המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אתר "אל-קאעדה" מצדיק את הפיגועים בריאד
5/9/2003

 

אתר "אל-קאעדה" מצדיק את הפיגועים בריאד, לאחר חידוש פעילותו

                                                                 (5.9.2003)

 

אתר האינטרנט של "אל-קאעדה" – שבראשית דרכו נקרא "אל-נדאא" ואח"כ שינה את שמו וכתובתו מדי כמה ימים כדי להימנע מפגיעה – נעלם מהרשת בחודשים האחרונים, בעקבות חיסול מנהל האתר, השיח' יוסף אל-עיירי, בראשית יוני 2003, בסעודיה.

 

כעת, שב האתר לפעול בכתובת http://www.faroq.org/news/. באתר מופיעים כמה פרסומים של "מרכז המחקרים האסלאמיים", שהוא שמו הרשמי של אתר אל-קאעדה החדש. בין היתר מתפרסם ספר שכותרתו "הפשיטה של ה-11 ברביע אל-אוול – פעולת מזרח ריאד ומלחמתנו נגד אמריקה וסוכניה".

בפתיח לספר נכתב בין היתר ש"הפשיטה של ה-11 ברביע אל-אוול, 1424... אינה אלא יריית הפתיחה, ברצות אללה, והמוג'אהדין נזקקו לגילוי הדעת המפורט הזה כדי להציג את הסיבות לפעולת הג'יהאד בחצי האי ערב וכדי להסיר כמה מן הבעיות ההלכתיות והצבאיות בעניינה".

 

הספר כולל ארבעה פרקים:

 

פרק 1: המציאות בעולם האסלאמי

"...ארצות המוסלמים נתונות כיום לקולוניאליזם ישיר או מוסווה. המאה שעברה היתה המאה של הקולוניאליזם הישיר בארצות המוסלמים... בסוף עידן הקולוניאליזם, המדינות הקולוניאליסטיות כבר לא היו מסוגלות לסבול את המכות הכואבות שהן ספגו מידי המוג'אהדין... בנקודה זו התערבה הציונות והטביעה את חותמה על הקולוניאליזם באופן שיגן על האינטרסים של הקולוניאליסטים ויציל אותם מן התסבוכת בה מצאו את עצמם. היא הסוותה את הקולוניאליזם בצורה נאיבית ביותר... היא לא שינתה את מזימותיו של הקולוניאליזם, אלא את הדמויות המובילות את מהלכו: למה שלא ניענה לרצון אנשי ה'התנגדות' ונחליף את בעלי העיניים הכחולות והשיער הבלונדיני באנשים בני עמנו, המדברים בשפתנו, ועוטים עור של כבש על לב של זאב? מדוע שלא נחליף את השם ג'ון או נפוליון בשם מחמד, אנור, או עבד אל-עזיז?...

 

משטר [מהסוג של] 'כרזאי' הוא המשטר הקיים באופן רשמי בכל ארצות המוסלמים. דרכו של כרזאי היא הדרך בה מוכתרים כל השליטים... הלגיטימיות של כל אחד מה'כרזאים' האלה אינה שונה במאום מזו של אחיו... השליטים של ארץ שני המקומות הקדושים [סעודיה] אינם שונים בדבר מהאחרים...

 

השולטת האמיתית היא אמריקה הצלבנית; הכפיפות של אותם שליטים [לאמריקה] אינה שונה מכפיפותם של שליטי מחוז למלך או לנשיא של ארצם... מי שלוחם בהם, לוחם למעשה במי שהעניק להם את הסמכות והשליט אותם על המוסלמים...

 

חזותיהם של היהודים – קללותיו של אללה עליהם – מלאו יהירותו שאינה קיימת אצל זולתם, ולכן הם לא הסתפקו בסוג הקולוניאליזם המוסווה, שמספק את המדינות הצלבניות. כמו כן, הכיבוש שלהם של פלסטין המוסלמית נובע מאמונה שהם אינם יכולים לוותר עליה, אחרת יהיו משומדים מיהדותם, בדיוק כפי ששליטי הערבים השתמדו מהאסלאם אליו הם משתייכים...

 

סוגיית פלסטין [לאמיתו של דבר] הסוגייה של העולם האסלאמי... אבל התקשורת הציונית והתקשורת משתפת הפעולה פעלה לניטרול המוסלמים שאינם ערבים על ידי כך שהיא כינתה אותה 'הסוגיה של הערבים'. לשינון [כינוי זה] יש השפעה רבה על עיוות התודעה ומחיקת העובדות, וכך יצא כל מוסלמי שאינו ערבי [ממעגל] המתעניינים בסוגיית פלסטין...

 

הקמת המדינה הפלסטינית הוציאה את הסוגיה אפילו מ[ידי] מדינת העימות והפכה אותה לסוגית המדינה הפלסטינית וממשלתה הבוגדנית בראשותו של הסוכן הנקלה ביותר אי פעם בהיסטוריה: יאסר ערפאת שיזכה מידי אללה במגיע לו...

 

מצבם של הצבאות במדינות משתפות הפעולה [שקמו] בארצות האסלאמיות מוכיח בבירור שההתנגדות לתוקפנות, ובעיקר זו האמריקאית, באמצעות הצבאות החלושים האלה, הינה בלתי אפשרית כמעט...

 

הרגישות של [ארץ שני המקומות הקדושים - סעודיה] מחייבת שיהיה לה צבא חזק, מה עוד שזהו דבר שכל המוסלמים צןן לקיימו, כדברי אללה: 'הכינו עבורם כוח ופרשים ככל שביכולתכם כדי להטיל באמצעותם אימה על אויבו של אללה ועל אויבכם'...

 

בנוגע לצבא הממשלה בארץ שני המקומות הקדושים, הרי שלאחר שנים רצופות של בזבוז כספים אדירים שנטען שהם מוצאים על חימושו – כאשר חשה המדינה בסכנתו של סדאם, הודיעו השליטים בפשטות שהצבא אינו מסוגל להגן על הארץ והם הכניסו, במעשה המהווה תקדים ראשון מסוגו בחבל ארץ מבורך זה, את הצבאות הצלבניים האמריקאים בבסיסים מבוצרים בתואנה של הגנה על המדינה. אין ספק שכל כובש מגן על הארץ שכבש למען האינטרס ומנצל את משאביה לטובתו. וכך היה.

 

בשעה שאנו רואים שצבא ישראל עולה על מיליון חיילים במדינת-ננס שמספר תושביה שישה מיליון ובשעה שצבא המילואים שלה כולל את כל הגברים המסוגלים לשאת נשק, הצבא בארץ שני המקומות הקדושים הוא הקטן והחלש ביותר מבחינת חימוש וציוד ומבחינת האימונים והמוכנות להגן על הדת ועל הכבוד...

 

פרק 2: מהו הפתרון?

...הצגנו כמה מהפשעים האמריקאים נגד המוסלמים. גם אם לא היתה דת [האסלאם] מאיצה במוסלמים להילחם נגד אמריקה, די היה בפשעיהם [של האמריקאים] כדי לעורר בהם את אומץ הלב והאבירות ולנקום בה... ארצות המוסלמים שזהו מצבן – הג'יהאד זה הדבר שהן צריכות יותר מכל דבר אחר, פרט למים ואוכל.  הג'יהאד הוא הפתרון ההלכתי – לצד ה'דעוה' והרפורמה במידת האפשר – והוא מצווה המוטלת באופן אישי על כל מוסלמי.

 

גם אם קיימת מחלוקת בין האנשים כיום, נגד מי משתי הקבוצות ראוי יותר לקיים את הג'יהאד: נגד הסוכנים הבוגדים המשומדים [כלומר, הממשלות הערביות] או נגד האויבים הקולוניאליסטים [כלומר, האמריקאים], לא צריכה להיות מחלוקת על כך שהג'יהאד הוא הפתרון גם עבור אלה וגם עבור אלה…

 

ארגון אל-קאעדה לוחם אמנם כדי להגן על האומה, אך אין הוא לוחם בשמה של האומה; לכן, מי שאינו יכול להצטרף לארגון אל-קאעדה, אינו פטור מחובת הג'יהאד [אלא לאחר] שעשה כל שניתן כדי לחפש את הג'יהאד ולא הצליח להצטרף לאף אחת מחזיתותיו ולאחר שהשקיע את מלוא מאמציו כפי שהוא מחפש אחר רופא המתמחה במחלה מפחידה בעבור חולה היקר לו...

 

פרק 3: מדוע ריאד?

רבים ממוקירי הג'יהאד והמוג'אהדין מתפלאים ואף מגנים את בפיצוץ בריאד, למרות שהם תומכים בפיצוצים נגד אמריקה ונגד האינטרסים האמריקאים ביתר הארצות. לכן, ברצוננו לענות על השאלה שנשאה בפי רבים: מדוע ריאד?...

 

מי ששואל שאלה זו צריך להיזכר בטקסטים ההלכתיים המצווים להילחם בפוליתאיסטים כולם. אללה אמר: ...'בחלוף ארבעת החודשים האסורים בלחימה, הילחמו בפוליתאיסטים בכל מקום בו תמצאום...' אנו מצאנו את האמריקאים בריאד והרגנו אותם בריאד.

 

כמו כן, יש לשים לב שארגון אל-קאעדה נקט במלחמתו באמריקאים באסטרטגיה של הרחבת זירת המערכה... לאסטרטגיה הזו יש יתרונות שלא יסולאו בפז; האויב שהיה צריך להגן רק על ארצו, הבין כעת כי עליו להגן על האינטרסים האדירים שלו בכל ארץ...

 

האסטרטגיה הזו עלולה לגרום למוסלמים נזקים מסוימים במהלך ההגנה על האומה, אך הדבר קורה כל הזמן ובכל ג'יהאד. האפגאנים סבלו לאורך שנות המלחמה הארוכות משום שניצבו מול הפלישה הקומוניסטית שביקשה לכבוש, בין היתר, את ארץ שני המקומות הקדושים ואף הצליחה להשיג דריסת רגל בדרום חצי האי ערב באמצעות המדינה הקומוניסטית שנכחדה בדרום תימן.

 

אפילו המדינות משתפות הפעולה פועלות על פי כלל זה... ממשלת ארץ שני המקומות הקדושים מטילה על הציבור את הוצאות המתקפה שלה נגד המוג'אהדין במה שמכונה המלחמה נגד הטרור... בתואנה שאין מנוס מכך כדי להגשים את האינטרס של העם. מוטב שלאנשים ייגרם נזק מסוים לטובת האינטרסים הדתיים מאשר לטובת ביסוס כסאותיהם של העריצים והסוכנים...

 

פרק 4: פעולת מזרח ריאד

ב-11 ברביע אל-אוול, 1424, יצאה קבוצה של צעירי האסלאם ותקפה קומפלקסים של הצלבנים במזרח ריאד, באחת מהפעולות האיכותיות ביותר, עד שאפילו כמה מהבכירים האמריקאים נאלצו להודות שהיתה זו פעולת קומנדו שתוכננה היטב... הפעולה הזכירה לאמריקאים שהם לא יכולים לחלום על ביטחון לפני שהמוסלמים בפלסטין יחוו אותו ולפני שכל הצבאות הצלבניים יצאו מחצי האי של הנביא מחמד...

 

בעבר סוכם בין הממשלה משתפת הפעולה בארץ שני המקומות הקדושים לבין אמריקה שהקומפלקסים האלה יהוו חלק מארה"ב. לאמריקאים יש בהם חירות דתית, דבר לא נאסר עליהם, יש שם כנסיות, יש בארים, מועדוני ריקודים, בריכות משותפות וכל סוגי הכפירה. לא חל עליהם החוק ההלכתי; אדרבה, הם אינם כפופים לריבונות של הממשלה עצמה. המשטרה וכוחות הביטחון אינם נכנסים לשם וגם לא הרשות לציווי על עשיית הטוב ומניעת האסור [משטרת הדת הסעודית]…

 

מספר [מבצעי הפיגוע] שנמסר בתקשורת אינו נכון. כמה ממבצעי הפעולה בריאד שלא היו מוסרי נפש, ממשיכים לגרום אבידות לאויבי אללה האמריקאים בעיראק והם ביצעו מעשי גבורה שם...

 

האמריקאים והממשלות הסוכנות התומכות בהם, כמו ממשלת כרזאי באפגניסטן, ממשלת מושרף בפקיסטן, ממשלת פהד בארץ שני המקומות הקדושים, וממשלת עלי עבדאללה צאלח בתימן, הם מטרות מותרות על פי ההלכה עבור המוג'אהדין... הן [הממשלות הערביות] והאמריקאים זהים הן במלחמתם בדת והן במידה שבה הם משמשים מטרה עבור המוג'אהדין..."[1]