המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
קריאה לערבים והמוסלמים החיים ברוסיה לצאת נגד פוטין
21/8/2012

 

אופוזיציונר סורי: לגייס את הערבים והמוסלמים החיים ברוסיה נגד פוטין

 

במאמר באתר האופוזיציה הסורית "סוריון" טען פעיל האופוזיציה אוסאמה אל-מלוחי, כי כדי לסייע למהפכה בסוריה, על חברי האופוזיציה להפסיק להתחנף לממשל הרוסי ולהתחיל ללחוץ עליו מתוך רוסיה, כדי שישנה את עמדתו בנושא הסורי. כדי להשיג מטרה זו, קרא אל-מלוחי לגייס ולהפעיל את העמים המוסלמים החיים ברוסיה, את הפזורות הערביות והמוסלמיות שבתוכה ואת הסורים הנמצאים בה ולחזק את האופוזיציה הפנימית לפוטין על-ידי חשיפת מעשי השחיתות שלו.

 

להלן תרגום קטעים מן המאמר.[1]

 

"בלי יוזמה פוליטית שקולה, בלי פעילות אקטיבית ויוזמת ובלי מאמץ מרוכז ולוחץ, אלה שלוקחים מונופול על האופוזיציה הסורית, על הפעילות הפוליטית האופוזיציונרית ועל כסף התרומות והסיוע, ימשיכו לקחת מונופול ולא לעשות את הנדרש מהם... כן, יש משהו שעליכם [אנשי האופוזיציה הסורית] לעשות פרט למה שאתם [כבר עושים], מתוך מחשבה שהוא המאמץ המרבי שלכם.

 

זה לא נקרא 'מאמץ מרבי' כאשר אתם מבקרים ברוסיה פעם אחר פעם, מחלים בכניעות את פני הממשל שלה, ששותף מן היסוד למשטר הרוצחים, ומתארים בחנופה את אנשי הממשלה הרוסי הנהנים מטובות הנאה כידידים, בעודם מקבלים את פניכם ברמה הנמוכה ביותר לפרוטוקול. זאת בעוד אינכם מוחים [על כך] ויתרה מכך, אינכם חשים השפלה, מכיוון שנראה כי אינכם זוכרים את כוחו של העם הסורי האדיר שייפה את כוחכם. מי שהעם הסורי המתקומם האדיר מייפה את כוחו, ראוי שירגיש רק כוח אדיר ויוקרה גדולה ויתנהג בצורה הולמת – לא הולמת אותו אלא את מי שהוא מייצג – העם הסורי האדיר, האמיץ והגיבור.

 

אם אלה שלקחו מונופול על האופוזיציה היו יודעים את ממדי המהפכה ואת מידת כוחו של עמם ואת פריסתו [הדמוגרפית], הם היו פועלים מן ההתחלה כדי ללחוץ על רוסיה, מתוכה. כן, הם היו צריכים, ועדיין צריכים, ללחוץ על רוסיה מתוכה.

 

יותר מעשרים אחוזים מתושבי רוסיה הם מוסלמים, המהווים רוב ביותר מארבע עשרה רפובליקות בתוך הפדרציה הרוסית, ועל כברת ארץ גיאוגרפית שהיא יותר מחצי משטחה של רוסיה. האזורים שלהם חיוניים ומלאים במשאבים. הם אינם נפחדים ומשותקים כפי שהיו בימי הסובייטים, אלא הם נכספים היום לחירות, מציגים באומץ את דרישותיהם וכמהים לשמור על קשר עם אחיהם הערבים המוסלמים. אדרבה – הם משתוקקים לעזור לאחיהם המורדים בסוריה. הם שלחו לנו מסרים ואיחולים רבים שעמנו ינצח את בשאר, ורבים התנצלו על עמדת הקרמלין והיו רוצים להיות עמנו בשטח נגד בשאר המרצח. חלק דרש במפגיע, וממשיך לדרוש, שיגידו לו מה לעשות [למען המהפכה].

 

לחלק מהם הזכרנו קרובים סורים, ונזכרנו במשפחות שלמות [ממוצא רוסי] בכל מחוזות סוריה: משפחות צ'רקסיות וצ'צ'ניות, משפחות מבית דאגסטני, ואחד מהם הפתיע אותי כשאמר שיש משפחות סוריות אחרות שמוצאן מאינגושטיה, בשקיריה, טטרסטן וצ'ובשיה, שכולן רפובליקות מוסלמיות בתוך הפדרציה הרוסית.

 

אם אלה שלקחו מונופול על האופוזיציה היו מכינים צוותי עבודה... וחודרים לעמים המוסלמיים ברוסיה ומציתים בתוכם התלהבות לאמת ולעזרה ומשתמשים לשם כך בכל האמצעים, היינו שומעים על הפגנות רבות של העמים האלה בדרישה לסייע לנו, והלחץ שלהם היה גדל עם הכפלת מאמצינו לגייסם, עד שהיה נוצר לחץ חזק על ממשל הקרמלין.

 

יש לנו סורים ברוסיה שמספרם כמה עשרות אלפים. יש לנו מאות אלפים מבני הפזורות הערביות והאסלאמיות ברוסיה. מעל כל זה, יש לנו רוסים שמזדהים איתנו ושמספרם יגדל אם נפעל ליידע אותם [לגבי המצב].

 

יש לנו אופוזיציונרים רבים לפוטין שנכפיל את מספרם אם נחשוף בפניהם אינדיקציות רבות לשחיתות גדולה ומחפירה שפוטין ומי שאיתו הרוויחו בה, בזכות קשריהם למשטר אסד, מיליוני דולרים מכספרי השוחד, התיווך והספסרות הפוליטית.

 

יש לנו [אנשים] רבים, וללא ספק נצליח אם ניזכר בשמו של אללה הנערץ שאותו מרוממים המורדים הסורים ובכוח של עמנו האדיר שאותו אנו מייצגים, ואם נדע מהם ממדי מהפכתנו האדירה, שמאות שנים לא הייתה מהפכה כמותה..."[1]ו www.sooryoon.net, 26.7.2012