המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ארגון המדינה האסלאמית בסיני ויחסיו עם האוכלוסייה המקומית(ב): אכיפת החוק האסלאמי
8/5/2017


ארגון המדינה האסלאמית בסיני ויחסיו עם האוכלוסייה המקומית

חלק ב': ביסוס שלטון המדינה האסלאמית בסיני – אכיפת החוק האסלאמי על התושבים

 

מאת ר. גרין


דאעש שואף להפוך את סיני לחלק מן ה"ח'ליפות" ולצורך כך עליו להראות שליטה בשטח ולהוכיח כי ביכולתו ליישם את חוקי האסלאם – לפי תפיסתו – באופן מעשי. עד כה, הדגש בפעילות של "מחוז סיני" היה בעיקר במישור הצבאי. הארגון מצליח לקיים מערכה צבאית מתמשכת ורציפה מול כוחות הביטחון המצריים ולעמוד מול מאמציהם נגדו.

 

עם זאת, ראשי "מחוז סיני" ופעילי ההסברה ברשתות החברתיות שמפיצים את תעמולתו מציגים תמונה לפיה לארגון יש שליטה בשטח ויכולת לכפות את רצונו על האוכלוסייה ולבסס שלטון אסלאמי על-פי חזונו הדתי. הארגון ממחזיק מערך של חסבה שאמון על עידוד הציות לחוקי השריעה וענישת העבריינים, על-פי העיקרון של "ציווי על הטוב ואיסור על המגונה" (אל-אמר באל-מערוף ואל-נהי ען אל-מונכר).[1] ראש מערך החסבה של "מחוז סיני" הכריז בראיון עמו, כי אנשיו עוסקים יומיום בחינוך והטפה לקיום מצוות האסלאם ולהימנעות ממנהגים פסולים, ואף אוכפים את האיסורים ומטמיעים אותם בקרב האוכלוסייה.

עד לאחרונה, הארגון עצמו המעיט מאוד לפרסם הוכחות לכך. פרסומי התעמולה של "מחוז סיני", בהם סרטונים, תמונות, גילויי דעת - עסקו רובם ככולם בהיבטים צבאיים והציגו תקיפות ואימונים ואת חיי היומיום של לוחמי הארגון.

 

ב-28 במרץ 2017 פרסם "מחוז סיני" את הסרט "אור השריעה," שהציג לראשונה את פעילות מערך החסבה וההטפה של דאעש בסיני. הסרט מראה את אכיפת האיסורים על סיגריות וסמים באמצעות הענשת מבריחי הסחורות הללו, השמדת סחורתם ורכביהם ועוד. כמו כן מציג הסרט השמדת טלוויזיות וצלחות לוויין, הרס קברים וציוני קבר, ועוד.
הסרט מזכיר פרסומים של "מחוזות" אחרים של דאעש, כלומר טריטוריות בהן יש לו שליטה חזקה בשטח, שם מציג דאעש לראווה את הפעילות החברתית של הארגון ובכלל זה מתן צדקה לנזקקים, עבודות שיקום תשתיות, חיי יומיום שלווים, פעילות הטפה דתית כמו חוגי קוראן לילדים ושיעורים בהלכה ותיאולוגיה למבוגרים. במחוזות האחרים של דאעש, המגעים עם האוכלוסייה – פעילויות בתחומי דת, חברה, משפט, תשתיות, רווחה וכיו"ב – נעשים על-ידי פעילים גלויי פנים ולא חמושים. בסרט של "מחוז סיני" בולטת העובדה שברבים מהמקרים פעילות החסבה וההטפה נעשית בידי חמושים רעולי פנים, מה שממחיש את הזהירות שדאעש בסיני עדיין נאלץ לנקוט בהתנהלותו מול האוכלוסיה.

 

מושל "מחוז סיני": "נלחמנו בכפירה והסרנו את האלילות"

כאמור, דאעש מנסה ליצור תדמית לפיה חצי האי סיני הוא חלק מ"הח'ליפות" שלו. ברוח זו התפאר כותב באחד מערוצי הטלגרם המזוהים עם "מחוז סיני": "תודה לאל, ישנם כמה כפרים בהם מיושמים השריעה ועונשי החדוד [המבוססים על הקוראן].[2] מחלקת החסבה, מחלקת הזכאת [האחראית לגביית היטל הצדקה], המשטרה האסלאמית – הכל עובד יפה. תודה לאל, אין עושק, ועדרי הצבא [המצרי] לא יכולים להיכנס אל [הכפרים הללו], הודות לאריות סיני."[3]

 

בראיון עמו טען מושל "מחוז סיני" אבו האג'ר אל-האשמי, כי הארגון כבר מימש את חזונו והחל ליישם את השלטת חוקי האסלאם בשטחי סיני. הוא נשאל: "האם תוכל לספר לנו על ציוני הדרך החשובים ביותר בתחום ביסוס הדת על אדמת סיני על-ידי חיילי הח'ליפות, יעניק להם אללה ניצחון?"

בתשובה הצהיר אבו האג'ר כי ארגונו למעשה טיהר את שטחיו בצפון סיני מכל דבר הנוגד את האסלאם:  

"השבח לאל יתעלה, במחוזנו המבורך נלחמנו בכפירה, הסרנו את האלילות, יישמנו את [עונשי] החדוד [הקבועים בקוראן], ציווינו על המותר ואסרנו על המגונה. לאחר שכפרנו בעריץ ונלחמנו בו, ולאחר שאללה העניק לנו כוח בשטח מארצו, למדנו שניצחון מעם אללה לא יוענק לנו ולא יתמיד אלא אם נצווה על המותר ונאסור על המגונה. לפיכך, פנינו אל האלילות ומחינו אותה, אל המגונה והסרנו אותו. אין עבירה שמחייבת הטלת אחד מעונשי החדוד הקוראניים שלא הטלנו בגינה עונש. אנו – אם ירצה אללה – דבקים בדרך הזאת כל עוד אנו יכולים. הצופים חזרו בתשובה ונטשו את האלילות והבדעה [דרכי פולחן אסורות משום החידוש שבהן]. הרגנו את המכשפים, שרפנו את הדברים האסורים, הסרנו את הדברים המגונים ואנו מתפללים שאללה יאפשר לנו להתמיד בכך."[4]

 

רכב ועליו הכיתוב: "המדינה האסלאמית, "מחוז סיני", ה-חסבה והמשטרה האסלאמית"


ראש מערך החסבה ב"מחוז סיני": "הצלחנו להילחם בתופעות מקולקולות רבות"

ראש מערך החסבה של "מחוז סיני" העניק גם כן ראיון לשבועון אל-נבא, שבו הוא תיאר את "מחוז סיני" כארגון בירוקרטי מסודר המחולק לגופים שכל אחד מהם אמון על תחום אחריות משלו, בדומה ליתר ה"מחוזות" של המדינה האסלאמית. הוא הדגיש כי פעילי הארגון מחילים ואוכפים את חוקי האסלאם בכל מקום בו הדבר מתאפשר להם ונאבקים בתופעות האסורות על-פי חוקים אלה: 

"אחד החסדים שעשה אללה עם עבדיו המג'אהדין ב'מחוז סיני' הוא שכולם נאחזו בחבל שהושיט אללה, שהם נלחמים כדי שדבר אללה יהיה העליון ביותר, שהם ניצבים איתן במבחנים ובאסונות לנוכח ההתנפלות של  היהודים והכופרים עליהם ולנוכח הניסיון של אויבי האסלאם יומם ולילה לפגוע בהם ולחסלם... אחרי כל המזימות הללו "מחוז סיני" רק התחזק והתקשח. אמונתם והתמדתם של חייליו רק התגברה. הם ממשיכים להילחם כיחידה מול כל הכופרים, והם מיישמים את החוק של ריבון העולמים בכל האזורים שידם מגיעה אליהם, ככל שהדבר מתאפשר להם... למרות להט הקרבות [המתנהלים] כאן בין האסלאם לבין הכפירה, המרכזים והמשרדים השייכים למחלקות הדתיות, כגון מחלקת המשפט ותלונות הציבור, מחלקת החסבה ומחלקת הדעוה, עודן פועלות וממלאות את תפקידן בפועל. השבח לאללה, אנו במרכז החסבה – אללה היטיב עמנו והצליח את דרכנו בכך שהצלחנו להיאבק בתופעות מקולקלות רבות, ובהן הברחת סיגריות, בנגים, חשיש, תראמאדול ודומיהם. כמו כן, אסרנו על האנשים לעבור עבירות ואיסורים ברורים כמו נסיעת נשים [לבדן ללא מלווה גבר], עירוב בין המינים, לגברים - הפשלת הבגדים,[5] נוסף על עישון, מוסיקה, וצלחות לוויין. אולם המיקוד העיקרי שלנו נוגע למלחמה בתופעות האלילות וה-בדעה, ובהן הצופיות, הקוסמות, מגידי עתידות, ידעונות, וקיצוניות ב[פולחן] קברים."[6]

 

דוגמאות לאכיפת השריעה בידי "מחוז סיני"

האיסור לעשן

אחד הנושאים שדאעש בסיני מרבה לעסוק בו ולהציגו בתעמולה שלה הוא אכיפת האיסור ההלכתי על עישון סיגריות וסמים. אכיפת האיסור מאפשרת לארגון להתגאות באכיפת השריעה. יצוין כי הצגה לראווה של אכיפת האיסור על מסחר בסיגריות וסמים, עשויה למעשה לשמש כסות לגביית כספים מהסוחרים והמבריחים.

 

אנשי דאעש בסיני מנצלים את העובדה שמבריחי סיגריות וסמים רבים עוברים באזור צפון סיני כדי להבריח את סחורתם לישראל ולרצועת עזה, ולעתים קרובות הם מעלים תמונות או סרטונים המציגים החרמת סיגריות או סמים והשמדתם. כך למשל, בפברואר 2016 פרסמה סוכנות הידיעות של דאעש אעמאק, סרטון המראה את פעילי הארגון מחרימים ושורפים משלוחי סיגריות שנועדו להברחה לרצועת עזה מידי תושבים מקומיים במסגרת פעילות של מחלקת החסבה. הפעילים החמושים צולמו ליד כלי רכב עם הכיתוב "החסבה והמשטרה האסלאמית."[7]  כמה ימים לאחר מכן הסתובבו פעילי הארגון ברפיח וחילקו כרוזים המפרטים את האיסור לעשן, עליהם נכתב בין היתר: "אנו מפרסמים מחדש את אזהרתנו לכל המוסלמים שלא להבריח סמים או סיגריות, ולא להפיצם או למכרם, לא לצרוך אותם. יש לחזור לאללה מהם ולהתרחק מהם לחלוטין. החל מפרסום מנשר זה נעניש את מי שיצרוך סיגריות או סמים או יפיצם, זאת כדי להילחם בקלקול ובעבירה על [מצוות] אללה יתברך ויתעלה עלי אדמות. דבר אללה הוא אשר קם בטרם כל ולאחר כל. השבח לאללה ריבון העולמים."[8]

 

בסרט "אור השריעה" התגאה "מחוז סיני" בפעילותו בנושא הסיגריות והסמים; דובר בשם אבו אל-מקדאד אל-מצרי הסביר כי סיגריות נאסרו משום שהם גורמות לאבדן חיי אדם ולבזבוז כסף. לדבריו, "אנשי מערך החסבה [פנו למבריחי הסיגריות] ואסרו עליהם [כלומר הבהירו להם שמעשיהם אסורים לפי השריעה] והוכיחו אותם [על מעשיהם], ולאחר מכן הענישו אותם." הסרט מראה כיצד פעילים דאעש מגיעים לבתיהם מבריחי סיגריות, מוציאים אותם מבתיהם באיומי נשק ומלקים אותם. כמו כן מתעד הסרט כמה מקרים של פעילי דאעש מעלים באש משלוחי סיגריות שתפסו שנועדו להברחה לרצועת עזה ואת המשאיות של המבריחים. במקרה אחר נראים פעילי דאעש עוקרים שתילי קנאביס בחצר ביתם של תושבים בצפון סיני.

 


ערוץ הטלגרם עאג'ל מן סינא מסר כי חיילי "המשטרה האסלאמית" ואנשי מערך החסבה פשטו על כמה חנויות בשכונת אל-סמראן באל-עריש, החרימו סיגריות והזהירו את הצעירים מפני השימוש בהן. כמו כן הם החרימו כוננים קשיחים של מצלמות אבטחה והזהירו את הסוחרים מהפנייתן כלפי הרחוב הראשי.[9] בהזדמנות אחרת שיבח הערוץ את מערך החסבה באמרו: "מחלקת החסבה של 'מחוז סיני' מצווה על הטוב ואוסרת את המגונה בכך שהיא שורפת סיגריות המוברחות לעזה באופן יומיומי, השבח לאללה."[10]

 

אחד מ"אנשי החסבה" של "מחוז סיני" מחרים עשבי קנאביסלאחרונה תפסו חמושים מ"מחוז סיני" כלי רכב של מבריחים שהיו בדרכם להבריח סיגריות לרצועת עזה והעלו אותו באש. שישה צעירים שעסקו בהברחת סיגריות לעזה ספגו 30 מלקות כל אחד.[11]

 

רכב של מבריחי סיגריות שהוצת בידי "מחוז סיני", מתוך הסרט "אור השריעה"חמושים שטענו כי הם ממערך החסבה והמשטרה האסלאמית, הפיצו לראשונה מנשר בקרב תושבי רפיח בו הודיעו על האיסור להבריח סיגריות וסמים: "אנו מחדשים את אזהרתנו לכלל המוסלמים שלא להבריח סמים או סיגריות, או להפיץ ולמכור אותם, לא להשתמש בהם או לצרוך אותם. [על מי שמשתמש בהם] לחזור בתשובה לאללה ולהימנע מהם לחלוטין. החל ממועד פרסום מנשר זה תעניש [מחלקת] החסבה על צריכת סיגריות וסמים או הפצתם, וזאת כדי להילחם בקלקולים ובעבירות כלפי אללה..."[12]

 

אכיפת תקנות לבוש

בחודש פברואר דווח כי פעילי דאעש החלו לאכוף את קוד הלבוש האסלאמי הקפדני על נשים. ב-22.2 הציבו פעילי הארגון מחסום בכביש המוביל מאל-עריש לרפיח באזור אבו שנאר ממערב לרפיח, ועצרו אוטובוס של מורות שהיו בדרכן לעבודה. הם דרשו ממורות ותלמידות ללבוש לבוש אסלאמי ולכסות פניהן בנקאב [רעלה המסתירה את כל הפנים זולת חרך לעיניים] והזהירון מגילוי פניהן. הם הזדההו כארגון הציווי על הטוב [קרי, מערך החסבה, הגוף האחראי לאכיפת חוקי השריעה] ב"מחוז סיני". לפי אחד הדיווחים, הם נתנו למורות אולטימטום של יומיים, שאחריהם מי שתיתפס ללא נקאב תיענש במלקות.[13] 

 

דף הפייסבוק סיני24 פרסם פנייה מהמורים והמורות שהיו באוטובוס לרשויות המדינה המצרית: "קיבלנו איום מפורש בדבר ההכרח להימצאות מחרם [בן לוויה] עם המורות כשהן הולכות לעבודתן, נוסף על [החובה] ללבוש נקאב, ושהגברים מחויבים להאריך את זקנם ולהתלבש לפי ההלכה, שאלמלא כן ניענש לפי האמור בקוראן." המורים והמורות דרשו מהרשויות סיוע דחוף כדי שלא יהיו מטרה לפעילי דאעש.[14]

 

מורות שספגו איומים מפעילי המדינה האסלאמית מתארות את

מצוקתן בפגישה עם הרשויות. מקור: Youm7.com, 5.3.2017אחת המורות תיארה את שאירע: "רכב מסוג [יונדאי אקסנט] חסם את הדרך לאוטובוס שלנו, וממנו ירדו שלושה חמושים רעולי פנים. הראשון עמד עם הנהג מחוץ לאוטובוס, והשניים האחרים עלו אלינו. אחד מהם נשא מצלמת וידאו והחל לצלם את הנאום שהפעיל השני נשא בפנינו." המורה סיפרה כי הנואם פתח ב"ברוכים הבאים ל"מחוז סיני"" ותיארה את הנאום: "במשך כשבע דקות דיבר עמנו רעול הפנים על החובה לדבוק בלבוש האסלאמי ובמידות של 'בנות מוחמד.' הוא ציטט לנו חדית'ים ודברים בסגנון 'האם את רוצה, אחותי המוסלמית, להגיע לגיהינום? כלום אינך רוצה לנהוג לפי הסונה של מוחמד?' לאחר מכן הוא סיים את דבריו בהדגישו שהוא וחבריו נמנים על 'מנגנון הציווי על הטוב ואיסור המגונה של "מחוז סיני"." פעילי "מחוז סיני" עצרו את האוטובוס של המורות בשנית ב-25.2. הפעם הם הבהירו להן שזו האזהרה האחרונה. אם לא יתלבשו בלבוש אסלאמי וינועו בחברת מלווה גבר – ייענשו בעונש הקצוב בקוראן. כשנשאלו כיצד ייענשו נענו כי מדובר במלקות וחומצה.[15]

בהמשך דווח כי פעילים חמושים של "מחוז סיני" חילקו מנשרים הקוראים לנשים לעטות רעלה ולהימנע מלבישת בגדים צמודים.[16]

 

השמדת טלוויזיות וצלחות לוויין 

בשנים האחרונות מנהל דאעש מסע נרחב באזורים שבשליטתו נגד החזקת מכשירי טלוויזיה וצלחות לוויין, ומעודד אנשים להשמיד את המכשירים הללו שברשותם.[17] גם "מחוז סיני" פועל לאכוף את האיסור על החזקת מכשירים אלו. לאחרונה דיווח ערוץ טלגרם המזוהה עם "מחוז סיני" כי : "חמושים פוצצו אנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה במערב רפיח. יצוין כי לפני כמה חודשים, לאחר שיידעו את אנשי מרכז רפיח בדבר האיסור [להחזיק] טלוויזיה, משום שהיא מפיצה רעל בקרב המוסלמים, אספו אנשי המשטרה האסלאמית של "מחוז סיני" את כל מכשירי הטלוויזיה [באזור] ושרפו אותם לעיני האנשים."[18] המקרה המדובר או מקרה דומה מוצג בסרט "אור השריעה" בו נראים אנשי מערך החסבה משמידים מכשירי טלוויזיה וצלחות לוויין בפטישים ושורפים אותם.

 

פעילי דאעש משמידים מכשירי טלוויזיה וצלחות לוויין


 

 

גביית היטל הצדקה
מלבד ההצהרות של בכירי "מחוז סיני" שצוטטו לעיל, אין מידע על גביית היטל הצדקה מתושבים מקומיים בסיני בידי הארגון. במקרה אחד דיווחו מגדלי קלמנטינות באזור מערב רפיח  כי חמושים השייכים ל"מחוז סיני" דרשו מהם לשלם את הזכאת [היטל צדקה] מההכנסות על מטעיהם.[19]

 [1] משטרת הדת בסעודיה, היאת אל-אמר באל-מערוף, ממלאת תפקיד דומה.

[2] חדוד – מילולית, גבולות; במשפט האסלאמי מדובר בעבירות שבין אדם לאלוהיו, והן כוללות: ניאוף, זנות, כפירה, צריכת אלכוהול, מרד בשליט המוסלמי, שוד דרכים וגזל. העונשים על עבירות אלה, הכוללים הרג וקטיעת איברים, נחשבים לעונשים שנקבעו על-ידי אללה בקוראן.

[3] ערוץ מראסל מן סינא',Telegram.me/hffvccvv , 6.3.2017

[4] אל-נבא 60, 22.12.2016, עמ' 8-9

[5] הזרם הסלפי באסלאם מקפיד על-כך שמלבושי גברים יגיעו עד לגובה הקרסוליים

[6] אל-נבא 58, 8.12.2017, עמ' 8-9

[7] Islamion.com, 5.2.2016

[8] Twitter.com/newsinai24, 18.2.2016

[9] Telegram.me/'Ajel Min Sina' 15, 4.1.2017

[10] Telegram.me/'Ajel Min #Sina', 23.1.2017

[11] Facebook.com/news24sinai, 5.3.32017

[12] Facebook.com/news24sinai, 18.2.2016

[13] Facebook.com/news24sinai, 25.2.2017

[14] Facebook.com/news24sinai, 26.2.2017

[15] Madamasr.com, 27.2.2017

[16] Twitter.com/mounaelzamlout, 28.2.2017

[17] ב-2015 פרסם משרד החסבה של דאעש צו האוסר על שימוש בצלחות לווין, מכירתן או תיקונן. ראו דוח ממרי. במרץ 2016 פרסם הארגון עלון המנמק מדוע יש להשמיד צלחות לוויין, ממנו עולה כי האיסור על החזקת צלחות לוויין והאיסור על החזקתן פורסם בידי מנהיג המדינה האסלאמית אל-בגדאדי בעצמו. ראו דוח ממרי

[18] ערוץ מראסל מן סינא',Telegram.me/hffvccvv , 4.3.2017.

[19] Twitter.com/shamsalheaa, 23.12.2016.

תגיות