המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
דו"ח מיוחד: התגברות המתיחות באגן הנילוס (באנגלית)
12/6/2013
                                

Rising Tensions Over The Nile River Basin

תגיות