המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הצטרפות אנצאר בית אל-מקדס למדינה האסלאמית
4/11/2014


הצטרפות אנצאר בית אל-מקדס למדינה האסלאמית

מאת ר. גרין*

 

בשנה האחרונה גברו הסימנים לכך שארגון אנצאר בית אל-מקדס, ארגון ג'יהאד המבוסס בסיני, זנח את נאמנותו לאל-קאעדה וחבר למדינה האסלאמית. כלי תקשורת ערביים אף הפיצו מנשר המיוחס לארגון ובו הוא מכריז רשמית, כביכול, על הצטרפותו למדינה האסלאמית.

 

מאז הכריז מנהיג המדינה האסלאמית אבו בכר אל-בגדאדי על הקמת המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה ובהמשך על הקמת הח'ליפות האסלאמית, פועל הארגון להכניס תחת חסותו ארגוני ג'יהאד מרחבי העולם ופועל במגוון דרכים כדי להביא ארגונים אחרים לקבלת סמכותו. כזכור, באפריל 2013 הכריז מנהיג המדינה האסלאמית בעיראק, אבו בכר אל-בגדאדי, על התפשטות המדינה האסלאמית לסוריה, תוך שהוא ואנשיו דוחים בבוז את הניסיונות של מנהיגי אל-קאעדה להגביל אותו ואת פעילות ארגונו לעיראק בלבד. השסע בין הנהגת אל-קאעדה באפגניסטן-פקיסטן לבין ארגונו הדינאמי והשאפתני של אבו בכר אל-בגדאדי נעשה פומבי וברור. כך, ארגוני ג'יהאד עולמי ניצבו מול הדילמה האם להישאר תחת המטרייה של אל-קאעדה (גם אם זו הייתה מלכתחילה סמלית בלבד) או לחסות תחת הכוח העולה של המדינה האסלאמית.

 

סמל אנצאר בית אל-מקדס


 

להלן נסקור את הקשרים בין המדינה האסלאמית לאנצאר בית אל-מקדס.

 

שבועת אמונים למדינה האסלאמית במנשר המיוחס לאנצאר בית אל-מקדס

ב-3 בנובמבר 2014 התפרסם בכלי תקשורת במצרים מנשר המיוחס לאנצאר בית אל-מקדס, ארגון ג'יהאד המבוסס בסיני, שבו הכריז רשמית ובפומבי על הצטרפותו למדינה האסלאמית.[1] במנשר פרסם הארגון את נוסח שבועת האמונים שלו לאל-בגדאדי, בציינו כי המהלך נועד לאחד את המוסלמים ומתוך קיום חובה דתית לקבלת מרות ה"ח'ליף". הארגון קרא לארגוני הג'יהאד האחרים לנהוג כמוהו ולהצטרף למדינה האסלאמית.

 

יודגש כי המנשר לא פורסם בחשבון הטוויטר הרשמי של הארגון או בפורומים הג'יהאדיסטיים בהם הוא נוהג להפיץ את פרסומיו. בלא להתייחס לתוכן המנשר, כתב הארגון בחשבון הטוויטר הרשמי שלו: "המנשר המיוחס לנו המופץ בתקשורת בנוגע להכרזת הארגון על שבועת אמונים לח'ליפה של המוסלמים אינו שייך לנו."[2] עם זאת, תוכן המנשר תואם את הערכת ממרי על הידוק הקשרים בין אנצאר בית אל-מקדס למדינה האסלאמית.


מנשר שבועת האמונים למדינה האסלאמית


 

להלן נוסח המנשר:

"הו אחים מאמינים, אללה יתעלה הורה לנו לצעוד בדרכו הישרה ולאחוז בחבל [שהוא מושיט], לאחד את מאמצינו וכוחותינו ולמנוע פילוג, כדי שאומתנו לא תאבד וכל מה שקרוע ייקרע עוד יותר. כמה סבלו המוסלמים מאז שסטו מדרכו של אדון הנביאים ומנהיג המפוארים, מוחמד בן עבדאללה... ומאז שהתרחקו מדרכם של קדמונינו הצדיקים... הם הפכו טרף קל לצלבנים, לכופרים וליהודים אחרי ששלטו בחלקים רחבים מהעולם וכבשו ארצות תחת דגל 'אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד שליח אללה,' והפיצו את אור האסלאם כדי שיאיר את דרכם של עמים רבים שחיו לפני כן באפלה.

 

בחסדיו יתעלה זימן אללה למוסלמים בימינו אלה הזדמנות שאיש אינו רשאי להתעלם ממנה, או לנקוט עמדה הססנית כלפיה מבלי לנקוף אצבע. [מדובר] בהקמת המדינה האסלאמית ובראשה מפקד המאמינים אבו בכר אל-קורשי [בן שבט קורייש] אל-חוסייני [מיוחס לחוסיין], ישמרהו אללה ויעניק לו ניצחון על אויבי האסלאם והמוסלמים: הצלבנים, החילונים, האתיאיסטים, הצבועים, המורתדין [מוסלמים שכפרו באסלאם] ובני בריתם.

[חכם הדת] שיח' אל-אסלאם אחמד אבן תימיה, ירחם עליו אללה, אמר: 'יש לדעת שהנהגת בני האדם היא מחובות הדת הגדולות ביותר. יתרה מזאת, אין קיום לדת או לעולם הזה אלא באמצעותה. טובת בני האדם לא תושג אלא בהתאגדותם יחד לקבוצה, ובהתאגדותם הכרחי שיהיה להם ראש.'

 

היום, לאחר ששמנו מבטחנו באללה והתפללנו לחסדיו, החלטנו להישבע אמונים למפקד המאמינים אבו בכר אל-בגדאדי אל-קורשי אל-חוסייני, הח'ליפה של המוסלמים כולם – בעיראק ובסוריה וביתר ארצות המוסלמים.

 

אנו מאיצים באחינו שבמצרים, עזה, לוב ויתר ארצות צפון אפריקה והמזרח התיכון לשים את מבטחם באללה וללכת בעקבותינו ולהישבע אמונים למפקד המאמינים ישמרהו אללה כדי שנוכל לאחד את המוסלמים ולהפוך את דבר אללה לעליון  ולהרים את דגל 'אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד שליח אללה' למעלה, כך שיתנופף בכל רחבי תבל...

 

אנו נשבעים בפני אללה שאנו נמשיך בג'יהאד שלנו כנגד כוחות הכפירה [כוחות הביטחון המצריים] וכנגד היהודים עד שאללה ייתן לנו ניצחון עליהם, ינקום את החללים והקרבנות שלנו, ויחזיר את הארצות לבעליהן...

הנה אנו מפיצים בפומבי את נוסח שבועת האמונים שלנו למען יידעו קרובים ורחוקים את עמדתנו וינהגו כמונו, ובכך יחזקו את כוחם של המוסלמים:

 

מפקדנו, המג'אהד אבו בכר אל-בגדאדי אל-קורשי אל-חוסייני:

אנו, המג'אהדין של אנצאר בית אל-מקדס, נשבעים לך אמונים כמפקד המאמינים והמג'אהדין כולם במדינה האסלאמית וכח'ליפה של המוסלמים כל עוד אתה צועד בדרך הספר של אללה והסונה של נביאו ובדרכם של קדמונינו הצדיקים. אנו נשבעים לשמוע ולציית לך מרצון או שלא מרצון, ושלא נחלוק על פקודותיך. לא ניתן לאיש לדרוש מה שאין זכותו לדרוש לאחר שנשבענו לך אמונים.

 

אנו מדגישים ששבועת האמונים לך היא שבועת אמונים חוקית שנערכה לאחר שגדולי חכמי הדת והמג'אהדין שלנו הסכימו עליה, ואין לאיש זכוצת לבטל או להשעות אותה עד שאללה יעניק לנו בחסדו ניצחון גלוי ויביס את אויביו ואויבי האסלאם והמולסמים ויגאל את ארצות המוסלמים מטפרי  הכפירה והתעייה..."

 

תחילת הדרך – השתייכות לא-רשמית לאל-קאעדה

ראשית פעילותו של ארגון אנצאר בית אל-מקדס בתחילת 2011. עם הפלת משטר מבארכ נמלטו מהכלא המצרי פעילים מארגון אל-תוחיד ואל-ג'יהאד, שביצע פיגועים גדולים בסיני בעשור הקודם, תוך שהם מנצלים את הריק השלטוני והביטחוני שנוצר בחצי האי כדי להתבסס בו, בעיקר בצפון, במשולש רפיח – שיח' זויד – אל-עריש. הם חברו לגורמים סלפים קיצוניים מרחבי מצרים שהגיעו אף הם לסיני בעקבות מהפכת ינואר ולגורמים תכפיריים ששכנו זה מכבר בחצי האי. הארגון נעזר ונתמך בידי גורמים ג'יהאדיסטיים מעזה, שסיפקו לאנשיו אימונים והכשרה, והצטייד בנשק שזרם מלוב וממקומות אחרים.[3]

 

שמו של הארגון מעיד, לכאורה, על התרכזות בישראל ואכן בתקופה הראשונה לפעילותו הוא הדגיש בפרסומיו אך ורק פעולות שכוונו נגד מטרות ישראליות. אולם לאחר הפלת שלטון מורסי ביוני 2013, פתח הארגון במלחמה גלויה וכוללת נגד כוחות הביטחון ומוסדות השלטון המצריים.[4]

 

במאי 2014 פרסם הארגון את עיקרי מצעו התיאולוגי והאידיאולוגיו, הכולל את ההנמקות הדתיות לג'יהאד שהוא מנהל כנגד השליטים והמשטרים שאינם עומדים בדרישות האסלאם, אשר תואמות את השקפת העולם הסלפית הקיצונית של ארגוני הג'יהאד העולמי. במצע מוצגים "היהודים, הנוצרים, הפוליתאיסטים והמרתדין [המוסלמים שכפרו בדתם], הרואפד [כינוי גנאי לשיעים] והמושחתים" כאויבים שחובה ללחום ג'יהאד כנגדם. הדמוקרטיה נשללת מכל וכל כאמצעי לביסוס הדת [רמז לנכונות האחים המוסלמים או זרמים סלפים מתונים להשתתף בפוליטיקה הפרלמנטרית].[5]

 

בכמה הזדמנויות לאחר סילוקו של חוסני מבארכ מהשלטון במצרים פנה מנהיג אל-קאעדה אל-זואהירי ישירות לפעילי הג'יהאד העולמי בסיני ודחק בהם לפגוע במטרות ישראליות ומערביות. ואכן, בפרסומים הראשונים של הארגון בלטו המחוות למנהיגי אל-קאעדה אימן אל-זואהירי ואוסמה בן לאדן. הסרטים שפרסם הארגון יצרו את הרושם שהתקפותיהם החוזרות והנשנות על צינור הגז ממצרים לסיני נעשו בהיענות לקריאתו של אל-זואהירי.

 

פעילי אנצאר בית אל-מקדס נערכים להתקפה על צינור גז בסיני


 

כך לדוגמה, ביולי 2012 פרסם ארגון אנצאר בית אל-מקדס סרט שבו נטל אחריות לסדרת פיצוצים של הצינורות שהובילו גז טבעי ממצרים לישראל. על רקע צילומי ההכנות לפיגועים ותיעוד הפיצוצים עצמם הושמעו דברי מנהיג אל-קאעדה אימן אל-ט'ואהרי, מעודד את הג'יהאדיסטים בסיני ומצרים לפגוע בצינור הגז, באופן ממנו השתמע שאנצאר בית אל-מקדס פעלו בהשראתו ובהכוונתו.[6]

 

סרט של אנצאר בית אל-מקדס מצטט אתי "השיח' אימן אל-ט'ואהרי, ישמרהו אללה"


 

אנצאר בית אל-מקדס משבח את המדינה האסלאמית

מאז ההתנערות הפומבית של ראשי המדינה האסלאמית מאל-קאעדה, רבו הסימנים לכך שאנצאר בית אל-מקדס הולך ומתקרב לאבו בכר אל-בגדאדי ונותן לו את נאמנותו. בנאומים ובמסרים של הארגון בלטו דברי שבח למדינה האסלאמית, וחדלו האזכורים של מנהיגי לאל-קאעדה.

 

כך ניסח זאת אחד ההוגים האסלאמיסטים הבולטים במצרים, נאגח אבראהים, "בראשית דרכו הארגון היה שייך לאל-קאעדה ונאמן לדוקטור אימן אל-ט'ואהרי. אולם הוא נטש את ההשתייכות הזאת וקפץ מן הספינה של [אל-קאעדה] שסבלה מריקבון כדי לעלות לאנייה הגדולה יותר, שהיא דאעש [המדינה האסלאמית] שהכריזה רשמית על הח'ליפות."[7]

 

כמה חודשים לאחר ההכרזה של אל-בגדאדי על התפשטות לסוריה, ב20 ביולי 2014, דיווחו תומכים של המדינה האסלאמית כי אנצאר בית אל-מקדס שינה את נאמנותו: "אנו מבשרים לכם כי המג'אהדין בסיני נשבעו אמונים למדינה האסלאמית, יפאר אותה אללה."

 


 

פעיל מצרי בג'בהת אל-נוצרה, אבו עובידה אל-מצרי, רמז לכך שאנצאר בית אל-מקדס קיבל תשלום עבור שינוי הנאמנות. כך כתב בחשבון הטוויטר שלו: "בחסדי אללה, נכשלה תכניתם [של אנשי המדינה האסלאמית] לקנות שבועות נאמנות בפקיסטן, סומליה ובקווקז. הם הצליחו בלוב ובסיני."[8]

 


 

הד לדברים ניתן בהצהרות רשמיות של בכירי אנצאר בית אל-מקדס. בקלטת שפרסם שיבח בכר באנצאר בית אל-מקדס, אבו אוסמה אל-מצרי, את המדינה האסלאמית באמרו: "לאחינו לוחמי הג'יהאד בסוריה, ובראשם המדינה האסלאמית בעיראק וסוריה: היו איתנים והחזיקו מעמד. חי אללה אתם אוחזים באמת הגלויה, ואללה יתן לכם ניצחון גם אם זה ייקח זמן. ניפגש בירושלים, ברצון אללה."[9]

 

צילום מסך מהסרט "הילחמו בהם עד שלא תהיה פתנה". בכיתוב:

ציטוטים  מפי דובר המדינה האסלאמית אבו מוחמד אל-עדנאני ותמונתו


 

בדרשה שנשא לרגל עיד אל-פטר התפלל אל-מצרי להצלחת המדינה האסלאמית: "אללה, הענק ניצחון לאחינו במדינה האסלאמית. אללה, כבוש להם את בגדאד, כבוש להם את שאר הארצות, וכבוש להם את לבבות המאמינים, הו אדון העולמים."[10]

 

בד בבד, בסרטים שהפיק הארגון, הוחלפו המחוות והאזכורים לאל-זואהירי ובן לאדן בציטוטים של אבו מצעב אל-זרקאווי, ובציטוטים מנאומיו של אבו מוחמד אל-עדנאני, דובר המדינה האסלאמית.

 

יצוין כי אנצאר בית אל-מקדס הודה בעבר שפעילים מטעמו יצאו לסוריה ואף נהרגו בלחימה שם. לפי נאגח אבראהים, הארגון ניהל מחנות אימונים רבי משתתפים בסיני ששני שליש מבוגריהם יצאו לסוריה. ניתן לשער שחלקם חזרו לסיני עם הניסיון שרכשו שם.[11]

 

תמיכה באנצאר בית אל-מקדס מן המדינה האסלאמית

המדינה האסלאמית מצדה שיגרה דברי תמיכה ועידוד לאנצאר בית אל-מקדס בכמה הזדמנויות, כשמנהיגה אף איזכר במרומז את הארגון בנאומו הראשון לאחר הכתרתו כ"ח'ליף". בנאום זה הוא גינה את מה שהוא רואה כצביעות בהבנה המערבית של המושג טרור, בהזכירו פשעים הנעשים כנגד מוסלמים במקומות שונים ברחבי העולם. לדבריו, "הטרור [לפי ההבנה המערבית] אינו כולל את שריפת המסגדים במצרים, את הרס בתי המוסלמים שם, את אונס הנשים הצנועות, ואת דיכוי המג'אהדין בחצי האי סיני ובמקומות אחרים."[12]

אבו אוסמה אל-מצרי, בכיר באנצאר בית אל-מקדס, נושא דרשה לפעילי הארגון


 

דובר המדינה האסלאמית, אבו מוחמד אל-עדנאני, פנה לפעילי אנצאר בית אל-מקדס בקלטת שפורסמה בתגובה לפתיחת המערכה הבינלאומית כנגד ארגונו, וחיזק את ידיהם: "לפני סיום, לא נשכח לשבח את אחינו לוחמי הג'יהאד בסיני הגאה. התקווה התפשטה במצרים, הבשורה נגלתה במצרים בפעולותיהם המבורכות נגד שומרי היהודים, חיילי אל-סיסי, הפרעה החדש. זאת הדרך הנכונה, המשיכו בה. יברך אללה אתכם, הפיצו אותם לכל רוח איפה שתשיגום. טימנו להם מלכודות בדרכים, תיקפו את המפקדות, תקפו אותם בבתיהם, עירפו את ראשיהם. אל תיתנו להם לחיות בביטחון. צודו אותם היכן שיהיו. היפכו את עולמם לפחד וגיהינום. הוציאו את ילדיהם ופוצצו את בתיהם. אל תאמרו שזוהי 'פתנה', ה'פתנה' היא בכך שאנשי השבט שלהם מגנים עליהם ואינם מתנערים מהם."[13]

 

נוסף על כך פרסמה המדינה האסלאמית סרטים שהוקדשו ללוחמי הג'יהאד בסיני ובמצרים, שבהם היא דרבנה אותם להמשיך בג'יהאד ולהכות בשלטון המצרי.

 

ב6.12.2013 פרסמה המדינה האסלאמית בעיראק וסוריה סרט ושמו "מסר לאנשי סיני ומצרים" ובו פנייה ל"מג'אהדין בסיני". אחד מחברי הארגון, שהוצג כדיין בבית המשפט השרעי בחלב, אמר: "אני אומר לאחיי לוחמי הג'יהאד בסיני: החזיקו מעמד בדת אללה. דעו שאתם אוחזים באמת. הברירה בידכם – או שתחיו בכבוד תחת מרות אללה, בג'יהאד למען אללה, או שתמותו כשהידים ותזכו בניצחון מאת אללה ובשביעות רצונו [מכם].... אנו אומרים להם: הג'יהאד הוא הדרך לביסוס דת אללה, וזה מה שאללה בחר לנביאו ולנביאים שלפניו... אני מודיע לכם שאללה אתכם, בראש ובראשונה, וגם אחיכם [במדינה האסלאמית] אתכם, בלבנו ובאנשינו, ובמה שנוכל לספק לכם. אנו ואתם משתפים פעולה בביסוס דת אללה. חי אללה, אזרחויות או גבולות לא יפרידו בינינו. אדרבא, הדת מאחדת בינינו... אנו אתכם בלב ובנפש, בלבנו, בפעולותינו ובנכסינו."

עריפות ראשים

אחד מסימני ההיכר הבולטים של פעילות המדינה האסלאמית הוא ההוצאות להורג בשחיטה ובעריפת ראש של אויביה. פעילי אנצאר בית אל-מקדס מרבים גם הם לנקוט שיטה זאת, ואף לפרסם את מעשיהם בסרטים המופצים באינטרנט. לאחרונה פרסם הארגון כמה סרטים בהם תיעד את הוצאתם להורג בעריפת ראש של תושבי סיני שהואשמו על-ידו בריגול עבור ישראל.[14] עם זאת יש לציין שעוד ב 2012, לפני שהתופעה נעשתה נפוצה בסוריה, הוציאו אנשי הארגון להורג בעריפת ראש אדם שהואשם בריגול למען ישראל.[15] יתכן אפוא שאין כאן חיקוי של המדינה האסלאמית ושהארגון אימץ את השיטה מיוזמתו.* ר. גרין חוקר את נושא הג'יהאד העולמי במכון ממרי
[1] ו Almogaz.com; Alplatformmedia.com, 3.11.2014.

[2]ו Twitter.com/3Ansar_B_Almqds, 4.11.2014. מנהלי הפורום הג'יהאדיסטי אל-מנבר אל-אעלאמי אל-ג'יהאדי הסירו את המנשר לאחר שאחד החברים פרסם אותו.

[3] אל-וטן (מצרים), 28.10.2014.

[4] ראו אתרmemrijttm.org  

[5] אל-פדאא, 8.5.2014.

[6] שמוח' אל-אסלאם, 24.7.2014.

[7] אל-וטן (מצרים), 28.10.2014.

[8]ו Twitter.com/abuabeida, 22.10.2014.

[9] שמוח' אל-אסלאם, 25.1.2014.

[10] אל-פדאא, 31.7.2014.

[11] ראו אתר.memrijttm.org   

[12]  ראו אתר memrijttm.org

[13] ראו אתרmemrijttm.org   

[14] ראו אתר memrijttm.org In

תגיות