המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
יומון סעודי: אל-קאעדה מסלף את תדמית האסלאם, יש להכריעו
8/8/2013


יומון סעודי: אל-קאעדה המסלף את תדמית האסלאם, יש להכריעו

 

בעקבות התראות הטרור שפרסמה ארה"ב בשבוע האחרון, ואשר הובילו לסגירת כ-20 משגרירויותיה במזה"ת ולפרסום אזהרת מסע לאזרחיה מפני אפשרות של התקפת טרור במזה"ת ובמיוחד בתימן, קרא היומון הסעודי הממסדי אל-מדינה לנקוט יד קשה כלפי ארגון אל-קאעדה בתימן ולהכריעו.  

המאמר גינה בחריפות את פעולות הטרור שמבצע אל-קאעדה וטען כי הן מהוות "פשע חמור וחטא שלא יכופר" ויוצרות תדמית מעוותת וטרוריסטית לדת האסלאם.

 

להלן תרגום חלקים מן המאמר[1]:

 

"פעולות הטרור שמבצעים ארגון אל-קאעדה ותומכיו ברחבי העולם הערבי והאסלאמי אינו מקובלות. אין להן שום קשר לדתנו המונותיאיסטית ולהוראותיה הסובלניות הקוראות לשמור על דמם של המוסלמים וזולתם, על נשמותיהם ועל רכושם ולא לטבול בדמם של בני האדם, היות שהדבר נחשב לפשע חמור ולחטא ללא כפרה.

 

ואולם ארגון אל-קאעדה וזרועות הטרור שלו מבצעים בכל יום פיצוצים, מכינים מעשי טבח ומבצעים פעולות אלימות. אלה אינן קשורות להתמודד עם ההתקפות נגד האסלאם והן רק יוצרות תדמית מסולפת, טרוריסטית, לדת [האסלאם שהיא דת] של צדק, סובלנות, מתינות וגישור.

 

אל-קאעדה במגמתו [הטרוריסטית] הזו קושר קשרים עם פלגים אחרים שמפיצים את הרעל שלו בקרב החברות שלנו ומשווקים רעיונות מטעים ומלאי טומאה. [פלגים אלה] שואפים לקדם אג'נדה טרוריסטית שאין לה כל קשר לדת והם מאמצים רעיונות ומגמות של גורמים זרים מפוקפקים, וזה דבר שאינו מקובל.

 

יש לשים לב לכך שאל-קאעדה מנסה כעת לערער את היציבות בתימן, לשבש את [תהליך] העברת [השלטון] בדרכי שלום ו[למנוע] מתושבי תימן להגיע לחוף מבטחים באמצעות שולחן הדיאלוג הלאומי, שבו משתתפים כל הקבוצות הפוליטיות וכל מרכיבי החברה. היות שדבר זה יוציא את [ארגון] אל-קאעדה ואת תומכיו לעולמי עד מ[מסגרת] המדינה התימנית, החלו ארגון [אל-קאעדה] ותאיו הרדומים לנסות לפגוע בביטחון תימן וביציבותה ובניסיונות למלכד את תכנית התקומה שלה באמצעות [ביצוע] פיצוצים... שעל פי כל הקריטריונים מהווים טרור שיש להיאבק בו ולשבור אותו בכוח.

 

אנו סומכים על ההבנה של העם התימני והנהגתו המקומית. ואנו רואים בהם כמי שמוכנים לכל מצב חירום, בין אם בחופשת החג או בזמנים אחרים, [ומוכנים] לסכל את האיומים של הטרור ושל מי שנשען עליו ככלי להעברת הרעיונות והתפיסות המפוקפקות שלו.

 

אנו סומכים על היכולת של תימן, כהנהגה וכעם, לתת מכות מנע לאל-קאעדה, ולהכריע את [הארגון] בכל סוגי הנשק ולקבור את הקרימינליות שלו ואת נטייתו לרצח ולאלימות ואת ניסיונו לכפות את המודל הקטלני שלו על תימן. דבר זה – אסור שיקרה והוא לחלוטין לא מתקבל על הדעת."

 [1]  אל-מדינה (סעודיה), 7.8.2013