המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כפל הפנים ביחסו של מוסד אל אזהר במצרים לנוצרים במדינה
29/12/2017


שתי פנים למוסד אל-אזהר במצרים: קמפיין הסברה לרגל החגים הנוצריים, לצד סירוב להכליל בתוכניות הלימוד שלו תכנים המעודדים סובלנות כלפי נוצרים

 

בימים האחרונים השיק מוסד אל-אזהר, מוסד ההלכה החשוב בעולם הסוני, קמפיין הסברה לרגל החגים הנוצריים. לדברי בכירי אל-אזהר, מטרת הקמפיין היא לבסס את ערכי האזרחות ודו-הקיום בין "בני המולדת האחת", להציג את האסלאם המתון ולהגיב על "פתוות סוטות וקיצוניות" המתפרסמות מדי שנה לקראת החגים הנוצריים ועוסקות ביחס כלפיהם ובשאלות כגון האם מותר לברכם לרגל החגים[1].

 

קמפיין זה מהווה נדבך נוסף בניסיון של אל-אזהר להציג תדמית של מי שנלחם בקיצוניות הדתית ומחדש את השיח הדתי.[2] בכירי אל-אזהר ובראשם שיח' אל-אזהר, אחמד אל-טיב וסגנו, השיח' עבאס שומאן, מרבים להצביע על מאמציהם לקדם מטרות אלה על ידי קיום מגוון פעילויות הסברה של המוסד ואף בבחינה מחדש של תוכניות הלימוד של מוסדות החינוך שלו, אשר כלפיהן נטען לא אחת כי הן נגועות בקיצוניות ומעודדות טרור.[3]

 

ואולם, תחקירים שפורסמו לאחרונה בעיתונות המצרית חושפים כי גורמים בכירים באל-אזהר מקדמים תוכניות לימוד הסותרות את הצהרות בכיריו בעד סובלנות וקבלת המיעוט הנוצרי קופטי. דיווחים אלה עוררו ביקורת על אל-אזהר מצד אינטלקטואלים וחברי פרלמנט שטענו כי תכנית הלימוד שלו מעודדות קיצוניות.

 

מסמך זה יסקור את הקמפיין של אל-אזהר לקראת החגים הנוצריים ומנגד את סירובו ליישם גישה זו:


צד א' של אל-אזהר: קריאה לראות בנוצרים שותפים למולדת ולברכם בחגיהם

ב-23 בדצמבר הודיע "מרכז אל-אזהר העולמי לפתוות אלקטרוניות", אשר מפיץ פתוות והנחיות הלכתיות בדבר מתינות האסלאם באמצעות האינטרנט והרשתות החברתיות, כי הוא פותח בקמפיין שכותרתו "שותפי המולדת", לרגל החגים הנוצריים החלים בימים אלה. בפוסט שפורסם בעמוד הפייסבוק הרשמי של המרכז וכן בעמוד הפייסבוק הרשמי של מוסד אל-אזהר צוטט ד"ר יוסף עאמר, סגן נשיא אוניברסיטת אל-אזהר לענייני חינוך והמפקח הכללי של מרכז הפתוות, שאמר כי הקמפיין נועד "לבסס את ערכי האזרחות ודו-הקיום בין בני המולדת האחת, להציג את האסלאם המתון והנכון, ולהבליט את הוראותיו המתונות של האסלאם, בכל הנוגע ליחס אל בני הדתות המונותאיסטיות". לדבריו, קמפיין זה נועד גם להפריך את כל מה שארגוני הטרור מייחסים לאסלאם, ואשר אין לו כל קשר אליהם. הוא הוסיף כי תכני הקמפיין יתורגמו לשפות זרות ויישלחו לשגרירויות של מדינות אירופה, אמריקה, אפריקה ואסיה במצרים ולמדינות רבות אחרות.

 

לדברי השיח' תאמר מטר, המתאים הכללי של מרכז אל-אזהר העולמי לפתוות אלקטרוניות, מטרת הקמפיין היא להבהיר את זכויותיהם הדתיות, הפוליטיות, החברתיות והכלכליות של בני הדתות המונותיאיסטיות במדינות האסלאם וכיצד יש להתייחס ללא מוסלמים בהקשרים של קנייה ומכירה, ברכות בחגים, ביקורים, אכילה ממזונם וכיבוד מקומותיהם הקדושים. לדבריו, מרכז הפתוות העולמי של אל-אזהר עורך קמפיין זה במטרה לתקן תפיסות שגויות באסלאם ולהגיב על "פתוות סוטות וקיצוניות" המתפרסמות מדי שנה לקראת החגים הנוצריים. הוא אף קרא לאנשים שלא לפרסם פסקי הלכה שאינם מבוססים על הוכחות ולהשאיר תחום זה לחכמי הדת המומחים.

 

בפוסט שפורסם בפייסבוק של אל-אזהר נכתב עוד כי הקמפיין יתנהל בין ה-24.12 ל-30.12 וכי הוא מזמין אנשים לשאול שאלות הלכתיות הרלוונטיות לנושא באמצעות הטלפון והן באמצעות הרשתות החברתיות ואף נוצר האשטאג ייעודי הנושא את שמו של הקמפיין – "#שותפי המולדת".[4]

 

ואכן, ב-24.12 פורסמה בדף הפייסבוק של מרכז הפתוות השאלה הראשונה: "מהו הדין לגבי ברכה לנוצרים בחגיהם?", כאשר התשובה: "מותר לברך את הנוצרים בחגיהם, שכן זהו אקט של עשיית חסד עימם ומתן כבוד להם, וזאת במסגרת ניהול שיח ראוי ובדרכי נועם עמם – את כל אלה ציווה לנו אללה כלפי כל בני האדם באשר הם, ובפרט כלפי אנשי הספר שהם שותפינו למולדת ואחינו לאנושות. ההוכחה לכך שמותר לברך את הנוצרים בחגיהם [מופיעה] בקוראן בסורת אל-ממתחנה [מס' 60]: "אין אללה אוסר עליכם לכבד ולעשות צדק עם אלה אשר לא יילחמו בכם בשל הדת ולא יגרשוכם ממושבותיכם. אללה אוהב את העושים צדק"[5] וכן בסורת אל-בקרה [מס' 2]: "ואמרו דברי נועם לבריות"[6]. כמו כן, ההיתר לברך נוצרים בחגיהם תואם את כוונות דת האסלאם ומבליט את מתינותה וסובלנותה, ויש בכך כדי לטפח את רוח האחווה במולדת ולשמור על הלכידות הלאומית..."[7]

 

תשובת מרכז הפתוות של אל-אזהר[8]

 

ב-26.12 פרסם מרכז הפתוות פתווה נוספת לפיה אין לכפות על לא מוסלמים להצטרף לאסלאם, גם היא במסגרת הקמפיין "שותפי המולדת".[9]

 

כמו כן, ב-27.12 פרסם מרכז הפתוות פתווה שלישית לפיה אכילה ממזונם של "אנשי הספר" מותרת על פי הקוראן.[10]

 

שיח' אל-אזהר ושר ההקדשים מברכים בביקורם בקתדרלה את הפטריארך הקופטי לרגל חג המולד

כמו כן, בצעד של מתן דוגמה אישית, ביקרו שיח' אל-אזהר, אחמד אל-טיב, ושר ההקדשים המצרי, מוחמד מוח'תאר גומעה, בראשות משלחת גדולה ורמת דרג של אנשי אל-אזהר בקתדרלה ע"ש מרקוס הקדוש באל-עבאסיה שבקהיר כדי לברך את הפטריארך הקופטי תאודורוס לרגל חג המולד.[11]

 

במהלך הפגישה דיבר אל-טיב על רגשי החיבה והחסד שמאחדים בין בני העם המצרי, מוסלמים ונוצרים, ואשר מגלמים את ערכי הסובלנות, השיח, דו-הקיום והמחילה של הנביא מוחמד ושל ישו. אל-טיב הוסיף כי "על כל מנהיגי הדתות – המוסלמים והנוצרים - מוטלת אחריות גדולה להזכיר לאנשים את יסודות הידידות והאחווה בין בני החברה המצרית". לדבריו, הדבר חשוב במיוחד בעת הזו שבה אנו ניצבים מול אתגר גדול כאשר קיצוניים המשתייכים לאסלאם או "על ידי נוצרים ציונים"[12] רוצחים בשם הדתות. הוא הוסיף כי אנשים אלה "מחריבים את העולם על בסיס פרשנויות דתיות שגויות ומזויפות". הפטריארך תאודורוס  בירך מצידו על הביקור של שיח' אל-אזהר ופמלייתו והודה להם על הברכות.[13]

 

שיח' אל-אזהר והפטריארך הקופטי בקתדרלה[14]


 

סגנו של שיח' אל-אזהר, עבאס שומאן, התייחס גם הוא לנושא, באמרו כי יש ללמוד מחדש עניינים הלכתיים רבים הנוגעים לסוגית היחס ללא מוסלמים ולסוגיה של ברכתם לרגל חגיהם, בפרט במצב שבו המדינה נתונה לניסיונות רבים לפגוע בה ובאחדות המרקם הלאומי שלה.[15]

 

צד ב' של אל-אזהר: השמטת הקריאה לסובלנות כלפי הנוצרים מתוכניות הלימוד

לצד קמפיין זה וטענותיו של אל-אזהר כי הוא פועל לקידום סובלנות כלפי הנוצרים ולהציג את האסלאם המתון, דווח לאחרונה בעיתונות המצרית כי גורמים בתוך אל-אזהר פועלים להשמטת תכנים הנוגעים לסובלנות כלפי הנוצרים מספרי הלימוד לבתי הספר היסודיים של אל-אזהר.

 

היומון המצרי אל-וטן, אשר מרבה לסקר את פעילותו של מוסד אל-אזהר, פרסם ב-24.12, תוצאות של תחקיר שערך היומון במשך שבעה חודשים היומון על אודות פעילותן של הוועדות במוסד אל-אזהר העוסקות בפיתוח תוכניות הלימוד הנלמדות בבתי הספר שלו. מממצאי התחקיר עולה כי הוועדה לפיתוח ספרי הלימוד במקצוע החינוך האסלאמי חיברה 12 ספרים שנועדו "לחזק את האחדות הלאומית בקרב תלמידי אל-אזהר". ואולם, הוועדה המפקחת עליה מטעם המועצה העליונה של אל-אזהר התנגדה להכללת תכנים אלה והשמיטה מספרי הלימוד הללו את כל האזכורים והתמונות של הנוצרים, ובכלל זאת אזכורים לכך שמותר לברך את הנוצרים בחגיהם.[16]

 

היומון אל-וטן מציג: עמוד שהושמט מספר לימוד לכיתה ג' המסביר כי מותר לברך את הנוצרים בחגיהם[17]


 

העמוד החלופי שנכנס לספר - עוסק בנימוסים באסלאם[18]


 

עמוד בספר לימוד נוסף שבו נמחק המשפט: "לברך את השכנים הנוצרים בנסיבות חגיגיות זה דבר חשוב"[19]


 

פיטורי האחראי על גיבוש ספרי לימוד המעודדים את קבלת הנוצרים, בידי שיח' אל-אזהר

יתרה מכך, בימים האחרונים אף דווח כי שיח' אל-אזהר החליט לפטר את ד"ר אבו זיד מחמוד אבו זיד אשר שימש מנכ"ל החינוך היסודי באגף המכונים של אל-אזהר והיה אחראי על כתיבת ספרי הלימוד הללו והכנסת החומרים העוסקים בסובלנות כלפי האחר לתוך ספרי הלימוד. [20]

 

בעקבות פיטוריו שלח אבו זיד מזכר לשיח' אל-אזהר שבו חשף את חילוקי הדעות בין הוועדות באל-אזהר. במזכר קבל אבו זיד על כך שהוועדה שמונתה מטעם המועצה העליונה של אל-אזהר כדי לפקח על ספרי הלימוד שהוא כתב השמיטה חומרים שמעודדים את האחדות הלאומית וקבלת האחר ולא הסכימה לשלב תמונות של הפטריארך הקופטי וכן שמות של נוצרים. הוא אף טען כי הוועדה השמיטה את המלה "נוצרים" שהופיעה בחלק מן השיעורים והחליפה אותה בביטוי "לא מוסלמים". אבו זיד הוסיף וכתב לשיח' אל-אזהר כי "למרות שהמטרה הראשית של תוכניות [לימוד] אלה היא לטעת אהבה בין בני המולדת – מוסלמים ונוצרים  - ולבססה, הוועדה השמיטה ערכים אלה מן השיעורים וניסתה להחליפן בדברים אחרים, שגרתיים, אשר אינם מטפלים בבעיות הקיצוניות אלא אף יוצרים אותן... [כמו] ההתעקשות [להכליל] את נושא הכבוד שבמסירת הנפש".[21]

 

בהצהרות לאתר החדשות www.masrawy.com אמר ד"ר אבו זיד: אני [אחד] מבין חמישה אנשים שיש להם דוקטורט ב[נושא] המאבק בקיצוניות והיחיד באל-אזהר בעל המומחיות הזו. גיבשתי [בספרי הלימוד] תכנים המעודדים את קבלת האחר וכיבודו ומתנגדים לאלימות. אולם הוועדה [המפקחת על] פיתוח ספרי [הלימוד] באל-אזהר דחתה אותם בטענה כי 'דתנו אוסרת זאת. [הם אמרו לי:] אנו כותבים ספר דת'". אבו זיד הוסיף: "הוועדה [המפקחת על] פיתוח הספרים מורכבת מראשי פקולטות להלכה האחראים על הכשרת דורות שייאבקו בקיצוניות ובטרור, אז כיצד יתכן [שהם מתנגדים] לכך?... אין מנוס מלחקור את חברי הוועדה משום שהם קיצוניים ואינם מסוגלים לחנך דורות".[22]

 

קטע מן המזכר ששלח אבו זיד לשיח' אל-אזהר[23]


 

מנגד, ד"ר עבדאללה אל-נגאר, חבר האקדמיה למחקרים אסלאמיים באל-אזהר, שעוסק גם הוא בתוכניות הלימוד בחינוך היסודי במוסד, דחה את טענותיו של אבו זיד ואמר כי תוכניות הלימוד במוסד מונעות קיצוניות ויוצרות "תלמידי אל-אזהר חדשים".[24] בדומה לכך, ד"ר אעתמאד עבד אל-צאדק, חברת הוועדה לפיתוח מקצוע החינוך האסלאמי הכחישה כי הייתה התנגדות לשלב את תמונתו של הפטריארך הקופטי בספרי הלימוד של החינוך האסלאמי וציינה כי מקצוע זה כפוף לפיקוח שוטף של שיח' אל-אזהר עצמו.[25]

 

ביקורת על הקיצוניות בתוכניות הלימוד של אל-אזהר

בתגובה לדיווחים אלה מתחו אינטלקטואלים, אנשי תרבות וחברי פרלמנט מצרים ביקורת על מוסד אל-אזהר, ובפרט על הוועדה המפקחת אשר השמיטה את התכנים העוסקים בקבלת האחר. ד"ר עבד אל-מונעם סעיד, אינטלקטואל ויו"ר מועצת המנהלים של היומון אל-מצרי אל-יום, אמר כי "על אל-אזהר לעסוק בנושאים המרכזיים בחוקה... שכן האזרחות היא חלק מרכזי בה... אנו לא רק נלחמים ברעיונות של הטרוריסטים, אלא גם מציגים להם רעיונות חלופיים. מי שמשמיט את [ערך] האזרחות, נמנה עם זרם ספציפי, שהוא כנראה קיצוני..." ד"ר הודא זכריא, חברת המועצה הלאומית למלחמה בטרור ובקיצוניות אמרה: "אנו זקוקים לשיח תרבותי וחברתי וקוראים [לאל-אזהר] להסביר את הסיבות להשמטת [ערך] האזרחות מתוכניות הלימוד ולפרסם את ההצדקות של הוועדה להשמטת תמונות ושיעורים המטיפים לאזרחות [טובה]".

 

חבר הפרלמנט עלאא' עאבד, יו"ר הוועדה לזכויות אדם בפרלמנט המצרי, אמר: "אי קבלת האחר היא שורש הרעיון הקיצוני, ולכן מן הראוי שאל-אזהר יתמוך ברעיון של דו-קיום עם האחר ולא ישמיט שיעורים כאלה. יש לפתוח חקירה בנושא ולנקוט צעדים משפטיים במקרה שיוכח כי דבר חמור זה נעשה במזיד".[26]

 

קריאות לטהר את מוסד אל אזהר מקיצוניות ולהשיב את המתינות לתוכניות הלימוד שלו, נשמעו גם במוסד אל-אזהר עצמו. כך למשל, ד"ר אמנה נציר, מומחית לפילוסופיה באוניברסיטת אל-אזהר, המכהנת גם כחברת פרלמנט, אמרה: "אין תועלת בהנהגה הנוכחית של מוסד אל-אזהר, שכן אלו שקעו במורשת העבר ואינם רוצים לצאת ממנה."[27][2] את המונח "חידוש השיח הדתי" טבע לראשונה עדלי מנצור, שכיהן כנשיא הזמני של מצרים לאחר הדחת משטר האח"ס ב-2013 ופירושו הוא תיקון ההבנה השגויה של משמעויות ההלכה האסלאמית בחברה המצרית כדי למנוע את התפשטות הקיצוניות והטרור. ראו דוחות ממרי :המחלוקת סביב הקמפיין ל"חידוש השיח הדתי במצרים"; שלוש שנים לשלטון אל-סיסי – אתגרים מבית ומחוץ עימות במצרים בין מוסד הנשיאות למוסד אל-אזהר

[3] וראו למשל דוח ממרי: כותב באל-אהראם: חכמי אל-אזהר ממשיכים בדרכם הקיצונית. גורם בכיר נוסף אשר שב וטוען כי תוכניות הלימוד באל-אזהר נגועות בקיצוניות, הוא שר התרבות המצרי לשעבר גאבר עצפור. בדבריו בטלוויזיה ב-3.12, הוא הסביר כי הסיבה לטרור הדתי, הן תוכניות הלימוד של אל-אזהר וכי המוסד איננו מעוניין באמת לחדש את השיח הדתי. על כך ראו אל-מצרי אל-יום (מצרים), 3.12.2017; יצוין כי ניקוי תוכניות הלימוד במצרים מתכנים קיצוניים העסיק את משרד החינוך המצרי ואל-אזהר, עוד בימי שלטון מובארכ. על כך ראו דוח ממרי: טיהור תוכניות הלימוד הדתיות במצרים מתכנים קיצוניים

https://www.facebook.com/fatwacenter[4] , 23.12.2017 ,

https://www.facebook.com/OfficialAzharEg, 25.12.2017

[5] סורה מספר שישים פסוק 8. התרגום לקוח מתוך אורי רובין, הקוראן, אוניברסיטת תל אביב, 2005

[6] סורה מספר שתיים פסוק 83. התרגום לקוח מתוך אורי רובין, הקוראן, אוניברסיטת תל אביב, 2005

[10]  https://www.facebook.com/OfficialAzharEg, 27.12.2017. יצוין כי אין מדובר בהתייחסות גורפת למזונם של הנוצרים אלא למה שמותר למוסלמי לאכול על פי ההלכה המוסלמית.

[11] אל-וטן (מצרים), 27.12.2017

[12]  אל-טיב לא פירט באיזה מעשי רצח על ידי הנוצרים בשם הדת, מדובר.

[15] אל-שורוק (מצרים), 26.12.2017

[16] אל-וטן (מצרים), 24.12.2017

[17] אל-וטן (מצרים), 24.12.2017

[18] אל-וטן (מצרים), 24.12.2017

[21] http://www.masrawy.com, 24.12.2017,  23.12.2017

[23] אל-וטן (מצרים), 24.12.2017

[24] אל-יום אל-סאבע (מצרים), 24.12.2017

[26] אל-וטן (מצרים), 25.12.2017

[27] אל-וטן (מצרים), 24.12.2017