המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מוסד הפסיקה ההלכתית במצרים: דאעש בור בהבנת האסלאם
2/6/2015

מוסד הפסיקה ההלכתית במצרים: הרס העתיקות בידי דאעש מעיד על בורותו בהבנת האסלאם

 

בתגובה להשתלטות דאעש על העיר תדמור בסוריה פרסם מוסד אל-אזהר הודעה בה הביע דאגה מהשתלטות זו וקרא לקהילה הבינלאומית לפעול במהירות כדי למנוע מפעילי דאעש למחוק את המונומנטים התרבותיים והארכיאולוגים בעיר. בהודעה נמסר כי הרס המורשת האנושית והתרבותית היא דבר אסור בהלכה האסלאמית וכן הברחה וקניה ומכירה של עתיקות גנובות. עוד נכתב כי הרס אתרי העתיקות על ידי דאעש וארגוני טרור אחרים הוא יישום של אידיאולוגיה קולוניאליסטית שכל מטרתה לרוקן את המדינות הערביות והאסלאמיות מהמרכיבים המורשת, התרבות וההיסטוריה שלהן. [1]

 

כמו כן ב-2.5.2015 פרסם גם דאר אל-אפתאא' המצרי, מוסד פסיקת ההלכה של מצרים, גינוי  להרס העתיקות ואתרי המורשת על ידי דאעש. בניסיון להילחם באסלאם הקיצוני מפעיל דאר אל-אפתאא'  מאז דצמבר 2013 מרכז ניטור ומעקב אשר מאתר פסקי הלכה מטעם גורמים אסלאמיסטים קיצוניים, ומפרסם בתגובה הודעות המפריכות את טענות אותה פסיקה ומסבירות את הוראת האסלאם הנכון, לשיטת מוסד הפסיקה המצרי. במסגרת זו ועל רקע הנזקים החמורים שהסב לאחרונה ארגון דאעש לאתרי מורשת, עתיקות ומוזיאונים בעיראק ובסוריה, וצו שהוציא בעיר מוצול האוסר על לימודי ארכיאולוגיה באוניברסיטה המקומית[2], פרסם דאר אל-אפתאא' הודעה המסבירה מדוע מעשים אלה נוגדים את הוראות האסלאם.[3]

 

להלן עיקרי ההודעה:

 

תחילה מציין דאר אל-אפתאא' כי שימור העתיקות הוא דבר שאללה ציווה עליו בקוראן על מנת שבני האדם ילמדו לקח מקודמיהם: "אללה ציווה עלינו ביותר ממקום אחד בקוראן להתהלך בארץ, להתבונן בשרידים שהשאירו קודמינו וללמוד מהם לקח ומוסר השכל. כפי שנאמר: 'האם לא התהלכו בארץ וראו מה היה סופם של אלה אשר היו לפניהם? הם היו חזקים מהם ועיבדו את הקרקע ויישבוה יותר מאשר יישבוה הם. הן הביאו להם השליחים אותות נהירים. אללה מעולם לא גרם להם עוול, אך לעצמם גרמו עוול' (קוראן 9:30)".[4] על פי דאר אל-אפתאא', הארכיאולוגיה היא אחת הדרכים להתבוננות בעתיקות, אשר ציווה עליה האל. בהודעה נטען כי גם הנביא מחמד למעשה הורה לשמור על שרידים ועתיקות כאשר "אסר על הריסת מצודות אל-מדינה".

 

ההודעה מדגישה כי התנהלותו של דאעש ויחסו לעתיקות מצביעים על "בורות מוחלטת של הקיצוניים האלה שאינם מעיינים בקוראן ובמסורת של הנביא אשר ממריצים [את המוסלמים] להתבונן בשרידים של העמים הקודמים". כמו כן, טוען דאר אל-אפתאא' כי הקיצוניים גם פועלים בניגוד גמור להתנהגותם של חברי הנביא האמורים לשמש דוגמה ומודל לחיקוי עבור המוסלמים, וכי הדעות הקיצוניות שעליהן מבסס דאעש את עמדתו נגד הארכיאולוגיה הן "מופרכות ומטעות..., ואין בהן נימוקים משכנעים הנשענים על ראיות הלכתיות. זאת, במיוחד [לאור העובדה] שהעתיקות האלה נמצאו בכל הארצות שכבשו המוסלמים [בתקופת כיבושי האסלאם] והללו לא ציוו להרסן ואף אפשרו גישה אליהן... כמה מחברי הנביא אשר הגיעו למצרים בזמן הכיבוש המוסלמי ומצאו את הפירמידות ואת הספינקס לא הוציאו פתוא ולא חיוו דעה הלכתית כלשהי נגד העתיקות האלה שיש להן ערך היסטורי עצום".

 

טענה נוספת של דאעש אותה דאר אל-אפתאא' מפריך היא זו הקובעת כי הותרת השרידים והעתיקות הללו עלולה להוביל לפוליתיאיזם. דאר אל-אפתאא' מדגיש כי "ההלכה כלל איננה אוסרת להעריך דברים אחרים מלבד אללה, אלא היא אוסרת לסגוד לאותו [אובייקט] מוערך, כפי שעשו אנשי התקופה הפרה-אסלאמית שהאמינו כי האובייקטים להם סגדו הם אלים...".

 

 [1]ו http://www.alarabiya.net/, 21.5.2015​

[4] תרגום מתוך אורי רובין, הקוראן, אוניברסיטת תל אביב, 2005