעטוף אותן בתכריכים, אין לקבור אותם בקברי מוסלמים ואין ביניהם לבין קרוביהם [קשרי] ירושה, ועוד פסיקות שעל חלקן מסכימים חכמי ההלכה ועל חלקם האחר הם חולקים זה על זה. הדבר הזה פותח פתח לדיון עקר בנוגע לכפירה ולהגדרה שלה, ורק יוסיף לאומה סוגיות שאין בהן תועלת...

 

[כמו כן] פתיחת הדלת בפני אפשרות ההאשמה בכפירה תעורר מרבצם את חובבי ההאשמה בכפירה ותגרה את תאבונם להאשים בכפירה את [כל] אלה ששונים מהם באמונה או בזרם הדתי, ואף בנטייה הפוליטית או הרעיונית. וכאן אל-אזהר ייהפך ממוסד למדעי [הדת] שמתנהל בסדר ובמשמעת לגורם המאשים בכפירה על פי דרישה, ובאותו הרגע הוא יהפוך לגרוע הרבה יותר מארגוני הטרור שמאשימים את החברה כולה בכפירה, ובכלל זה גם את אל-אזהר ואנשיו.

 

אל תעניקו לטרוריסטים הזדמנות לחמוק מן העונש באמצעות האשמתם בכפירה והותירו אותם במעגל המושחתים עלי אדמות, שנאבקים באללה ובשליחו מבלי להתבונן באמונתם, כדי שעונשם ימשיך להיות העונש החמור ביותר בהלכה האסלאמית והוא יהיה מחייב גם אם יכריזו על חזרתם בתשובה. זאת משום שחזרתם בתשובה של המושחתים עלי אדמות מתקבלת כאשר היא מתרחשת לפני שמשתלטים עליהם. אולם לאחר שהם נופלים בידי אנשי הביטחון, אין ערך לחזרתם בתשובה. אללה אמר: 'הלוחמים באללה ובשליחו והמבקשים למלא את הארץ חמס, יומתו לפי חרב, או ייצלבו או ייכרתו יד ימינם ורגל שמאלם או יגורשו מן הארץ, זה גמולם, ולקלון יהיה להם בעולם הזה. בעולם הבא צפוי להם עונש כבד, אך לא לחוזרים בתשובה בטרם נופלם בידיכם. דעו כי אללה סולח ורחום'[5]..."[6].


כאמור, גם בעבר נדרשו בכירי אל-אזהר לנושא זה מספר פעמים. כך למשל, בנובמבר 2017, בעקבות הפיגוע שבוצע במסגד הצופי בכפר אל-רודה שבצפון סיני בו נרצחו למעלה מ-300 איש, מתח סגן שיח' אל-אזהר, עבאס שומאן, ביקורת קשה על הטרוריסטים, אך הדגיש כי אל-אזהר אינו יכול להאשימם בכפירה. בראיון לרדיו מצרי, הוא אמר כי הטרוריסטים "חשפו במו ידיהם את קלונם כשתקפו את מסגד אל-רודה. זו ההוכחה הטובה ביותר לכך שהם אינם מוסלמים. אי אפשר לדבר על השתייכותם לדת כלשהי... הם נשכרו להחריב את מצרים". עם זאת, שומאן הדגיש: "מוסד אל-אזהר אינו יכול להאשים בכפירה את מבצעי הפיגוע במסגד אל-רודה. אל-אזהר לא מפרסם שום פסיקות [הלכה], משום שזה יפתח דלתות שלא ניתן יהיה לסגרן."[7]

 

בכיר באל-אזהר: האשמת הטרוריסטים בכפירה תוביל לכך שעדות שונות באסלאם יאשימו זו את זו בכפירה

גם ד"ר עבד אל-חלים מנצור, דיקן הפקולטה להלכה אסלאמית ולחוק באוניברסיטת אל-אזהר באל-מנצורה הבהיר בעקבות הפיגוע במסגד אל-רודה מדוע נמנע אל-אזהר מלהכריז על פעילי ארגוני הטרור ככופרים. הוא אמר: "נושא האשמה בכפירה... נוגע לאמונה או לכפירה שבלבבות האנשים... אל-אזהר סבור שאיש אינו יודע מה בלב האדם. אולם ניתן לפסוק לגבי התנהגות האנשים. ההרג ושפיכות הדמים שמבצעים דאעש וארגוני טרור אחרים הם בבחינת עושק, סטייה מדרך הישר וחטא, ובעטיים הם ראויים לעונש מרתיע...". נימוק נוסף שהעלה מנצור הוא ש"פתיחת שערי ההאשמה בכפירה תוביל לנזק חמור, מאחר שעדות שונות באומה יאשימו זו את זו בכפירה וכל עדה תתיר את דמה של האחרת...". הוא הוסיף: "שיח' אל-אזהר הבהיר כמה פעמים... שהאסלאם מתייחס [לארגוני הטרור] כאל רוצחים ולא כאל כופרים, מאחר שלו נלחמנו בהם בשל היותם כופרים [משמעות הדבר היא] שעלינו להילחם בכל הכופרים, וזה לא הגיוני. כפירה אינה עילה למלחמה, תוקפנות היא עילה למלחמה... אם נטען שדאעש יצאו מהאמונה בשל חטא גדול שביצעו – רצח, אזי יהיה עלינו לפסוק שכל מי שמבצע חטא גדול הוא כופר... "[8]  

 

שיח' אל-אזהר: לא ניתן לפסוק שפעילי דאעש כופרים; הם מאמינים באללה

בדצמבר 2015 נפגש שיח' אל-אזהר, ד"ר אחמד אל-טיב, עם סטודנטים באוניברסיטת קהיר ונשאל מדוע אל-אזהר לא פרסם עד כה הודעה המכריזה על פעילי דאעש ככופרים. אל-טיב ענה: "מדובר באמונה באללה יתעלה. כלומר להאמין באללה, בנביאו [מוחמד], במלאכיו ובגזרת האל. יציאה מהדת היא כפירה בכל אלה." עוד אמר אל-טיב כי הכפירה באללה היא שמוציאה את האדם ממסגרת האמונה ואל-אזהר לא יפסוק שאדם הוא כופר גם אם ביצע את כל מעשי התועבה הקיימים בעולם הזה. הוא הבהיר כי פעילי דאעש מאמינים [באללה], אך ביצעו את כל מעשי התועבה וכי "אנו פוסקים שהם חרגו מדרך הישר וחטאו, אך לא שהם כופרים." הוא הוסיף: "מי שמבצע חטא כבד, אינו יוצא מהאמונה אלא הוא מאמין פורק עול. גם אם מבצע החטא הכבד מת כשהוא נחוש לבצע את החטא, איננו יכולים לפסוק שדינו להיכנס לגיהנום, שכן עניינו הוא בידי אללה... אם אפסוק שהם כופרים, אני אהיה כמותם. דאעש מאמין שמי שמבצע חטא כבד הוא כופר ושהעמים שאינם פוסקים לפי הלכות אללה הם כופרים. אם אני אפסוק שהם [פעילי דאעש] כופרים, אני אהיה כמותם."[9]       

 

הודעת אל-אזהר: "אין לדון מאמין לכפירה, יהיו חטאיו אשר יהיו"

גם בדצמבר 2014 נדרש אל-אזהר בעל כורחו לשאלה האם פעילי דאעש הם כופרים. במהלך ועידה בינלאומית נגד הקיצוניות והאלימות שאירח אל-אזהר בקהיר אמר המופתי של ניגריה, שיח' אבראהים צאלח אל-חוסייני, דברים שהתפרשו לאחר מכן כפסק הלכה שניתן במהלך ועידה של אל-אזהר וקובע שדאעש אשם בכפירה. אל-חוסייני אמר כי אנשי דאעש "מאשימים את כל האומה [האסלאמית] בכפירה, ללא הסבר או ביסוס שרעי". לדבריו, "אמירותיהם והצהרותיהם של אלה הביאום לידי כפירה, משום שמוסכם על כל [חכמי הדת] שמי שמתיר דבר האסור [ע"פ השריעה], יש לנדותו... ומי שמאשים את זולתו בכפירה, השריעה רואה בו כופר."

 

בעקבות הסערה שעוררו דבריו, שב המופתי אל-חוסייני והבהיר כי לא האשים את דאעש בכפירה, באמרו כי מעשי דאעש אמנם נוגדים את האסלאם ומהווים חטא גדול שיש לגנות, אך הם אינם כופרים משום שְׁאַל למוסלמי להאשים מוסלמי אחר בכפירה.

 

גם בכירי אל-אזהר התנערו מהפרשנות לדבריו. בהודעה רשמית של אל-אזהר נכתב כי אין לדון מאמין לכפירה, יהיו חטאיו אשר יהיו, שכן אחד מעיקרי האמונה המוסלמית הוא שאין אדם רשאי להוציא אדם אחר מכלל האמונה, ואין מוציאים אדם ממחנה המאמינים אלא אם כפר במה שהכניסו לשם מלכתחילה. בהודעה נאמר עוד כי כוונתה המקורית של הוועידה נגד הקיצוניות הייתה להילחם ברעיון של האשמת האחר בכפירה והוצאתו מכלל העדה. אם נדון אותם לכפירה, הרי נהפוך להיות כמותם ונגיע למלחמת אחים עקב ההאשמה בכפירה, דבר שדרך הוסטיה [קרי, דרך האמצע] של אל-אזהר דוחה. לפי הודעת אל-אזהר, המופתי של ניגריה אמר בנאומו כי מעשיהם של אנשי דאעש אינם אופייניים למוסלמים כי אם ללא מוסלמים, אך אין להסיק מכך כי הוא דן אותם לכפירה.

   

סגן שיח' אל-אזהר כיום, עבאס שומאן, ששימש בזמנו כמזכ"ל חבר גדולי חכמי הדת של המוסד התייחס לפרשה ואמר: "על פי הידוע לי, לאורך ההיסטוריה שלו אל-אזהר, כמוסד רשמי, לא האשים בכפירה אף אדם או תנועה. אין זו משימתו של אל-אזהר." לדבריו, האשמה בכפירה היא עניין הנוגע לאמונה, והיא בתחום תפקידו של הקאדי [שופט שרעי] לאחר חקירה ובדיקה קפדנית של כוונת דבריו של האדם או המעשים המיוחסים לו. "יש להישמר מלטפול זאת על אנשים, כמימרת הנביא [על פי החדית']: 'אם אדם מאשים את אחיו [המוסלמי] שהוא כופר, אחד מהם חוטא בכפירה, ואחת מן השתיים: או שהוא צודק [בטענתו שהשני כופר] או שהוא עצמו ייחשב לכופר [בשל ההאשמה בכפירה שלא כדין]'". הוא הוסיף: "על כולם לתמוך בתפקיד המדינות לעצור את [גורמי] הרשע שלהם באמצעים המתאימים, גם אם על ידי לחימה בהם שמובילה להריגתם. לכן איננו צריכים להתייחס לכפירתם או לאסלאם שלהם, שכן זה קשור לאחריתם. אנו שופטים את הגלוי, ואללה אמון על הנסתר." לדבריו, בין אם דאעש אשם בכפירה ובין אם לאו, אין מניעה להפעיל כוח כדי להרתיעו ולגאול את החברה מרשעותו.  

 

כמה ימים לאחר מכן אמר שומאן: "אני מאשר כי מעשי דאעש הם טרוריסטיים ולא תואמים את האסלאם הנכון. יש להיאבק ברשעות הארגון הזה, גם על ידי שימוש בכוח שיביא לחיסולם. אך לעולם אין לדון את חבריו לכפירה."[10]

 

המופתי של מצרים: אין לנו הסמכות לפסוק שדאעש הם כופרים

ההתנגדות להאשים בכפירה את דאעש נשמעת לא רק מבכירי אל-אזהר אלא גם מגורמים אחרים בממסד הדתי במצרים, ובראשם המופתי של מצרים, שוקי עלאם. בראיון לערוץ הטלוויזיה צדא אל-בלאד ב-17.8.2017, הבהיר עלאם כי כל עוד אדם דבק בשהאדה הוא מוסלמי. הוא אמר:  

"[עניין ההאשמה בכפירה] אינו קשור לדאעש, זה עניין מתודולוגי. כל מי שאומר 'אין אלוה מלבד אללה ומוחמד הוא נביאו', ונכנס לאיסלאם ע"י אמירת שתי השהאדות האלה, לא יכול לצאת מן הדת הזו  אלא אם כן הוא חוזר בו מהמילים האלה. לא משנה מה הוא עושה בחייו, אם הוא לא חוזר בו מהמילים האלה, אין עילה להוציאו מן הדת הזו לעולם".

 

עלאם הבהיר כי לאל-אזהר אין סמכות לפסוק שמוסלמי הוא כופר, אלא רק לשופט השרעי:

"ההכרזה כי אדם כזה אינו מוסלמי היא סמכות בלעדית של מערכת המשפט... יש להביאו בפני שופט, והשופט צריך לחקור אותו בדרך מדעית, כדי להסיר כל ספק. אם השופט קובע שמעשיו של האיש מצדיקים את הוצאתו מן הדת, הוא רשאי לפסוק כי הוא כפר".

 

מנגד, אנשי דת בכירים: דאעש הוא כופר

יחד עם זאת, לאורך השנים, נשמעו בתוך הממסד הדתי במצרים כמה קולות חריגים ובודדים שיצאו נגד עמדה זו והכריזו כי ארגון דאעש וארגוני טרור אחרים הם כופרים. כך, בעקבות הפיגוע במסגד באל-רודה ב-24.11.17, אמר אחמד עמר האשם, חבר מועצת חכמי הדת הבכירים באל-אזהר ולשעבר נשיא אוניברסיטת אל-אזהר כי ארגוני הטרור כדוגמת דאעש ואל-קאעדה הם כופרים.[11] לדבריו, תקיפת מסגדים היא מלחמה נגד אללה ונביאו כמו כן הפיגוע נגד המתפללים הוא פשע מחפיר ומי שהתיר את מה שאללה אסר, יצא מדת האסלאם.[12] 

 

איש דת נוסף שהאשים טרוריסטים בכפירה היה מוחמד זכי, מזכ"ל הוועדה העליונה לדעווה (הטפה למען האסלאם) באל-אזהר. באפריל 2017, תשובה לשאלה האם ניתן להאשים בכפירה את פעילי דאעש שביצעו פיגועי התאבדות בכנסיות בטנטא ובאלכסנדריה ב-8.4.2017 אמר זכי כי מתאבד המשתייך לארגון קיצוני הוא כופר אם הוא מאמין שההלכה האסלאמית מתירה רצח זה. הוא הדגיש כי אל-אזהר מאשים בכפירה רק על בסיס עקרונות ותנאים מסוימים, ואמר: "אם הוא [המחבל] החשיב את הרצח למותר, אז הוא כפר, ואם הוא חשב שזו פעולה שההלכה מתירה, אז הוא כפר; אם הוא חשב כך והקריב נפשו למען זאת, אז הוא כפר במה שהורד לנביא מוחמד.. "[13]

 

כמו כן, בשנת 2014 אמר ד"ר אחמד כרימה, מרצה לשריעה אסלאמית באוניברסיטת אל-אזהר כי דאעש, בוקו חראם הניגרי, וכל מי שנושא נשק נגד אומת האסלאם הוא כופר. הוא ביסס את דבריו על החדית': "באחרית הימים תצא קבוצה של צעירים חסרי שיקול דעת שמדברים גבוהה גבוהה, קוראים את הקוראן [אך קריאתם זו] אינה חורגת מתחום גרונם, שכן הם עוזבים את הדת כפי שהחץ חודר את המטרה ויוצא מצדה השני מ[עוצמת] הירייה. אם תפגשו בהם, הרגו אותם, משום שהריגתם מזכה את בעליה בשכר אצל אללה ביום תחיית המתים."[14]

 


 
[1]  המבצע הצבאי נפתח ב-9.2.18, על כך ראו אל-אהראם (מצרים), 10.2.2018

[3]  אל-מצרי אל-יום (מצרים), 20.2.2018

[4]  אל-מצרי אל-יום (מצרים), 4.1.2018

[5]  סורה מספר 5, פסוקים 33-34. התרגום לקוח מתוך אורי רובין, הקוראן, אוניברסיטת תל אביב, 2005

[6]  אל-יום אל-סאבע (מצרים), 17.1.2018

[7]  אל-מצרי אל-יום (מצרים), 25.11.2017

[9]  אל-וטן (מצרים), 1.12.2015

[12]  אל-וטן (מצרים), 26.11.2017

[13]  www.alarab.co.uk, 17.4.2017.יצויין כי שלושה חודשים קודם לכן, אמר זכי כי אל-אזהר אינו יכול להאשים את דאעש בכפירה www.albawabhnews.com, 6.1.2017. על כך ראו גם דוח ממרי עימות במצרים בין מוסד הנשיאות למוסד אל-אזהר, 22.8.2017

[14]  אל-תחריר (מצרים), 17.12.2014