המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ליברל מצרי: אל-אזהר רואה בחד מיניות "פשע נגד האנושות"
21/7/2015

ליברל מצרי: אל-אזהר רואה בחד מיניות "פשע נגד האנושות" ואילו בעריפת הראשים של דאעש "סטייה מדרך הישר"


בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בארה"ב ב-26.6.15 שהתירה נישואים חד-מיניים בכל 50 המדינות; בתגובה לקריאה של  האפיפיור פרנציסקוס לגלות פתיחות כלפי ההומוסקסואלים וכלפי נושא הגירושין בעולם הקתולי[1]; ועל רקע הרחבת  החקיקה להגנת הזכויות של זוגות חד-מיניים במדינות רבות באירופה בעשור האחרון, פרסם מוסד אל-אזהר המצרי ב- 9.7.15 הודעת גינוי חריפה בדף הפייסבוק שלו בה הגדיר מגמה זו "תכנית שטנית" להרס ערכי המוסר ו"פשע נגד האנושות", המדרדר את האנושות לשפל המדרגה.

 

בתגובה להודעה זו מטעם אל-אזהר פרסם ב-12.7.15 העיתונאי וחבר מפלגת "המצרים החופשיים" מוחמד זכי אל-שימי, מאמר ביומון המצרי החדש אל-מקאל בבעלותו של העיתונאי אבראהים עיסא  בו תקף את  המוסר הכפול של אל-אזהר, שמצד אחד מגדיר נישואים חד-מיניים "פשע נגד האנושות",  אך מנגד מקל ראש בפשעי דאעש ומתייחס אליהם כאל טעות או סטייה מדרך הישר, וכן תומך בנישואי קטינות, בסחר בעבדים ובשביית נשים נשואות  

 

להלן תרגום של הודעת אל-אזהר וקטעים ממאמר התגובה של אל-שימי עליה:

 

אל-אזהר: נישואים באסלאם רק בין זכר לנקבה ובהתאם לשריעה

     


בהודעה שפרסם אל-אזהר בדף הפייסבוק שלו נכתב:

"אל-אזהר מגנה את הקריאות ללגליזציה של הסטייה המינית ומדגיש את הדברים הבאים:

 

-          קריאות מפוקפקות אלה מוציאות לפועל תכנית שטנית להרס מערכת הערכים והמוסר האנושי. נישואים באסלאם נערכים אך ורק בין זכר לנקבה ובהתאם לכללי השריעה. אל-אזהר עוקב אחר התעמולה המכוונת המוּנעת בידי כוחות וארגונים עולמיים המשתמשים בכל הדרכים ובכל האמצעים, ובהם כלי תקשורת, ועידות, גיוס חלק מהאישים המפורסמים ועוד, במטרה להפיץ את התרת הסטייה המינית ולחתור להפיכתה ללגלית.

 

-          אל-אזהר מגנה את הקמפיין הבלתי מוסרי הזה המתנהל במסגרת המאמץ הקדחתני מצד גורמים מפוקפקים להוציא לפועל תכנית שטנית להרס מערכת הערכים והמוסר האנושי, המשותפת לכל הדתות והאסכולות [ההלכתיות] מכיוון שהיא עולה בקנה אחד עם הטבע האנושי התקין שעל פיו ברא אללה את האדם.

-          אל-אזהר מדגיש שהסטייה המינית הזאת וההתפרקות המוסרית הזאת אינן מהוות ניצחון של זכויות האדם, אלא הן עומדות בסתירה לכבוד שאללה יתעלה חולק לו [לאדם] ולהעדפתו על פני כל ברואיו ומהוות דרדור של האנושות אל שפל התועבה ואין ספק שזהו פשע נגד האנושות והפרה ברורה של זכויות האדם ושל חירותו.

 

-          אל-אזהר מתנגד לכל הניסיונות הנתעבים לפלוש למדינות האסלאמיות באמצעות קריאות לסטייה מינית תחת הכותרת של  'נישואים חד-מיניים', לאחר שהצליחו להפכם לחוקיים בחלק מהמדינות ולאחר שקיבלו את אישורם של מנהיגי כמה דתות ועדות. [אל-אזהר] מדגיש את התנגדותו לכך שסטייה זו תיקרא נישואים, שכן נישואים באסלאם נערכים אך ורק בין זכר לנקבה בהתאם לכללי השריעה שקבעו בעניין זה עקרונות ותנאים שיש לפעול רק על פיהם. [השריעה] אסרה כל קשרי חטא מחוץ למסגרת הנישואים השרעיים [וזאת] במטרה להגן על האנושות מפני הדרדרות לשפל התועבה, להתנוונות ולהתפרקות החברה והתא המשפחתי."[2]

 

מוחמד זכי אל-שימי: אל-אזהר איננו מכיר בחופש הדת, אך מדבר על זכויות אדם

בתגובה להודעת אל-אזהר פרסם העיתונאי מוחמד זכי אל-שימי, חבר מפלגת "המצרים החופשיים" מאמר ביומון אל-מקאל בו תקף את אל-אזהר וכך כתב: "אל-אזהר פרסם ביום חמישי שעבר הודעה בה הביע את התנגדותו לנישואים חד-מיניים. לכאורה דבר שגרתי וצפוי כמובן מצד כל גורם דתי שמרני, אלא שההודעה הייתה מפתיעה בשל עיתוי פרסומה - שבועיים לאחר הלגליזציה של נישואים חד-מיניים בכל ארה"ב.

 

מה שחשוב יותר מעמדת אל-אזהר [בנדון] הוא הדברים עליהם התבסס בהודעתו, אשר שבים ומבהירים את הרקע לדיון: ראשית, אל-אזהר מדבר על נישואים חד מיניים כעל  'פשע נגד האנושות', דבר שמעורר תהייה האם אל-אזהר מבין את משמעות הביטויים בהם הוא משתמש? האם הוא יודע שלמונחים הללו יש משמעות ברורה ומוגדרת ושאסור לו לסלף את  משמעותם באמצעות שימוש חוזר ונשנה במונח כלשהו הרחק ממשמעותו [האמתית]? מה שמוזר הוא שאל-אזהר ממשיך וטוען כי [נישואים חד-מיניים] מהווים הפרה ברורה של זכויות האדם, וזה רק מעצים את התמיהה מהשפה המערבית שבה משתמש אל-אזהר, שכן מהם זכויות האדם שאל-אזהר מכיר בהן? האם אל-אזהר הפיץ מתישהו מוצר רעיוני - ולו בצורת עלוני הרחוב המציפים את מצרים -  בו פירט את זכויות האדם בהן הוא מכיר?

 

האם אל-אזהר מכיר בחופש הדת? האם הוא פרסם הודעה בה הדגיש כי כל אדם חופשי להאמין בדת שיבחר, ללא עונש? האם התנער מהעונש המוטל בקוראן על רידה [קרי, חזרתו של המאמין מדת האסלאם, עונש שדינו  על פי הקוראן הוא מוות]. התשובה היא לא! ועם זאת הוא מדבר על זכויות אדם.

 

האם אל-אזהר הודיע על התנגדותו לשעבוד בני אדם, לסחר עבדים ולניצול מיני של ילדים? התשובה היא לא, אדרבא, הוא מלמד את הסטודנטים שלו כי לגיטימי על פי הדת להתחתן עם ילדה וכן לקחת בשבי נשות אחרים כשלל, ועם זאת הוא מדבר על הפרת זכויות אדם.

 

מוחמד זכי אל-שימי

 

אל-אזהר מתאר את פושעי דאעש כ'טועים' או 'סוטים מדרך הישר', אך אינו משתמש נגדם בביטויים כמו 'מפרי זכויות אדם', פשוט משום שהוא מתנהג כסוחר המוכר את מרכולתו ללקוח ולא כמי שמבטא עמדות אותנטיות. כאשר הוא דן [כאן] בנושא נישואים חד-מיניים הוא פונה בעיקר לציבור המערבי לפיכך הוא משבץ בדבריו ביטויים כגון 'פשע נגד האנושות' 'הפרה מפורשת של זכויות האדם', בעוד שכאשר הוא מדבר על פשעי דאעש הוא פונה בעיקר לציבור מוסלמי, ולכן הוא משתמש בביטויים כמו 'אין לו שום קשר עם האסלאם' 'הם תועים אך אנו לא מאשימים אותם בכפירה' 'הם מפריזים בהרג'.[3] אין לאל-אזהר נורמת [דיבור] קבועה, זולת גיבוב מילים שיש בהם משפטים הדומים לאלו בהם משתמש קהל היעד, ללא שום שכנוע אמיתי.

 

בנוסף, בהודעתו אל-אזהר אפילו אינו מבחין בין הכרה בנישואים חד-מיניים לבין אי הגדרת הקשר החד-מיני כפשע. זאת מאחר שמבחינתו הכל אסור. זכותו [לנקוט] עמדה זו אבל כשהוא טוען שמתנהל קמפיין ל'התרת' הפריצות המינית ושיש מאמץ 'להעניק לו מעמד בחוק ולאשרו', אז הוא [אל-אזהר] מערבב בין שני דברים, פעמיים: פעם אחת בין היות היחסים החד מיניים אסורים, על פי תפיסתו [האסלאמית] לבין השאלה אם הם מהווים פשע אם לאו על פי החוק [האזרחי], ופעם נוספת הוא מערבב בין עיגון הקשר [החד-מיני] בחוק באמצעות הענקת מעמד של נישואין לו לבין עצם קיומם [של קשרים אלו]...

 

אל-אזהר סיים את הודעתו בטענה שמתנהל קמפיין שטני מצד גורמים מפוקפקים נגד הערכים המשותפים והמוסר האנושי המוסכמים על הדתות והאסכולות [השונות]. אל-אזהר נזכר בקיומם של ערכים אלה רק במאבק [שלו] נגד החד מיניים או האתאיסטים או כשהוא מנסה להוציא אל מחוץ לחוק את התיעוב כלפי דעותיו בתוך מצרים ומחוץ לה. מנגד, אין הוא מתעניין כלל בהתנגדות לפשעים שמבצעים ארגוני טרור בהתבסס על טקסטים דתיים ופרשנויות דתיות שבעיניו הם מקודשים.

 

כמובן שיש לאל-אזהר זכות להביע את דעתו כרצונו, אך מה שמגוחך הוא ההבדל לו אנו עדים בין עמדתו כלפי מחבלים אמתיים ברחבי העולם לבין עמדתו כלפי החד מיניות או האתאיזם. מגוחך גם [ההבדל] בין הרקע להתנגדות לחד מיניות מנקודת מבטם של השמרנים ואנשי דת בעולם המערבי, המבוסס על ניסיון לעשות רציונליזציה של הדברים או להעניק להם היבטים פילוסופיים ומוסריים, לבין הרקע [להתנגדות] של אל-אזהר שרואה בכל דבר שהוא מתנגד לו מזימה. אל-אזהר רואה בחד מיניות פשע נגד האנושות והתנהגות הסותרת את הטבע האנושי אבל הוא רואה באונס ילדים, בשעבוד נשים ובשחיטת אנשים דברים המעידים על כך שמי שביצע אותם התיימר להיות פוסק הלכה וטעה או במילים אחרות שהוא עשה מאמץ הלכתי אבל טעה ותו לא."[4]     [1] האחרונה שבהן היתה בסינוד (ועידה כנסייתית בכירה) של הכנסייה הקתולית ברומא באוקטובר 2014 שדנה בנושאי משפחה ומיניות במאה ה-21.

[3] על עמדת אל-אזהר כלפי דאעש ראו דוח ממרי   

[4] אל-מקאל (מצרים), 12.7.2015