המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בעל טור סעודי: נחוץ ג'יהאד בונה ולא ג'יהאד מחריב
8/1/2010

 

בעל טור סעודי: נחוץ ג'יהאד בונה ולא ג'יהאד מחריב

 

במאמר "אנו לוחמי הג'יהאד למען אללה" שפורסם ביומון הסעודי היוצא לאור בלונדון, אל-שרק אל-אוסט,  קורא השיח' והמטיף הסעודי, עאא'ד אל-קרני, להתרחק מג'יהאד של תוקפנות, הרס ושפיכות דמים, ולדבוק בג'יהאד של בנייה, פיתוח, סיוע והפצת ידע. לדבריו, רק חכמי הדת וההלכה יכולים להכריז על ג'יהאד, ואין להפקירו בידי צעירים תמימים הנתונים במשבר.

להלן תרגום המאמר.

 

"אם הג'יהאד למען אללה הוא הנפת הדגל של אמונת הייחוד, השלטת השריעה, שירות האמת, הגנה על ארצות המולדת, שמירה על הערכים ובניית הארץ – אז אנחנו לוחמי הג'יהאד למען אללה. אם הג'יהאד למען אללה הוא הגנה על האמונה, המאבק למען חיים מכובדים ולמען ביסוס עמודי הצדק, השלום, הביטחון והאמונה – אז אנחנו לוחמי הג'יהאד למען אללה. אם הג'יהאד למען אללה הוא הפצת הידע המועיל, בניית הבניינים הרמים של האוניברסיטאות, בניית שתי ערי הקודש [מכה ומדינה], הוקרת ספר הקוראן, הדפסתו, הפצתו וקידושו, לימוד הסונה של שליח אללה, עזרה לעשוק ולמקופח, הגנה על החלש, רחמים על המסכן, הענקת לימודים לחסרי הידע – אז אנחנו לוחמי הג'יהאד למען אללה. אם הג'יהאד למען אללה הוא הגנה על הדת והמולדת, איחוד האנשים והכוחות, זניחת הפירוד, מאבק בקנאות השבטית הג'אהלית ובטענות הגזעניות, מאבק בכפירה, בסטייה מהדת, באמונות התפלות, בכישוף ובאחיזת העיניים – אז אנחנו לוחמי הג'יהאד למען אללה.

 

[אולם] אם הג'יהאד הוא החרבת ארצות המולדת, הרס הבנייה, פיצוץ נכסים ובניינים, שיבוש הצמיחה, הפחדת אנשים שלווים, הרג בעלי הברית [הלא-מוסלמים], בגידה [בלא-מוסלמים] שהובטחה להם הגנה, הרג נפשות מוגנות [ע"פ השריעה], גניבת רכוש מכובד [השייך לבעליו], מירור החיים והעכרת אוויר האומה – אז אנחנו מבקשים מאללה להתנער מהג'יהאד הזה. אם הג'יהאד הוא נשיאת נשק כנגד החברה, הפרה של הסכמת הכלל, חשיפה לסכנה של נפשות החפים מפשע, הלא-חמושים והילדים, הפצת תוהו ובוהו ושנאה, פריקת עול, אי-ציות להורים, התנכרות לקרובי המשפחה, הסבת נזק למוסלמים ופגיעה [בלא-מוסלמים] שיש [עימם] חוזה - אז אנחנו מבקשים מאללה להתנער מהג'יהאד הזה. אם הג'יהאד הוא כיעור דמותו של האסלאם, הרחקת האנשים מלהצטרף אליו, כיעור מעלותיו הטובות בעיני אויביו, מתן אמתלה ליריבים להטיל בו דופי, מתן הזדמנות למעשים ילדותיים ופזיזים לפלוש לארצות האסלאם ולפגוע בדברים שאין לפגוע בהם ולזלזל בעקרונות הקדושים ולהשפיל את בני ארצות אלו - אז אנחנו מבקשים מאללה להתנער מהג'יהאד הזה.

 

הג'יהאד למען אללה הוא פולחן מקודש, מבין הפולחנים הנשגבים ביותר ומבין המעשים הטובים והיפים ביותר. זאת משום שהוא [מספק] הגנה לאמונה ולמולדת, ושמירה על בשורת האסלאם, על המעלה הטובה [שניחן בה] ועל ההישגים [שאליהם הגיע]. כל אומות העולם [לחמו מלחמת] ג'יהאד ונאבקו, בין אם בדרך אלוהית ובין אם בדרך ארצית, כל מדינות העולם נאבקות כדי לשמור על קיומן ועל רכושן, כל העמים יחרפו נפשם אם ינסו לפגוע בעקרונותיהם ובארצות המולדת שלהם; אבל הג'יהאד המכובד והמרומם ביותר הוא הג'יהאד למען אללה, והג'יהאד למען אללה הוא אינו בקשת המוות בלבד אלא בקשת חיים של כבוד, משום שהחיים למען אללה יפים יותר מהמוות למען אללה. החיים למען אללה הם אמונה וידע, עבודה ורווח, ידיעה ותועלת, המצאה וייצור, ובחיים למען אללה ישנה עבדות לריבון הארץ והשמיים, קבלת ידע מחכמי הדת, אספקת מזון ותרופות, מאמץ לחשוף מצוקות וסילוקן, עזרה לעניים ועמידה לצד האומללים. חכם הדת, האמיר, השר, הרופא, המהנדס, המרצה, החייל והאיכר – כולם לוחמי ג'יהאד למען אללה... המאמץ להרוויח רווח מכובד ולספק פרנסה לאנשים, לקיחת האחריות על האלמנה, המסכן והיתום, בניית מסגדים וחפירת בארות, הזנת הרעב וטיפול בחולה – הם הג'יהאד למען אללה.

 

באנו כאומה הטובה ביותר שמטרתה להביא אושר לבני האדם ולא כדי להפוך אותם לאומללים, למען חייהם ולא למען מותם, כדי להרגיעם ולא כדי לעייפם, כדי להבטיח להם ביטחון ולא כדי להפחידם, כדי להדריכם בדרך הישר ולא כדי לעורר בליבם סלידה; כמו שאמר שליח אללה: 'הביאו בשורות טובות ואל תעוררו סלידה, הקלו ואל תקשו.'

 

הוי המוסלמים: היזהרו מלהבין את הג'יהאד למען אללה כתוקפנות כלפי אחרים, כתשוקה להרוג אנשים, נשיאת נשק ללא ידע, ללא הבנה, ללא תבונה וללא חוכמה. הג'יהאד למען אללה הוא דבר שמחליטים עליו חכמי הדת הבקיאים וחכמי ההלכה המלומדים. אין מפקירים אותו לכל צעיר המבקש ידע ולכל בחור תמים ונער הנמצא במשבר; הכי טוב [שצעירים] אלה יתמסרו לבקשת ידע ולהשגת מחיה מכובדת, אפילו במכירת עצים ופחם, ברעיית צאן, בנהיגה במשאיות, בתפירה ובנגרות, וחי אללה – אלה הם מקצועות מכובדים הרבה יותר משפיכות דמים אסורים, מהרג נפשות מוגנות ומהפחדת אנשים שלווים ובעלי ברית.[1]

 [1] אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 1.12.2009