המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
המדינה האסלאמית בסיני מגבירה לחציה על מצרים
17/8/2015


המדינה האסלאמית בסיני מגבירה את הלחץ הצבאי והתודעתי על מצרים


מאת ר. גרין *


הדחת מוחמד מורסי והאחים המוסלמים מהשלטון ביולי 2013 הייתה נקודת מפנה בפעילותם של הארגונים הסלפים-ג'יהאדים במצרים. בעקבות ההדחה הכריזו ארגונים אלה על ג'יהאד ופתחו במלחמת חורמה נגד ממשלת מצרים וצבאה והחלו לפעול במגוון דרכים כדי לערער את היציבות במדינה. בלטה במיוחד פעילותו של ארגון אנצאר בית אל-מקדס בצפון סיני, שהצליח לגבש כוח יעיל ולבצע פעולות איכותיות בסיני ואף לסחוף אחריו חלקים מהאוכלוסיה המקומית. בנובמבר 2014 הכריז ארגון אנצאר בית אל-מקדס על הצטרפותו למדינה האסלאמית (להלן דאעש) ונתן שבועת אמונים לאבו בכר אל-בגדאדי. ההצטרפות לדאעש והקמת "מחוז סיני" (ולאית סינאא) כחלק אינטגרלי ממנו חיזקו, משמעותית, את המלחמה של הזרם הסלפי-ג'יהאדי נגד השלטון המצרי.


למחוז סיני חשיבות עליונה עבור דאעש ומנהיגיו, וניכר שהארגון פועל בו בנחרצות כדי לשדרג את יכולות פעיליו שם ולתגבור מאמציהם.[1] בנאומיהם מקפידים מנהיגי דאעש לשבח את אנשיהם בסיני ולעודדם להתמיד במלחמתם ולהגבירה. דאעש פועל בסיני ללא הרף ובמגוון דרכים במטרה לערער את היציבות בחצי האי ואת אחיזת המשטר המצרי שם, תוך יישום השיטות שבאמצעותן קצר הישגים בעיראק. ניתן אף לראות קווי דמיון בין האופן בו דאעש יישם את אסטרטגיית הלחימה המכונה "ניהול הפראות" (אדארת אל-תוחש) המוכרת בקרב ארגוני הג'יהאד העולמי לבין האסטרטגיה אותה הוא מיישם בסיני.[2]

 

את תוצאות השדרוג בפעילות דאעש בסיני ניתן לראות בכל התחומים. בתחום הצבאי חל שדרוג ברמת הלוחמה, תוך חיקוי טקטיקות של דאעש בעיראק. כמו כן, יש עלייה בכמות המבצעים ובאיכותם, ושיפור באמצעים. דאעש עושה שימוש נרחב באינטרנט להסברה וגיוס, ובהיותו חלק מהמיזם העולמי של דאעש הוא נהנה מהמשאבים והידע של מערך התקשורת הכללי של הארגון. דאעש הגביר גם את הלחץ התודעתי על הצבא, כשהוא מפעיל מגוון אמצעי לוחמה פסיכולוגית. בתחום האזרחי הארגון פועל לטפח את הקשרים עם האוכלוסיה המקומית. זירה נוספת בה דאעש פועל בצורה אינטנסיבית בסיני ובמצרים בכלל היא זירת הסייבר בה מבצע הארגון ג'יהאד מסוג אחר המכונה "ג'יהאד אלקטרוני."

 

מסמך זה יעמוד על החשיבות של סיני עבור דאעש, ויסביר את האסטרטגיה שבבסיס פעילותו בסיני. כמו כן המסמך יסקור את ההיבטים בהם ניכר שדרוג בפעילות הצבאית של דאעש בסיני ויפרט את הדרכים בהן הוא מגביר את הלחץ על מצרים גם בהיבטים אחרים, בהם הלוחמה התודעתית, המאמץ ההסברתי ולוחמת הסייבר. 

 

סיני – אזור בעל חשיבות עליונה בעיני הנהגת המדינה האסלאמית

הנהגת דאעש מייחסת חשיבות רבה לזירת סיני ומפנה אליה משאבים רבים, שכן לחצי האי סיני יתרונות רבים עבור הארגון. אזור זה נמצא במדינה הערבית החשובה והמאוכלסת ביותר, בעלת הצבא הגדול ביותר. כמו כן, הוא נמצא בשכנות לישראל, אחד היעדים ההיסטוריים של הג'יהאד, ובשכנות לרצועת עזה, מוקד חשוב לפעילות ג'יהאדיסטית. נוסף על-כך, האידיאולוגיה הסלפית-ג'יהאדית הנוקשה של דאעש קנתה שביתה בסיני מזה שנים רבות, ויש לה תומכים רבים באוכלוסיה המקומית. בניגוד לזירות אחרות כמו סוריה, תימן או לוב, שם פועלים ארגונים המזוהים עם אל-קאעדה, אין בסיני ארגונים סלפים שיכולים להוות תחרות משמעותית לדאעש מתוך תנועת הג'יהאד העולמי. יצוין כי בגיליון הראשון של "דאבק", המגזין הרשמי של דאעש באנגלית, הוצג חצי האי סיני כאחד האזורים האופטימליים לקיום מלחמת ג'יהאד.[3]

בנאום שמע מוקלט שהופץ ב-13 בנובמבר 2014, הכריז מנהיג הארגון, אבו בכר אל-בגדאדי, על קבלת שבועות האמונים של ארגוני ג'יהאד בכמה ארצות מחוץ לשטח הליבה שלו בעיראק וסוריה ועל מינוי "מושלים" מטעמו בארצות אלה. אחת הארצות אותן הזכיר הייתה מצרים, כשכוונתו לארגון אנצאר בית אל-מקדס שפעל בסיני והתמזג בדאעש. זהותו של ה"מושל" שאל-בגדאדי שיגר לסיני אינה ידועה, אך ניתן לשער שהפרופיל שלו זהה לזה של "מושל" לוב שמונה בידי אל-בגדאדי: עיראקי בעל מומחיות צבאית, בכיר לשעבר בכוחות הביטחון של סדאם חוסיין, בעל ותק וניסיון בשורות דאעש בעיראק שזכה לאמונו של אל-בגדאדי.[4]

בפנותו לחייליו החדשים בסיני, אמר אל-בגדאדי: "הו בני האמונה בסיני האהובה, אשריכם וברכות לכם, אשריכם הו הגברים. ברכות לכם על-כך שאתם מקיימים את חובת הג'יהאד כנגד עריצי מצרים. ברכות לכם על הסיוע שלכם לירושלים, ברכות לכם על הפחדת היהודים. מה נוכל לומר לכם, והרי אתם שברתם את נדניכם, שרפתם את ספינותיכם,[5] צעדתם כשאתם מפלסים לכם דרך בסלע, כשאתם מגלים סבלנות אל מול הקושי ואוחזים בגחלת (קרי, שומרים בנאמנות על הדת ועל האמונה). עימדו איתן ושימחו, שכן אללה יתן לכם ניצחון."[6]


בנאום האחרון של אל-בגדאדי שפורסם במאי 2015, הוא פנה בזה אחר זה לשלוחות האזוריות השונות של הארגון. לחייליו בסיני הוא פנה מיד לאחר שהזכיר את עיראק, דבר שמעיד על חשיבותם הרבה עבורו. הוא שיבח אותם באמרו: "אני משבח את אריות הח'ליפות, המונותיאיסטים היקרים והגאים בסיני, שכפרו בדרכי השלום וצעדו בנתיב העוצמה, הכבוד והגבורה. הם דחו את השפלות והכניעה, ונתנו דמם וחייהם למען דתם. יישר כוחכם, יישר כוחכם, אנו מחשיבים אתכם – אם כי אללה הוא הנותן דין וחשבון – מאלה שהאדון יתעלה אמר לגביהם: 'אנשים אשר התחייבו לאלוהים בשבועת אמת' (קוראן 33, 23). אנו מתפללים אליו ישתבח לראותכם בקרוב בבית אל-מקדס (ירושלים). די לכם בכך שאתם מדירים את שנת היהודים מרוב פחד כדי להבטיח לכם גמול השמור אצל אללה."[7]


כמו כן, "מוסד א'גנאד," הגוף הרשמי המפיק את שירי המדינה האסלאמית, הפיק המנון מיוחד עבור מחוז סיני, המושר בלחן ובסגנון אופייני לבדואים, מכיל דברי הלל למדינה האסלאמית ובפרט לאנשיה בסיני ולמלחמתם בצבא מצרים ובישראל:  

"קדימה, הו חיילי אללה, סלקו את הכפירה הארורה
הו חיילי אללה, בנינו מבצר למונותיאיזם [תוחיד]
בסיני אנו גרים, אנו דוחים כל מה שאינו אסלאם.  

אנו מגנים על דגל הדת, ובוכים על הפצע של האסלאם...

פוצצנו את הסכם הגז [בין ישראל למצרים],[8] אנו מבקשים את עזרת אללה

כרתנו את ראש המרגל,[9] תקפנו את צבאו של העריץ

הו יהודים בוגדניים, סבלנות לא תדעו ביטחון ולו ליום אחד"

 

המדינה האסלאמית מייבאת לסיני את האסטרטגיה והשיטות מעיראק

האסטרטגיה של דאעש בעיראק, עוד בגלגוליו הקודמים תחת הנהגתו של אבו מצעב אל-זרקאווי כארגון אל-תוחיד ואל-ג'יהאד ואל-קאעדה בעיראק,[10] נבנתה משלושה שלבים, בהתאם לאסטרטגיה שהותוותה בספר "ניהול הפראות" המשמש מדריך לארגוני ג'יהאד באשר הם. הספר, שהתפרסם באינטרנט ב-2004, חתום בידי אבו בכר נאג'י, ככל הנראה שם עט של אחד האסטרטגים של אל-קאעדה, מוחמד ח'ליל אל-חכאימה. על-פי התיאוריה שהותוותה בספר, השלב הראשון בפעילותו של ארגון ג'יהאד מתמקד בהתשה של כוחות הביטחון ויצירת כאוס במטרה לנכס לארגון שטחים בהם הממשלה אינה מסוגלת לשלוט ולהתבסס בהם. בעגה של הארגונים הג'יהאדיים שלב זה מכונה מלחמת "נכאיה", היינו התקפות בודדות שמטרתן גרימת נזק ופגיעה באויב. התקפות אלה נועדו לגרום לצבא לאבד שליטה באזורי פריפריה ולהתבצר בערים, מה שמאפשר לארגוני הג'יהאד חופש פעולה שם. השלב השני מתאפיין בהגברת הלחץ על כוחות הביטחון עד למצב של תוהו ובהו באזורים נרחבים; בשלב השלישי ארגון הג'יהאד משתלט ומנכס לעצמו מעמד של כעין מדינה באזורים אלה ומנהלם באופן בלעדי.

לפי אסטרטגיה זו, כבר בראשית דרכו מצא אל-קאעדה בעיראק  - גלגולו הראשון של דאעש – מקלט באזורים שבטיים, מרוחקים ובמעוזי הסונים, מהם הוציא לפועל התקפות בערים ובערי השדה כנגד כוחות הביטחון, נגד מתנגדיו באוכלוסיה הסונית ונגד האוכלוסיה השיעית (במצרים וסיני חסר מימד השסע הסוני-שיעי שהיווה כר נוח לניצול עבור דאעש). בהמשך הגביר את הפיגועים וההתקפות באופן שהחליש את אחיזת השלטון המרכזי גם בערים מרכזיות. הארגון הלך והתחזק, בנצלו את המלחמה בסוריה ואת האנרכיה הגוברת בעיראק, כדי להשתלט לגמרי על ערים וחלקים שלמים בצפון עיראק, מרכזה ומערב.

 

בדומה לכך, בעשור האחרון התבססו גורמי הג'יהאד בסיני באזורים נידחים מהם יצאו לבצע פיגועים באתרים רגישים בחצי האי; בשנים האחרונות וביתר שאת מאז ההכרזה על הקמת מחוז סיני וההצטרפות לדאעש, ישנה הסלמה של הפיגועים וההתקפות וחתירה לערעור היציבות בצפון סיני בפרט ובמצרים בכלל. לנוכח מתקפת ה-1 ביולי בשיח' זויד [ראה להלן] נראה שדאעש נחוש לעבור משלב הפיגועים וההתקפות שנועדו לגרום נזק ופגיעה בלבד לשלב של שליטה מוחלטת בטריטוריה משלו, במקרה זה במשולש הערים אל-עריש-שיח' זויד-רפיח בצפון סיני. טריטוריה זו תהווה ראש גשר להתפשטות נוספת ולהמשך המאבק במצרים ובישראל.

 

הכנת חביות נפץ למשאית תופת. מתוך הסרט צולת אל-אנצאר


בתמונה: פעיל דאעש יורה טיל כתף                    שיעור בהלכות ג'יהאד

 

 

שדרוג היכולת הצבאית והמבצעית
בשלב זה מכתיבה האסטרטגיה התמקדות בצבא המצרי, והדבר מתבטא ביעדי הפיגועים והתקיפות של הארגון.

 

בחודשים האחרונים, כאמור, חלה הסלמה בפעילות זאת. ההתקפות נעשו נועזות, גדולות וקטלניות יותר, והן  מעצימות את הלחץ הצבאי והתודעתי על כוחות הביטחון המצריים. השדרוג ביכולות הצבאיות של המדינה האסלאמית בסיני בא לידי ביטוי בכמה היבטים:

התמקדות במטרות צבאיות: בעבר פעלו גורמי הסלפיה-ג'יהאדיה בסיני כנגד מטרות אזרחיות, נגד מטרות מערביות ונגד ישראל (יצוינו הפיגועים במטרות תיירות בטאבה, שארם אל-שיח' ודהב ב2004-2006; התקפות הטרור בגבול ישראל ב-2011 ו-2012; המצור על מחנה הכוח הרב-לאומי,[11] סדרת הפיצוצים של צינור הגז ועוד).

 

מתקפות גדולות יותר: בתקופה האחרונה ניכר שיפור רציני באיכות ההתקפות של דאעש בסיני, שבא לידי ביטוי במתקפות גדולות יותר, ביכולות מבצעיות משופרות, ובשימוש בשיטות פעולה שנוסו בהצלחה בעיראק. ב-1 ביולי הוציא דאעש לפועל מתקפה גדולה, משולבת ובו-זמנית על כוחות הצבא המצרי בצפון סיני. במוקד המתקפה הייתה העיירה שיח' זוויד, שהינה מהמעוזים של הסלפיה-ג'יהאדיה באזור ונמצאת בין רפיח המצרית לאל-עריש. המתקפה כללה שימוש ברכבי תופת, ירי מרגמות, ירי צלפים ונשק נ"ט,  הסתערות על עמדות צבא ועוד. במסגרת המתקפה צרו פעילי הארגון על מפקדת המשטרה בעיר והסבו לכוחות הצבא אבדות כבדות.[12] פעולה זו מזכירה פשיטות דומות של המדינה האסלאמית על ערים ועיירות בעיראק. העובדה שכוחות הארגון היו קרובים להשתלט לחלוטין על שיח' זוויד ואילצו את הצבא להזעיק מטוסי קרב כדי לסלקם ממנה מראה באיזו מידה חל שיפור ביכולותיו המבצעיות ההתקפיות.

פגיעות במטרות איכותיות: עוד פעולה ראויה לציון אירעה ב-16 ביולי כאשר פעילי דאעש הצליחו לפגוע בספינה של חיל הים המצרי מול חופי רפיח באמצעות טיל נ"ט מונחה.[13] תומכי דאעש חגגו את האירוע אותו הגדירו "ההתקפה הימית הראשונה של המדינה האסלאמית." בימים האחרונים הצליחו פעילי דאעש גם להשמיד כמות משמעותית של טנקים של צבא מצרים באמצעות טילים אלה.

אחת ממכוניות התופת בהן נעשה שימוש במתקפה על שיח' זוויד[14]


הפגיעה בספינת חיל הים המצרי                         טנק M60 שהושמד בידי דאעש
 
     

עליה בכמות הפיגועים: פעילי המדינה האסלאמית מוציאים לפועל מדי יום תקיפות כנגד עמדות ומחסומים של הצבא וכוחות הביטחון. בשלושת החודשים האחרונים דיווח משרד ההסברה של "מחוז סיני" בסיכום הפעולות החודשי שלו, על יותר מ-20 מבצעים בכל חודש, בכללם מארבי ירי, צליפות, הנחת מטענים, ירי מרגמות, מכוניות תופת (בכללם מכליות ומשאיות ממולכדות), ירי נ"ט על רכבים משוריינים וטנקים, התנקשויות ועוד.[15]

תגבור האימונים: ב-2 ביוני פרסם מחוז סיני תמונות ממחנה אימונים של מחזור חדש של פעילים שהיה בסיני, המראות כמה עשרות לוחמים במדים מקיימים אימוני נשק ותהלוכה צבאית. מן התמונות לא ניתן לעמוד על טיב האימונים והמתגייסים. מחוז סיני טרם פרסם תיעוד וידאו של מחנה האימונים כפי שנהג במחוזות אחרים.[16]

שיפור באמצעים: במסגרת התקפותיו על הצבא המצרי משתמשים פעילי הארגון בשיטות ובאמצעים מתוחכמים ויעילים יותר. כך, במתקפה האחרונה על שיח' זויד נעשה שימוש במכונית תופת מכוסה בלוחות מתכת, שיטה שאומצה מפיגועי התופת של הארגון בעיראק. דאעש טען גם שהפיל מסוק אפאצ'י של חיל האוויר המצרי באמצעות טיל כתף, ואף הציגו תמונות של אחד מאנשיהם יורה את הטיל וכן תמונות של חלקי המסוק.[17]

פגיעה ממוקדת בגורמי אכיפת החוק: במסגרת המאמץ להתיש את כוחות הביטחון סימנו פעילי דאעש את כוחות המשטרה כאחת המטרות העיקריות. הם פוגעים באופן שיטתי בקציני משטר בהתנקשויות וכן בהנחת מטענים בבתיהם. בשבועות האחרונים פוצצו בתיהם של לפחות עשרות קציני משטרה באל-עריש.[18]  יעד נוסף שסימנו אנשי המדינה האסלאמית הוא אנשי מערכת המשפט. ב-16 במאי פעילי הארגון חיסלו ביריות שלושה שופטים בעת שנסעו באל-עריש.[19] ב-29 ביוני פרסם מחוז סיני סרטון של 3 דקות המתעד את החיסול שבוצע ע"י ירי ממכונית חולפת, ועושה הנגדה בין מערכת המשפט המושחתת, כביכול, של מצרים, הפועלת בשירות משטר עריץ, לבין מערכת המשפט ההוגנת של המדינה האסלאמית המיוסדת על האסלאם.[20] הקריין בסרטון הסביר את ההצדקה לחיסול השופטים: "לאחר שהוקמה הח'ליפות והונף דגל הג'יהאד, המוג'אהדין לא יכלו להניח לעריצים הללו לחיות בביטחון כשהם דנים באמצעות חוקים שאינם חוקי אללה."

 

בוגרי מחנה אימונים של דאעש בסיני נשבעים אמונים לאבו בכר אל-בגדאדי

 

שדרוג הלוחמה התודעתית

ללוחמה התודעתית תפקיד חשוב במערכה שמנהלת המדינה האסלאמית נגד השלטון המצרי. ללוחמה זו כמה יעדים:

א.      לקרב את אוכלוסיית סיני, הן אנשי השבטים הבדואים והן תושבי הערים בצפון סיני – רפיח, שיח' זוויד ואל-עריש – לדאעש והרחקתה מהשלטון. יעד זה מושג ע"י הצגת הצבא המצרי בתעמולת הארגון כגורם פושע הפוגע באוכלוסיה האזרחית ומתנכל לה, וע"י הצגת דאעש ככוח מגן המהווה חלק בלתי נפרד מן האוכלוסייה.

ב.      להרתיע את האוכלוסיה מלשתף פעולה עם הצבא. יעד זה מושג על-ידי חיסול מי שחשודים כמשת"פים, פרסום מנשרי אזהרה לאוכלוסיה, השחתת בתי עסק של משת"פים, ועוד.

ג.       לפגוע ברוח הלחימה של החיילים והשוטרים, באמצעים כגון: פרסום סרטים המתעדים פיגועים והוצאות להורג של חיילים ואנשי כוחות הביטחון, שיטות אלה הוכיחו את עצמן בעיראק – סדרת סרטי צליל אל-צוארם ודומיהן היוו חלק נכבד ממערך הטרור של דאעש בעיראק ותרמה לקריסת הצבא לפני כיבוש מוצול וערים אחרות.

ד.       לפגוע במוראל של השלטון והציבור המצרי בכללו.

ה.      לקרב את החוגים האסלאמיסטיים – הסלפים, הקיצוניים מבין תומכי האחים המוסלמים וכיוצא באלה – לתפיסות של המדינה האסלאמית.

 

שיטות של לוחמה תודעתית

סרטי חיסול חשבונות: אחד הסוגים המובילים בסרטי דאעש בסיני הוא סרטים המתעדים "חיסול חשבונות" עם חיילים ואנשי כוחות הביטחון, במטרה לפגוע במורל הצבא והחיילים, להרתיעם ולגרום להם לסגת מעימות עם פעילי דאעש. סרטים מסוג זה מוכרים היטב מההפקות של דאעש בעיראק, בעיקר בסדרת "צליל אל-סוארם" ודומיה. דוגמא ליעילות סרטים אלה הייתה נסיגת יחידות שלמות של צבא עיראק מפני כוחות דאעש שצרו על מוצול ביוני 2014. הסרטים "צולת/תקיפת האנצאר" ו"צולת/תקיפת האנצאר 2" מתעדים פיגועים והתקפות כנגד יעדים של הצבא המצרי, פיגועי התאבדות, מטעני צד, חיסול משת"פים ועוד. הסרטים ערוכים בקצב מהיר, מלווים בהמנוני קרב מוכרים של דאעש.


ב-26 בינואר 2015 פרסם משרד ההסברה של מחוז סיני סרטון בשם "אנו נשבעים לנקום",  המתעד חטיפת קצין משטרה במחסום מאולתר של פעילים חמושים והוצאתו להורג ביריה.[21] הריגתו מתוארת כנקמה על ההתעללויות של כוחות הביטחון המצריים באזרחים מצריים חפים מפשע, במיוחד נשים.

 

אמצעי נוסף של תומכי דאעש להפעלת לחץ על החיילים הוא דרך פנייה ברשתות החברתיות. לדוגמה, לאחרונה הם הפיצו כרוז הקורא לחיילים לפשוט את מדיהם לפני שיישחטו בידי אנשי דאעש. הכרזה הופצה תחת האשטאגים פופולריים במצרים, תוך ניצול קמפיין של האחים המוסלמים הקורא להשתמטות ולסרבנות לגיוס.

 

כרוז ברשתות החברתיות: "הסר את מדיך. ברח מעריפת ראשך כשגבך לים"[22]

 


חייל מצרי שנשבה בידי דאעש, טרם הוצאתו להורג [23]


סרטוני תיעוד פשעי השלטון: במסגרת מאמציו להבאיש את ריחו של השלטון המצרי בקרב האוכלוסיה בסיני פרסם משרד ההסברה של מחוז סיני סדרה של ארבעה סרטים בכותרת "תיעוד פשעי הקואליציה המצרית-ציונית כנגד תושבי סיני" ו "תיעוד פשעי הקואליציה של צבא הכפירה (apostasy) והיהודים נגד אנשינו בסיני." הסרטים, שנועדו לזעזע,  מציגים את ההשלכות של הפצצות חיל האוויר המצרי: בתים הרוסים, גופות מרוטשות מסגדים שנחרבו, נשים בוכיות וכדומה. בסרטים מובאות עדויות של תושבי סיני המלינים על הפעולות הללו כנגד חפים מפשע, כנטען.[24]

 

איתור וחיסול מרגלים ומשת"פים: עוד בטרם ההודעה הרשמית על הצטרפות אנצאר בית אל-מקדס לדאעש פרסם הארגון את יכולותיו בתחום איתור סוכנים, מרגלים ומשתפי פעולה עם כוחות הביטחון. בסרטים "הישמר ממנו, הוא האויב" נראים פעילי הארגון פושטים על בתי משת"פים, מציבים מחסומים בכבישי סיני לאיתור משת"פים וחשודים תוך שימוש במאגרי מידע ממוחשבים, מחסלים משת"פים ועוד.
באופן דומה הסרט "מלחמת המוחות" הציג כיצד פעילי דאעש סיכלו ניסיון לשתול סוכן בקרבם ואת הוצאתו להורג של הסוכן. הסרט מציג את מעצר הסוכן עם הגעתו לנקודת המפגש עם פעילי הארגון, ולאחר מכן נראה אחד הפעילים הבכירים, ככל הנראה איש מנגנון הביטחון של דאעש, מתדרך את הסוכן בעודו משוחח עם מפעילו בטלפון.[25]

 פעיל דאעש מתדרך סוכן שמשוחח עם מפעילו

 

תעמולת נגד - חשבונות פייסבוק סאטיריים: לצורך הלוחמה התודעתית והפגיעה במוראל הציבור המצרי מפעילים תומכי דאעש חשבונות סאטיריים בפייסבוק, הלועגים לממשלת מצרים, לנשיא אל-סיסי, לכוחות הביטחון וליריבי דאעש בקרב הזרמים האסלאמיסטיים, ומשבחים את דאעש. הדף "אגודת הסרקאזם של הח'ליפות" מעלה פוסטים ובהם ממים ואיורים הומוריסטיים תוך שימוש בניב המצרי ובחומרים הלקוחים מהתרבות הפופולרית במצרים. כך למשל, לאחר המתקפה של ה-1 ביולי על שיח' זויד העלה הדף איור של נגמ"ש מתפוצץ ממנו מתעופפים גופות חיילים.[26]

 

תמונת השער של הדף "אגודת הסרקזם של הח'ליפות"


הקשרים עם האוכלוסיה המקומית

דאעש מודע לחשיבותם של השבטים באזורי פעילותו, ולכן הוא מקפיד לטפח את מערכת הקשרים עימם ולהדגיש במסרי התעמולה שלו שהוא פועל למען תושבי סיני, שהוא עומד לרשותם ככוח מגן מפני הצבא המצרי וכדומה. זהו עוד לקח משנות פעילותו בעיראק, בהן השבטים פעלו לעתים כבעלי ברית של הארגונים הג'יהאדיסטים, ולעתים כאויב מר. עם זאת, בסיני דאעש טרם זכה בשבועת אמונים של אחד השבטים לאבו בכר אל-בגדאדי. הארגון עודנו מתייחס בחשדנות לבדואים המקומיים, ואינו מהסס לנקוט אלימות כלפיהם ולאיים על גורמים מקרב השבטים שעשויים לסכנו.  

 

פעילויות רווחה: לצורך קידום תדמיתו כגורם הפועל לטובת האוכלוסייה מציג דאעש בתעמולה שלו את פעולות הרווחה למען תושבים נזקקים. כך למשל, לקראת עיד אל-פטר, ב-16 ביולי, הפיץ הארגון תמונות המתעדות את פעיליו מחלקים סלי מזון ומצרכים למשפחות נזקקות בכפר בסיני שלא זוהה.[27] במקרה אחר פרסם הארגון תמונות של פעיליו מחלקים מצרכים לתושבים תחת הכותרת "חלוקת חבילות סיוע למוסלמים באזורים הנתונים למצור מצד צבא הכפירה."[28]

 

פעילי דאעש מחלקים מזון לתושבי סיני


כדי לשפר את קשריו עם האוכלוסייה, דאעש אף דיווח שהוא חילק כספים לתושבים שבתיהם נפגעו מהפצצות חיל האוויר המצרי, והפיץ תמונות בהן נראים פעילים מחלקים להם מעטפות מזומנים. בהודעה שפרסם כתב: "בצל המתקפה הלוהטת על האסלאם והמוסלמים שמבצע צבא הכפירה על-ידי הפצצת והחרבת בתי המוסלמים והפחדתם כהכנה לגירושם... מן העבר השני לוחמי הג'יהאד במחוז סיני הודפים את תוקפנות הצבא הכופר ועושים כל שביכולתם לפצות את המדוכאים ולתמוך בהם. אחיכם במחוז סיני קיימו מבצע לפיצוי הניזוקים במידת האפשר וכפי יכולתם. זהו מאמץ למען העניים וזכות [המוקנית לעניים] באסאלם."[29]

 

תושבת סיני עם מעטפת מזומנים שקיבלה מדאעש


איום על התושבים הבדואים:

ב-17 באפריל, 2015, פרסמו פעילי מחוז סיני כרוז המזהיר את תושבי סיני הבדואים, כי כל מי שמסייע לצבא המצרי דינו מוות כדין אנשי הצבא עצמם. הכרוז הופץ באזורי המגורים של בני שבט תראבין ואחרים. נכתב בו: "בניכם במחוז סיני מחדשים את האיום ואת האזהרה שלהם לכל מי שיסייע לצבא ולמשטרה הכופרים [apostates] בכל צורה שהיא, בין אם באספקת מים, מזון, דלק או חומרי בניין, או אפילו בנשיאת לבנה כדי שיבנה בניין, או שיסייע לו בדברים, בדעה, בעצה או בידיעה שתזיק למוסלמים בכלל ולמוג'אהדין בפרט. כל מי שתוכח לנו מעורבותו באחת מצורות [הסיוע] הללו או שהוא יגרום להן, הרי שחרבותינו מכוונות וחדות, והן לא יבחינו בין כופר [apostate] ומי שיסייע לו. לא נרחם או נחמול על מי שהוכחנו את מעורבותו... אנו מחדשים את הקריאה לסוכני צבא הכפירה [apostatasy] לשוב אל אללה ולהביא את חזרתכם בתשובה בפני המוג'אהדין במהירות האפשרית... אנו קוראים למוסלמים להתרחק מהמפקדות הביטחוניות של המשטרה וצבא הכפירה [apostasy], בהיותן מטרות לגיטימיות עבורנו."[30]

 

במקרים אחרים הארגון נוקט בלשון רכה יותר מתוך מגמה להתקרב לבני השבטים. לאחרונה הוא חילק בצפון סיני מנשרים בהם ביקש מהחקלאים בצפון סיני לתאם את העבודה בשדותיהם עם אנשי המדינה האסלאמית כדי שלא ייפגעו ממטעני הצד שהארגון זורע באזור.[31]


פעיל דאעש מחלק לבני שבט התראבין כרוזי אזהרה מפני שת"פ עם הצבא


שדרוג תקשורתי

מנגנוני ההסברה והתעמולה המרכזיים של המדינה האסלאמית משקיעים מאמצים רבים כדי לבצע האחדה של הפרסומים והסרטונים המופקים בידי המחוזות הרשמיים של הארגון כדי לחזק את הרושם שעל-אף הפיזור הגיאוגרפי מדובר במדינה של ממש המנוהלת בצורה ריכוזית ומסוגלת לשלוט בשטחים נרחבים.

לפיכך, בנוסף לשדרוג היכולות הצבאיות פועל דאעש בסיני ללא לאות כדי לשפר גם את מערך התקשורת וההסברה.

 

אפשר כי עוד בטרם הצטרפותם הרשמית לדאעש קיבלו פעילי המדיה של אנצאר בית אל-מקדס הדרכה וסיוע בתחום זה מפעילי מדיה של דאעש, אך לאחרונה ניכר שדרוג משמעותי. דאעש הקים משרד הסברה למחוז סיני, הפועל על-פי התקנים המקובלים בשאר המחוזות. למשרד ההסברה של מחוז סיני עוצב לוגו משלו, המזכיר את הלוגואים של דאעש במחוזות האחרים. משרד ההסברה מפיץ מנשרים רשמיים שנושאים את הלוגו הרשמי ובמאפיינים ויזואליים דומים לאלו של שאר המחוזות. כמו כן, הוא מפרסם בתדירות גבוהה סדרות של תמונות המתעדות את פעילותו; גם אלו מכילות את הסממנים של משרדי ההסברה של יתר מחוזות המדינה האסלאמית. רמת ההפקה של הסרטים השתפרה ונעשית על-פי התקנים של חברות המדיה הרשמיות של דאעש. כל סרטון נפתח במסך שחור ובו האמירה "בשם אללה הרמן והרחום", ובהמשך עולה הלוגו של מחוז סיני בליווי אפקטים ויזואליים, כמקובל בסרטים של יתר המחוזות. גם התכנים ורמת הצילום התעלו לרמת הסרטים המופקים בידי חברות המדיה הרשמיות של דאעש,  דבר המצביע על קשרים בין פעילי המדיה של מחוז סיני ופעילי מדיה מנוסים של דאעש. איכות הסרטונים שיצאו מסיני – גם של כמה מאלו שפורסמו עוד בטרם ההכרזה על ההצטרפות הרשמית – מרמזת כי יתכן שחומרי הגלם הועברו לעריכה וליטוש במנגנוני המדיה המרכזיים שנמצאים בסוריה או עיראק.

 

תגבור ההפצה ברשתות החברתיות: חשוב לא פחות, ההצטרפות למדינה האסלאמית נתנה לג'יהאדיסטים בסיני גישה למערך ההפצה של דאעש ותומכיו הרבים באינטרנט וברשתות החברתיות, אשר משלבים את התמיכה במחוז סיני בפעילותם המקוונת. פעילי דאעש בטוויטר משתמשים בהאשטאג "ולאית סיני" (מחוז סיני) בצירוף האשטאגים אחרים של דאעש וכך הפרסומים של מחוז סיני מגיעים לקהלים רחבים.

 

מערך התקשורת של מחוז סיני נעזר בטוויטר ככלי עיקרי להפצת מידע, פרסומים, סרטים ותעמולה. פעילי המדיה של המחוז מפעילים חשבון טוויטר שמפיץ את פרסומיו הרשמיים ומעדכן גם בנעשה בגזרות אחרות של דאעש. החשבון שפועל תחת השם "רחל אל-ר'ריב" מציג את מיקומו כ"סיני – השער לבית אל-מקדס [ירושלים]". החשבון נסגר לעתים תכופות ונפתח מחדש בכתובת אחרת; תומכי דאעש בטוויטר מקפידים בכל פעם להפיץ את הכתובת החדשה בקרב חבריהם כדי לאפשר את המשכיות הפעילות של מערך התקשורת של דאעש בסיני.[32] גם פעילי דאעש בסיני – או אנשים שמזדהים כפעילים הנמצאים בסיני ומביעים עניין במתרחש בזירה זו – מנהלים חשבונות טוויטר. במהלך המתקפה הגדולה על שיח' זוויד פרסמו כמה מהפעילים הללו ציוצים ובהם עדכונים טריים על מהלך הקרבות, ובכלל זה כמה תמונות של פיצוצי מכוניות התופת.

 

נציג מחוז סיני בטוויטרלצד חשבון הטוויטר הרשמי של מחוז סיני פועלים חשבונות שאינם מגדירים עצמם כחשבונות רשמיים של דאעש בסיני אך מתפקדים כחלק ממערך ההסברה שלו. מדובר בחשבונות "סיני היום" ו"מצרים היום", המפיצים עדכונים על מבצעי דאעש ועל פעולות הצבא נגדו, חדשות ממצרים וסיני וחומרי תעמולה של הארגון הנוגעים למצרים וליתר המדינות.[33] החשבון "סיני היום" מגדיר עצמו כך: "סיני היום הוא דף חדשותי עצמאי העוסק במה שמתרחש בסיני בפרט ובחדשות מצרים בכלל." בהגדרת המקום נכתב: "ארץ השיח החשאי" (ארד אל-מונאג'אה), כינוי ייחודי לאנשי דאעש עבור סיני.

 

ישנם חשבונות נוספים שאינם שייכים רשמית לדאעש אך מזדהים בצורה עמומה עמו או לפחות עם סדר יום עוין לממשלה. תפקידם להציף את הרשת במסרים של המדינה האסלאמית, לספק מידע ועדכונים לגבי ההתפתחויות בצפון סיני מנקודת מבט עוינת לממשלה. חשבון כזה הוא סיני 24, שמדווח באופן שוטף על האירועים הביטחוניים בצפון סיני תוך עוינות גלויה לכוחות הביטחון ועמדה חיובית כלפי דאעש.[34]

 

כאמור, בהיותו חלק מדאעש נהנה מחוז סיני ממערך ההפצה הכללי של פעילי ותומכי הארגון. לדוגמה, ב-15 ביולי פתח פעיל תקשורת בולט בארגון הנמצא בעיראק ומכנה עצמו אבו מאריה אל-עיראקי במבצע להפצת סרטוני מחוז סיני בהאשטאגים פופולריים במצרים, כשהוא נעזר בתומכי דאעש ברחבי העולם. הוא צייץ: "אנו מעלים [לאינטרנט] את הסרטונים של מחוז סיני. אנא הפיצו אותם בהאשטאגים מצריים. צייצו מחדש כדי ש[ההודעה] תגיע למספר הגדול ביותר של תומכים." הציוץ זכה ל-61  ציוצים מחדש. לאחר מכן פרסם אבו מאריה אל-עיראקי סדרת ציוצים ובהם קישורים לסרטונים של מחוז סיני, שגם הם זכו לעשרות ציוצים מחדש בידי תומכי דאעש.[35]

 

תמונה מהקרבות באזור שיח' זוויד שהופצה בזמן אמת בידי פעיל דאעש[36]


לוחמת סייבר

מחוז סיני של דאעש עושה שימוש רב בלוחמת סייבר הן לצרכים מודיעיינים והן כחלק ממערך הלוחמה התודעתית שלו. פצחנים (האקרים) המזוהים עם מחוז סיני של דאעש, פעילים מאד בפריצה לאתרים, ציתות לטלפונים והשתלטות על חשבונות פייסבוק וטוויטר, והם אף מקפידים לפרסם את הצלחותיהם באמצעות סרטונים ברשתות החברתיות. פעילות זו במרחב הסייבר ייחודית לדאעש בסיני ולכל הפחות, זהו המחוז היחיד שמתפאר בהישגיו בלוחמת סייבר. הדעת נותנת כי גם בתחום זה מקבלים פעילי מחוז סיני סיוע חיצוני.

בינואר הפיצו פצחנים תומכי דאעש סרטון שתיעד חדירה לחשבונות פייסבוק של עשרות חיילים מצריים תוך פרסום פרטים חסויים אודותיהם על-ידי פריצה למחשביהם האישיים ולמכשירי הטלפון שלהם.[37] הפצחנים יצרו כמה חשבונות פייסבוק פיקטיביים בהם התחזו לחיילים וקצינים מצריים כדי להשיג מידע רגיש אודות קרבנותיהם.[38]

 

בהתקפה אחרת פרצו הפצחנים הללו לדפי פייסבוק וחשבונות טוויטר פופולריים במצרים, בהם הדף של העיתון תחיא מצר שלו מיליוני מנויים ולחשבונות הטוויטר של תחנת הרדיו נג'ום ושל תחנת הטלוויזיה MBC, שלהם מאות אלפי עוקבים. הפצחנים השתלטו על החשבונות למשך כמה שעות במהלכן שינו את תמונות הפרופיל לדגלי דאעש ופרסמו עשרות ציוצים ופוסטים של סרטוני תעמולה. בפריצה לחשבון הטוויטר של תחנת הרדיו אל-נג'ום פרסמו הפצחנים תמונה עדכנית של אחד מבכירי מחוז סיני, שאדי אל-מניעי, ששלטונות מצרים טענו לגביו כי הוא נהרג. מעבר לקנטור כוחות הביטחון המצריים, הייתה בכך עדות אמינה לקשר הישיר בין פעילי השטח המבצעיים של מחוז סיני לבין קבוצות הפצחנים התומכים בהם ברשת.[39]

 

ב-19 ביולי פרסמה קבוצת "שירותי המודיעין האסלאמיים" סרטון שני בסדרה "ההתקפות האלקטרוניות" ובו תיעוד נוסף של פעילות הקבוצה; הסרטון תיעד השחתת אתרי אינטרנט מצריים, השתלטות על חשבונות פייסבוק, וכן הקלטות של שיחות טלפון של חיילים מצריים שהפצחנים הצליחו לצותת להם.[40] הסרטון מדגיש את חשיבות לוחמת הסייבר: "שדה הג'יהאד האלקטרוני הוא אחד מסוגי הג'יהאד החשובים. אנו מייעצים למוסלמים בכלל, ולאלו שנמנעים [מלהשתתף בג'יהאד באופן פעיל] לא להתעכב בהכנת התחמושת האלקטרונית שלהם ולהכריז מלחמת חורמה על המדינות שתופות את האסלאם והמוסלמים ושנלחמות בג'יהאד ובמג'אהדין."[41]

 

בכיר דאעש בסיני בחשבון הטוויטר של רדיו נג'ום. בכיתוב: "הופעה ראשונה

של המפקד שאדי אל-מניעי לאחר הודעת שר הפנים בשנה שעברה על מותו"פריצת פצחני תומכים דאעש לדף הפייסבוק של תחנת הטלוויזיה MBC [42]בהתקפה נוספת פרצו תומכי דאעש לאתר של משרד החקלאות המצרי ושתלו בעמוד הבית שלו את אחד הסרטונים של דאעש. הפצחנים הזדהו כחיילי הארגון והתרברבו: "הפריצה נעשתה בידי חיילי הח'ליפות במחוז סיני. אל תחשבו שהמלחמה בשטח תגרום לנו להזניח את המלחמה האלקטרונית בכם, להיפך: אתם עומדים לנגד עינינו. [לא] תהיה לכם שלווה אפילו בשרת [server] אחד. העתיד לבוא יהיה רע ומר יותר".[43]

 

פריצה לאתר ממשלתי ושתילת סרטון דאעש [44]ההתקפות הללו היו פרי מאמץ משותף של קבוצת פצחנים המכנה עצמה "שירותי המודיעין האסלאמיים" (אל-מח'אבראת אל-אסלאמייה). מבין הפצחנים הפועלים בשירות דאעש בסיני ידועים אל-קרצאן אל-סינאוי המכנה עצמו גם אל-קרצאן אל-סוארכי, בן שבט הסוארכה (כתובת נוכחית Twitter.com/SinaiPirate), אבו חוד'יפה אל-סינאוי (Twitter.com/abohz11), המציג עצמו כמומחה לתכנות וחבר לשעבר באחים המוסלמים, וח'ולה אל-סינאויה, המציגה עצמה כתושבת צפון סיני (Twitter.com/skw008).

 

חשבון הטוויטר של הפצחנית ח'ולה אל-סינאויה khawla al-sinawiyyaשריפת משאית שלטענת דאעש הובילה אספקה לצבא
* ר גרין חוקר את זירת הג'יהאד העולמי במכון ממרי


[1] על הכרזת הג'יהאד בסיני כנגד השלטון המצרי בעקבות הדחת הנשיא מוחמד מורסי בידי הצבא המצרי ראו דוח ממרי  

[2] אסטרטגיית "ניהול הפראות" הותוותה בספר בשם זה שיצא לאור ב-2004 ונכתב בידי אבו בכר נאג'י. ראה להלן.

[3]ו Dabiq 1, p.

[4] אל-בגדאדי שיגר ללוב את אחד מבכירי ארגונו, וסאם עבד זיד אל-זוביידי, אבו נביל אל-עיראקי, שהיה פעיל בארגון עוד בימי אבו מצעב אל-זרקאוי והוביל מבצעים ומערכות רבות של דאעש. בחודש יוני אל-זוביידי נלכד ונהרג בדרנה בידי ארגון ג'יהאדיסטי מקומי מתחרה. אל-קודס אל-ערבי (לונדון), 19.2.2015; אל-חיאת (לונדון), 12.6.2015; Thedailybeast.com, 19.7.2015; Raialyoum.com, 22.7.2015.

[5] אפשר שהכוונה לפיגוע כנגד ספינות הצי המצרי ב12 בנובמבר 2014.

[6] על הכרזתו של אל-בגדאדי בדבר צירוף סיני למדינה האסלאמית ראו דוח ממרי; על הצטרפות אנצאר בית אל-מקדס לדאעש ראו בדוח ממרי זה וגם בדוח ממרי זה

[7] הנאום בדוח ממרי, 14.5.2015

[8] הכוונה לסדרת הפיצוצים בצינור הגז בין מצרים לישראל בשנים 2011-2012.

[9] הכוונה בין היתר לסרטון הוצאתו להורג של אדם שנחשד בריגול למען ישראל ובסיוע לחיסול מייסד אנצאר בית אל-מקדס. ראו דוח ממרי

[10] ב-2003 החל אבו מצעב אל-זרקאוי לפעול בעיראק תחת השם ארגון אל-תוחיד ואל-ג'יהאד. ב-2004 הוא נשבע אמונים לאוסמה בן לאדן והקים את "אל-קאעדה בארץ שתי הנהרות", או בשמו המוכר אל-קאעדה בעיראק. לאחר מותו ב-2006 פוזר אל-קאעדה בעיראק, ויורשו אבו עומר אל-בגדאדי הקים את "המדינה האסלאמית בעיראק." ב-2013 הכריז אבו בכר אל-בגדאדי על שינוי השם ותחום הפעילות ל"המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה" [בערבית אל-דולה אל-אסלאמיה פי אל-עיראק ואל-שאם, שם שקוצר בתקשורת ל-דאעש]. ב-2014 הכריז דובר הארגון אבו מוחמד אל-עדנאני על אימוץ השם "המדינה האסלאמית" והקמת הח'ליפות.

[12] המדינה האסלאמית כינתה את המתקפה "פשיטת אבו צוהיב אל-אנצארי". חשבון טוויטר של דובר מחוז סיני פרסם כרוז קבלת אחריות למתפקה. Twitter.com/gareb_06, 3.7.2015

[14] מקור: משרד ההגנה המצרי, Youtube.com/watch?v=1piQHuC7Yes, 3.7.2015

[15]ו Shamikh1.info, סיכום חודש ג'מאדא אל-אח'רה: 23.4.2015; סיכום חודש רג'ב 1436: 23.5.2015; סיכום חודש שעבאן: 23.6.2015. השוו לשני החודשים הקודמים, צפר וג'מאדא אל-אולא, בהם היו 11 ו-9 פעולות. Shamikh.info, 29.12.2014 ו-24.3.2015

[16] וIsdarat.tv, 2.6.2015

[17] יצוין שעוד לפני ההצטרפות הרשמית לדאעש היו בידי ארגון אנצאר בית אל-מקדס טילי נ"מ נישאים ויכולת מוכחת להפלת מסוקים. ראה Ansar Beit Al-Maqdis In Sinai Posts Video Documenting Its Drowning Of Egyptian Helicopter

[18] חשבון טוויטר המזוהה עם דאעש דיווח על עשרות פיגועי ירי ומטענים כנגד בתי קציני משטרה. Twitter.com/siinai24, 6.7.2015; שם, 5.7.2015

[19]ו Masrawy.com, 16.5.2015

[20]ו Shamikh1.info, 29.6.2015

[21]ו Mnbr.info, 25.1.2015

[22]ו Twitter.com/senainmyheart, 2.7.2015

[23]ו Mnbr.info, 11.4.2015

[24]ו Isdarat.tv, 10.2.2015; Shamikh1.info, 23.12.2014; Isdarat.tv, 28.11.2014; Mnbr.info, 6.12.2014

[25]ו Shamikh1.info, 8.6.2015

[27]ו Shamikh1.info, 16.7.2015

[28]ו Isdarat.tv, 2.6.2015

[29]ו Mnbr.info/vb, 8.1.2015

[30]ו Shamikh1.info, 17.4.2015

[31] וTwitter.com/marezogy, 10.6.2015

[32] נכון לכתיבת שורות אלה החשבון נמצא בכתובת Twitter.com/GAREB_113; מפעיל החשבון כבר פרסם את כתובת החשבון החלופי שנפתח למקרה שהנוכחי ייסגר – Twitter.com/GAREB_114.  

[33]ו Twitter.com/seena_today; Twitter.com/egypty_today10

[34]ו Twitter.com/siinai24

[35]ו Twitter.com/ofhig3, 15.7.2015; החשבון נסגר בינתיים; אבו מאריה אל-עיראקי עודנו פעיל בחשבונות אחרים

[36]ו Twitter.com/JeneralSinai, 1.7.2015

[38]ו Klmty.net, 17.9.2014

[39] ראו דוח ממרי וגם דוח ממרי זה; MBC.net, 10.7.2015

[40]ן Twitter.com/abohhz11, 20.7.2015

[42]ן MBC.net, 10.7.2015

[43]ו Cairoportal.com, 14.6.2015

[44]וCairoportal.com, 14.6.2015